Obecní úřad Hlavenec
Hlavenec, 294 74  Předměřice nad Jizerou
tel./fax: 326 971 298, e-mail:
obec.hlavenec@hlavenec.cz
 
 
Upozornění !

Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona
č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů".
Proto mohou být některé sporné údaje  začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na úřední desce úřadu, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách
v kanceláři úřadu

 
Informace

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

 
Podpora

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek)
po kliknutí přejdete na odkaz

popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde)  - resp. DOC soborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.
po kliknutí přejdete na odkaz

  Obecní úřad v Hlavenci - elektronická úřední deska
DOKUMENT VYVĚŠENO
DNE:
ZVEŘEJNĚNÍ DO:
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se uskuteční v pondělí 13.6.2016
 
30.5.2016 13.6.2016
Návrh závěrečného účtu obce Hlavenec za rok 2015
Rozpočtový výhled 2015 - 2019
28.5.2016 11.6.2016
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2015 11.5.2016 11.6.2016
 Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce:
mapa stránek

©2008 Obec Hlavenec, všechna práva vyhrazena