Původní vzhled pomníku - z historických pohlednic
foto: archív

Copyright©Professional WEB Design® 1998-2004