Obecní úřad Hlavenec
Hlavenec, 294 74  Předměřice nad Jizerou
tel./fax: 326 971 298, e-mail:
obec.hlavenec@hlavenec.cz
 

Dnes je - svátek má


Projekt Hlavenec - splašková kanalizace - I.etapa

Celkové náklady 13 143 900 Kč - Vlastní zdroje 3 944 504 Kč - Celkem dotace 9 199 396 Kč

Stavbu provádí firma EKOS - Žitenice s.r.o. Litoměřická 17, Žitenice

Započetí stavby říjen 2010 - Předpokládané ukončení stavby září 2011

 

 

INFORMACE PRO OBČANY KE STAVBĚ KANALIZACE  V OBCI

 

HLÁŠENÍ PORUCH
tel. 602 106 086
tel. 602 553 867
tel. 724 881 381
Smlouvy na odvod odpadních vod ( napojení nemovitostí na obecní kanalizaci) je možné uzavírat v kanceláři obecního úřadu Hlavenec:

Před připojením musí majitelé nemovitostí odevzdat do kanceláře obecního úřadu následující doklady o privátní přípojce:

1.atest materiálu nebo prohlášení o shodě z jakého materiálu je přípojka provedena
2. protokol vodotěsnosti kanalizační přípojky (vystaví oprávněná firma, která přípojku zřizovala)
3. živnostenské oprávnění firmy, která kanalizační přípojku prováděla
4. čestné prohlášení majitele, že do veřejné kanalizace není zaústěn septik, jímka a dešťové vody, včetně oznámení o počtu osob užívajících nemovitost

Po splnění těchto podmínek bude vydán souhlas obecního úřadu k napojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci.


 
 
 
mapa stránek  

©2008 Obec Hlavenec, všechna práva vyhrazena