V sále hostince U Jelena se již tradičně sešla spousta masek. Děti se celé odpoledne vesele bavily nejen tancem, ale i soutěžemi, které pro ně připravily jejich starší kamarádky.

Dámská část Sboru dobrovolných hasičů v Hlavenci připravila na sobotu 5.4.2008 Dětský karneval, který přilákal děti z Hlavence i okolních obcí. Velký ohlas přítomných malých i velkých účastníků karnevalu vyvolalo vystoupení místní taneční skupiny Avrilky pod vedením paní Olgy Janouškové.

 


 
         
         


 

Copyright©Professional WEB Design® 1998-2008