Obecní úřad Hlavenec
Hlavenec, 294 74  Předměřice nad Jizerou
tel./fax: 326 971 298, e-mail:
obec.hlavenec@hlavenec.cz
 
 
  Pomník Karla VI.
Hrabě František Antonín Špork dal v letech 1724-5 postavit u obce Hlavenec na zdaleka viditelném místě monumentální pomník na počest císaře Karla VI.

Unikátní architektonické řešení včetně urbanistického zapojení do krajiny navrhl Ferdinand Maxmilián Kaňka a autorem sochařské výzdoby byl Matyáš Bernard Braun.

Na základech vyzděných z lomového kamene stojí tabernáklově utvářená architektura na trojúhelném půdorysu s konkávně pro-hnutými stranami. Na nárožích jsou předsazeny sloupy posílené na vnitřní straně pilíři. Sokl s bohatou profilací nese na všech třech stranách figurální reliéfy v dekorativních kartuších. Zobrazují lov na kance, zabití jelena a hostinu účastníků lovu v přírodě. Sloupy a pilíře nesou střechu, kladí je segmentově vzduté na všech stranách a nese zavěšené kartuše se znakem řádu sv. Huberta. Na kladí a pilíře jsou upevněny vlající závěsy, které nadnášejí putti (vznášející se andílkové).

Pod zastřešením uprostřed stojí na samostatném podstavci postava císaře Karla VI. v životní velikosti. Panovník je zobrazen jako římský imperátor v antikizující zbroji, ale s barokní parukou na hlavě. Jeho nakročená pravá noha je ohnutá v koleni a je vytočená do strany. Levou ruku má opřenou v bok, část pravé ruky s atributem chybí.

Pomník na střeše završuje figurální kompozice vidění sv. Huberta, uprostřed na podstavci stojí jelen s hlavou otočenou na klečícího sv. Huberta nad levým sloupem, na protější straně je skupina loveckých psů. Na třetím, zadním nároží leží kůň. Před podstavcem jelena je šporkovský znak v kartuši, kterou přidržuje klečící putti. Celková výška pomníku činí 10 m, šířka a hloubka shodně 5,5 m.

Pomník prošel v roce 1970 a poté v letech 1999 - 2000 náročnou restaurátorskou úpravou (restaurátoři Jiří Kačer a Zdeněk Fučík), díky které je toto významné umělecké dílo zachráněno i pro budoucí generace. Při této příležitosti byly pro účely archivace pořízeny detailní snímky, které zde nabízíme.

Pro lepší vyznění památky ve smyslu původního autorského záměru - tedy urbanistického začlenění do krajiny, však bude nutné zlikvidovat nevhodnou parkovou úpravu v okolí památky (vysoké stěny z tújí zcela zabraňují pohledům z dálky, rovněž půdorysné řešení této úpravy je v rozporu s architekturou památky).

Další odkazy: www.hrady.cz
 
kliknutím zvětšíte kliknutím zvětšíte kliknutím zvětšíte kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte

Detaily jednotlivých částí pomníku
- takto je nikdy neuvidíte
foto: restaurátorská zpráva
archív obce Hlavenec

kliknutím zvětšíte

kliknutím zvětšíte

kliknutím zvětšíte

Původní vzhled pomníku - z historických pohlednic
foto: archív

mapa stránek  

Copyright©Professional WEB Design®1998-2007