Kontakty    Koronavirus - aktuální informace  
 
 

KONTAKTY NA KRIZOVÉ LINKY

 

Ministerstvo zdravotnictví zřídilo novou informační linku v souvislosti s koronavirem: 1212.

Celostátní linky Státního zdravotního ústavu:
724 810 106, 725 191 367

 • Pro dotazy občanů je u Krajské hygienické stanice zřízena e-mailová adresa vnn@khsstc.cz
   
 • Poradenská infolinka na telefonním čísle:
  771 137 070
  ,
  která je v provozu od 9:00 – 19:00.
   
 • Další telefonní linka 736 521 357 
  funguje od 7:00 - 9:00 a od 19:00 do 22 h.
   
 • V pracovní době lze využít telefonní čísla na územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, kde je možné se dle bydliště obrátit na pracovnice protiepidemických oddělení jednotlivých územních pracovišť.
  http://khsstc.cz/obsah/kontakty
 
 
  Kontakt krizového řízení obce
Starostka obce Ing. Jarmila Smotlachová
Telefon 326 971 298,
mob. 723 889 277
 

 

 
 
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 06.04.2020

Mimořádné-opatření-nařízení-k-vyčlenění-lůžek-v-krajích-a-hl.-m.-Praze.pdf
Mimořádné-opatření-omezení-pohybu-osob-s-výjimkami.pdf
Mimořádné-opatření-maloobchodní-prodej-a-prodej-služeb-v-provozovnách-1.pdf
Ukončení-mimořádného-opatření-ze-dne-30.-3.-2020-ke-kontaktním-místům-veřejné-správy-Czech-POINT.pdf
Zrušení-mimořádného-opatření-ze-dne-6.-3.-2020-k-prodeji-OOP-třídy-FFP3.pdf
 

Sbírka zákonů - vydaná nařízení a usnesení vlády ke koronaviru:

sb030-20-AK-69.pdf (vyhlášení nouzového stavu)
sb031-20-70-74.pdf (dočasné znovu zavedení ochrany vnitřních hranic ČR)
sb032-20-AK-75-81.pdf (nařízení vlády COVID-19)
sb033-20-AK-82.pdf (přijetí krizového opatření)
sb034-20-AK-83.pdf (nařízení vlády - povolání vojáků a příslušníků Celní správy k plnění úkolů Policie)
sb035-20-84-90.pdf (příjetí krizového opatření)
sb037-20-AK-96-99.pdf (příjetí krizového opatření)

sb041-20-AK-106.pdf (příjetí krizového opatření)
Sbírka zákonů č. 133/2020, částka č. 48 Sb. vydaná dne 27.3.2020
Sbírka zákonů č. 130/2020, částka č. 47 Sb. vydaná dne 26.3.2020

 
Portál krizového řízení Středočeského kraje:
https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/aktuality/aktualni-informace-ke-koronaviru-covid-1-95106/

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 2/2020
Nařízení o zákazu pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest od 18:00 dne 18.3.2020 do odvolání platí na území Středočeského kraje nařízení o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny).

 
Mimořádná opatření MŠMT
Informace MŠMT K vyhlášení nouzového stavu.
 
Ministerstvo zdravotnictví – Oficiální informační portál Ministerstva zdravotnictví České republiky
Aktuální výskyt onemocnění COVID-19 v ČR
https://koronavirus.mzcr.cz/

 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
www.khsstc.cz
KHS Středočeského kraje přináší informace o nových mimořádných opatřeních MZ ČR v souvislosti s koronavirem včetně jejich plného znění.
 
 

Obec Hlavenec  2001-2016