Znak obce

HTTP 404 [Page Not Found]

Požadovaná stránka
nebyla nalezena

Požadovaná stránka se bohužel na serveru nenachází.
Zřejmě byla odstraněna, přemístěna nebo přejmenována.

Úvodní stránka

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Obecní úřad > Registr oznámení

Registr oznámení

Informace k nahlížení do registru oznámení obce Hlavenec

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Tyto skutečnosti jsou veřejní funkcionáři povinni zveřejnit v registru oznámení, do kterého má každý právo bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

Veřejnými funkcionáři v oblasti územní samosprávy se podle zákona o střetu zájmů rozumí členové zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, nebo starosta obce a členové rady obce, kteří pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nejsou.

Co je potřeba udělat při zájmu o nahlédnutí do registru oznámení

  1. Navštívit osobně evidenční orgán, který vede starosta nebo místostarostka obce. 
  2. Vyplnit a předat evidenčnímu orgánu k ověření písemnou žádost, která obsahuje jméno a příjemní žadatele, rodné číslo žadatele a místo trvalého pobytu.
  3. Po ověření žádosti dle občanského průkazu bude žadateli umožněno nahlédnout do registru oznámení (tyto údaje pak podle zákona nesmí sdělit žádné další osobě). 

Podání žádosti:

Žádost se podává osobně v úředních hodinách v budově obecního úřadu. Na základě podané žádosti bude žadateli podle jeho výběru umožněno nahlížení do registru v písemné podobě v úředních hodinách Obecního úřadu v Hlavenci.

Centrální registr oznámení

Veřejné funkcionáře lze vyhledat v Centrálním registru oznámení, který má ve správě Ministerstvo spravedlnosti. Na základě žádosti můžete na daného funkcionáře nahlédnout.

centrální registr oznámení


Poučení

Přestupku se dopustí ten, kdo:

  • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
  • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč.