Budova bývalé školy, dnes kancelář Obecního úřadu v Hlavenci
foto: RNDr. Aleš Střecha