Znak obce

HTTP 404 [Page Not Found]

Požadovaná stránka
nebyla nalezena

Požadovaná stránka se bohužel na serveru nenachází.
Zřejmě byla odstraněna, přemístěna nebo přejmenována.

Úvodní stránka

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Obecní úřad > Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů

obec Hlavenec
Kontakty na správce najdete na záložce Kontakty.

Odpovědnost správce

Jako správce obce jsme odpovědni za veškerá zpracování vašich osobních údajů v rámci některé
agendy v obci. Dále vyřizujeme vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o  informaci o vašich osobních
údajích), námitky, a poskytujeme vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji
nakládáme.

Pověřenec

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Michal Hinda, michal.hinda@sms-sluzby.cz, tel.: +420 734 180 507
Na pověřence se můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění vašich
práv, které se týkají přímo vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v obci, a to
zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce. Pověřenec vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí (§ 45 zákona o zpracování osobních údajů (v legislativním procesu)) a dodržuje důvěrnost i o stížnostech (čl. 38 odst. 5 ON).
Odpovědný za vyřízení vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

Jaká jsou vaše práva?

Pokud vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v obci (odborně řečeno – naše obec
je zpracovává jako správce), máte právo:

 1. Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného
  nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě,
  že váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo
  nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených
  nákladů podle Sazebníku úhrad - zveřejněného na záložce Povinně zveřejňované informace. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.
 2. Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání,
  pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili
  (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).
 3. Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu
  nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e ON), anebo kvůli
  našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto
  zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).
 4. Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“), které zároveň zveřejňujeme  zde.
 5. Pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu obec.hlavenec@hlavenec.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.
 6. Ve vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím vaši totožnost, jako je datová schránka, e-mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se na obecní úřad dostavíte osobně s průkazem totožnosti.
 7. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme vaše práva.