Obecní úřad Hlavenec
Hlavenec, 294 74  Předměřice nad Jizerou
tel./fax: 326 971 298, e-mail:
obec.hlavenec@hlavenec.cz
 
 
 
Oznámení veřejnosti
OSSZ Praha – východ

 
oznamuje všem klientům, že se přemístila do nových prostor, které se nacházejí v ul. Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 – Vysočany

dopravní spojení:
tramvaj č. 8 – stanice Nádraží Vysočany nebo metro B – stanice Vysočanská).

Telefonní čísla se nemění
(221 771 511).

Úřední hodiny odborných agend
Pondělí a středa 8,00 - 17,00
Úterý a čtvrtek 8,00 - 14,00
Pátek 8,00 – 13,00

Úřední hodiny podatelny
Pondělí a středa 8,00 - 17,00
Úterý a čtvrtek 8,00 - 16,00
Pátek 8,00 – 14,00

Úřední hodiny pokladny
Pondělí a středa 9,00 – 12,00
13,00 – 15,00
  Státní správa
 
Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
(Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat)
 
Služby, které poskytuje Obecní úřad Dřísy
  • Matrika
  • Ověřené výpisy ze systému CzechPOINT
 
Formuláře dostupné na místně příslušném úřadě v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi:  
  • žádost o vydání občanského průkazu
  • žádost o vydání řidičského  průkazu
  • žádost o vydání pasu
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
(obec s rozšířenou působností pro obec Hlavenec)
Město Benátky nad Jizerou
(obec s rozšířenou působností pro obec Hlavenec)
Krajský úřad Středočeského kraje
FORM.CZ  Formuláře na internetu

zdroj: http://www.mvcr.cz


  Správní úřady s působností pro obec Hlavenec 
Obecní úřad Hlavenec
Celní ředitelství Praha
Celní úřad Mělník
Česká obchodní inspekce - Inspektorát Středočeský a Hl. město Praha (se sídlem v Praze)
Český statistický úřad Hl.m. Praha
Český statistický úřad Středočeský kraj (sídlo Praha)
Drážní úřad
Finanční ředitelství v Praze
Finanční úřad v Brandýse n.L.-Staré Boleslavi
Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj - Inspektorát Praha-východ
Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj - Ústřední pracoviště
Krajské státní zastupitelství Praha
Krajské vojenské velitelství Praha
Krajský soud v Praze
Krajský úřad Středočeského kraje
Městský úřad Benátky nad Jizerou
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Obecní úřad Dřísy - Matrika
Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze
Obvodní báňský úřad v Kladně
Okresní soud v Mělníku
Okresní státní zastupitelství Mělník
OSSZ Praha-východ
Pozemkový fond ČR - Územní pracoviště Nymburk
Pozemkový úřad Praha-východ, Praha-západ
Statutární město Kladno - Odbor správní
Státní energetická inspekce - Územní inspektorát pro Středočeský kraj
Státní oblastní archiv v Praze
Státní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení
Státní plavební správa - pobočka Praha
Státní rostlinolékařská správa - Oblastní odbor Praha
Státní zemědělská a potravinářská inspekce - Inspektorát v Praze
Stavební úřad - Městský úřad Benátky nad Jizerou
Úřad práce Praha-východ
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště Střední Čechy, odbor Odloučené pracoviště Mělník
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště Střední Čechy
Vrchní soud v Praze
Vrchní státní zastupitelství v Praze
Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně
Zemědělská agentura a pozemkový úřad MZe Praha
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze

 

Vzhledem k tomu, že zpracovatel portálu státní správy „ www.statnisprava.cz „ varuje níže uvedeným textem **, veškeré kontakty a údaje na správní úřady s působností pro obec Hlavenec si vyhledáte na www.statnisprava.cz sami. Omlouváme se.

** Data na stránkách serverů EBE jsou určena pouze pro informativní osobní využití návštěvníků těchto serverů. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti European Business Enterprise, a.s. je zakázána jakákoli další publikace, přetištění, prezentace nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na stránkách serverů EBE (týká se všech adres doménových jmen, na kterých jsou provozovány služby společnosti EBE), a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS a jiných forem elektronických zpráv. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti European Business Enterprise, a.s. je rovněž zakázáno zahrnutí těchto materiálů nebo jejich částí do rámců, překopírování do jiných informačních médií na veřejných a privátních sítích či uchovávání dat prezentovaných na stránkách serverů EBE v jakýchkoli databázích. Ochranné známky a práva třetích stran uveřejněné na stránkách serverů EBE jsou ochrannými známkami a právy třetích stran. Databáze zveřejněné na serverech EBE jsou autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., §2, odst. 2 v platném znění. Společnost European Business Enterprise, a.s. je pořizovatelem databází zveřejněných na serverech EBE ve smyslu §88 a násl. zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění.

mapa stránek   ©2008 Obec Hlavenec, všechna práva vyhrazena