Znak obce

HTTP 404 [Page Not Found]

Požadovaná stránka
nebyla nalezena

Požadovaná stránka se bohužel na serveru nenachází.
Zřejmě byla odstraněna, přemístěna nebo přejmenována.

Úvodní stránka

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

obec Hlavenec

2. Důvod a způsob založení

Obec Hlavenec (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty 

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  obec Hlavenec
  Hlavenec 82 
  294 74 Předměřice nad Jizerou

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  obec Hlavenec
  Hlavenec 82 
  294 74 Předměřice nad Jizerou

 • 4.3 Úřední hodiny

  Úřední hodiny: pondělí 18:00 - 20:00, středa 8:00 - 14:00 (v jiné hodiny po domluvě)

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 326 971 298
  mobilní telefon: +420 723 889 277

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.hlavenec.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  obec Hlavenec
  Hlavenec 82 
  294 74 Předměřice nad Jizerou

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy: obec.hlavenec@hlavenec.cz 

 • 4.8 ID datové schránky

  uvuarx5

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 487917389/0800

6. IČO

00474177

7. DIČ

CZ00474177 Obec je plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1. Vzor licenční smlouvy

         Žádné vzory licenčních smluv povinný subjekt nemá.

 • 13.2 Výhradní licence

  Žádné výhradní licence povinný subjekt neposkytl.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb

Výroční zprávy


Seznam organizací

(seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)

Obec Hlavenec nezřizuje žádné příspěvkové organizace.

Formuláře

Běžné formuláře lze získat v kanceláři obecního úřadu.

Formuláře ke stažení

Opravné prostředky

Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně do kanceláře obecního úřadu nebo poštou na obecním úřadě.
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.