Znak obce

HTTP 404 [Page Not Found]

Požadovaná stránka
nebyla nalezena

Požadovaná stránka se bohužel na serveru nenachází.
Zřejmě byla odstraněna, přemístěna nebo přejmenována.

Úvodní stránka

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1
Valná hromada
2
Mikulášská nadílka
3
Rozsvícení vánočního stromečku
4 5
Mikuláš s čerty a andělem bude projíždět Hlavencem
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
3. ADVENTNÍ POSEZENÍ S PŘEKVAPENÍM
18 19 20 21 22 23 24
25 26
Štěpánské koulení zelí
27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

obec Hlavenec

2. Důvod a způsob založení

Obec Hlavenec (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty 

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  obec Hlavenec
  Hlavenec 82 
  294 74 Předměřice nad Jizerou

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  obec Hlavenec
  Hlavenec 82 
  294 74 Předměřice nad Jizerou

 • 4.3 Úřední hodiny

  Úřední hodiny: pondělí 18:00 - 20:00, středa 8:00 - 14:00 (v jiné hodiny po domluvě)

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 326 971 298
  mobilní telefon: +420 723 889 277

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.hlavenec.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  obec Hlavenec
  Hlavenec 82 
  294 74 Předměřice nad Jizerou

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy: obec.hlavenec@hlavenec.cz 

 • 4.8 ID datové schránky

  uvuarx5

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 487917389/0800

6. IČO

00474177

7. DIČ

CZ00474177 Obec je plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1. Vzor licenční smlouvy

         Žádné vzory licenčních smluv povinný subjekt nemá.

 • 13.2 Výhradní licence

  Žádné výhradní licence povinný subjekt neposkytl.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb

Výroční zprávy


Seznam organizací

(seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)

Obec Hlavenec nezřizuje žádné příspěvkové organizace.

Formuláře

Běžné formuláře lze získat v kanceláři obecního úřadu.

Formuláře ke stažení

Opravné prostředky

Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně do kanceláře obecního úřadu nebo poštou na obecním úřadě.
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.