Znak obce

HTTP 404 [Page Not Found]

Požadovaná stránka
nebyla nalezena

Požadovaná stránka se bohužel na serveru nenachází.
Zřejmě byla odstraněna, přemístěna nebo přejmenována.

Úvodní stránka

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Obecní úřad > Registr oznámení

Registr oznámení

Informace k nahlížení do registru oznámení obce Hlavenec

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Tyto skutečnosti jsou veřejní funkcionáři povinni zveřejnit v registru oznámení, do kterého má každý právo bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

Veřejnými funkcionáři v oblasti územní samosprávy se podle zákona o střetu zájmů rozumí členové zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, nebo starosta obce a členové rady obce, kteří pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nejsou.

Co je potřeba udělat při zájmu o nahlédnutí do registru oznámení

  1. Navštívit osobně evidenční orgán, který vede starosta nebo místostarostka obce. 
  2. Vyplnit a předat evidenčnímu orgánu k ověření písemnou žádost, která obsahuje jméno a příjemní žadatele, rodné číslo žadatele a místo trvalého pobytu.
  3. Po ověření žádosti dle občanského průkazu bude žadateli umožněno nahlédnout do registru oznámení (tyto údaje pak podle zákona nesmí sdělit žádné další osobě). 

Podání žádosti:

Žádost se podává osobně v úředních hodinách v budově obecního úřadu. Na základě podané žádosti bude žadateli podle jeho výběru umožněno nahlížení do registru v písemné podobě v úředních hodinách Obecního úřadu v Hlavenci.

Centrální registr oznámení

Veřejné funkcionáře lze vyhledat v Centrálním registru oznámení, který má ve správě Ministerstvo spravedlnosti. Na základě žádosti můžete na daného funkcionáře nahlédnout.

centrální registr oznámení


Poučení

Přestupku se dopustí ten, kdo:

  • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
  • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč.