Obecní úřad Hlavenec
Hlavenec, 294 74  Předměřice nad Jizerou
tel./fax: 326 971 298, e-mail:
obec.hlavenec@hlavenec.cz
 

Dnes je - svátek má

Vítejte na www stránkách obce Hlavenec !

Obec Hlavenec leží v sousedství města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav na samém okraji kdysi rozlehlých staroboleslavských lesů nedaleko rychlostní komunikace z Prahy na Mladou Boleslav. Na území obce se nachází několik památek - z nichž nejznámější je zdaleka viditelný pomník císaři Karlu VI., který
zde dal v letech 1724-5 postavit Hrabě František Antonín Špork.

Obec patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející sídla v kraji, rovněž žije bohatým kulturním životem

Hlavenec - Vesnice Středočeského kraje roku 2011

Aktuálně z obce

 Informace pro občany

  Kalendář akcí

Obecní úřad

  Úřední deska

 Elektronická podatelna  

 Povinné informace

  Zastupitelstvo obce

  Občan na úřadě

  Projekty - Fondy EU

 Hlavenecký občasník

Obec Hlavenec
  Vesnice roku
  Turistika

  Historie obce

  Památky

  Občanská vybavenost

  Knihovna

  Hlaveneček

  Spolky a organizace

  Hasiči

  Hubertus

  Nohejbal
  Cestovatelský Hlavenec

 Firmy na území obce

Fotogalerie

  Fotogalerie obce

  Videa z Hlavence

  Historické snímky

 
Upozornění

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  Adobe Reader. Můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek:

 

Popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.

po kliknutí přejdete na odkaz

 
 
 
 
 
INFORMACE  PRO  OBČANY
   Aktuální informace pro občany
Komunitní kompostárna je otevřena v areálu zahradnické firmy A.STRA  v měsících duben-říjen:
pondělí 16:00– 18:00
denně 7:00 – 7:30

nebo po telefonické domluvě: Andrea Štěpařová tel. 603 242 804, Eva Nohejlová tel. 728 823 271

Biologický odpad nepatří do popelnic, ale do kompostu!


BIO ODPAD DO ČERNÝCH POPELNIC NEPATŘÍ
KOMPOSTÉRY PRO DOMÁCNOST

Obec Hlavenec získala prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí Cecemínsko dotaci z Operačního programu životní prostředí na projekt: „Kompostéry do domácností“.
Od 1.ledna 2015 vstoupila v platnost novela zákona o odpadech, která nařizuje obci oddělený sběr biologického odpadu rostlinného důvodu. Odpady z údržby zahrad nelze likvidovat spolu s komunálním odpadem, ale je potřeba tento biologický odpad odvézt do komunitní kompostárny či ho uložit v domácím kompostéru. Z tohoto důvodu si může každý občan (majitel nemovitosti)požádat o přidělení vlastního kompostéru.

Kompostéry budou vydávány ve dvoře čp.3 v těchto termínech:
Pátek 6.března 2015    15:00 – 18:00
Sobota 7.března 2015    9:00 – 11:00
Pátek 20.března 2015  15:00 – 18:00
Pátek 3.dubna 2015     15:00 – 18:00
 

Veřejný vodovod

Rozbor pitné vody, datum odběru vzorku 5.5.2015
Rozbor pitné vody, datum odběru vzorku 16.2.2015
Rozbor pitné vody, datum odběru vzorku 11.8.2014
 

Poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2015
500 Kč za každého trvale žijícího občana v obci
500 Kč poplatek za rekreační objekt

Poplatky je možné zaplatit v kanceláři obecního úřadu nejpozději do konce března 2015.
Poplatky se platí dle OZV 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Tašky na tříděný odpad jsou zdarma k odebrání v kanceláři obecního úřadu.
 
KOMINÍK
Kominické služby včetně kontroly spalinových cest pro naši obec poskytuje Petr Janoušek Hlavenec 144 tel. 774 855 541

ČIŠTĚNÍ A REVIZE KOMÍNŮ
INFORMACE PRO OBČANY K NOVÉMU ZÁKONU

Smlouva o dodávce pitné vody pro připojené nemovitosti

Občané, kteří připojili svou nemovitost k veřejnému vodovodu, budou povinni uzavřít s obcí, jako s provozovatelem obecního vodovodu, smlouvu o dodávce pitné vody. Tuto smlouvu přikládáme k prostudování. Smlouvy je možné uzavírat v kanceláři obecního úřadu.
Smlouva o dodávce pitné vody (pdf)
Žádost o připojení na vodovod  (doc)

Napojení nemovitostí na veřejný vodovod

Občané, kteří májí zájem napojit své nemovitost na veřejný vodovod a odebírat pitnou vodu, vyplní přiloženou žádost a odevzdají ji v kanceláři obecního úřadu. Na základě této žádosti jim bude osazen vodoměr.
Pitná voda, která bude dodávána z veřejného vodovodu, je náležitě upravována, pravidelně kontrolována a splňuje veškeré nároky na pitnou vodu dle platných norem. Dodavatelem pitné vody do obce je firma AS-PO, Armádní servisní, Podbabská 15989/1, Praha 6.
Termín napojení není stanoven, o napojení je možné požádat kdykoliv.

ŽÁDOST O PŘIPOJENÍ NA VODOVOD

 

 Nová organizace správy daně z nemovitostí po 1.1.2013
Informační leták pro poplatníky daně z nemovitosti.
 
FINANČNÍ ARBITR
Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem
Návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem

 

 Odkaz na geoportál obce Hlavenec: http://www.geosense.cz/geoportal/hlavenec/

 

ČIŠTĚNÍ A REVIZE KOMÍNŮ
INFORMACE PRO OBČANY K NOVÉMU ZÁKONU

 Představujeme novou pohlednici obce

 

Nakládání s odpady:

V kanceláři obecního úřadu je nově umístěn
E - box na zpětný odběr malých elektrozařízení.
Bezplatně zde můžete odevzdat nefunkční kalkulačky, videokamery, fotoaparáty, rádia, přehrávače, baterie, telefony apod. Tento odpad v žádném případě nepatří do popelnice!

Do E-BOXU nevhazujte zářivky a výbojky, baterie a akumulátory!!! Tyto odevzdejte při sběru nebezpečného odpadu.

'

Obec Hlavenec je  smluvním partnerem firem:

                    zpětný odběr elektro zařízení

                odběr baterií

                zpětný odběr a využití odpadu z obalů

Máme čtyři sběrná místa na tříděný odpad, třídíme plasty, sklo, papír, nápojové kartony a kovový odpad - plechovky (tento sběr zajišťuje SK Nohejbal Hlavenec).

 

Vážení spoluobčané,
od pondělí 11.května 2009 můžete využívat novou službu SMS Infokanál „Obecní rozhlas do kapsy". Tato nová služba umožňuje zasílání důležitých informací z obecního úřadu na zaregistrovaná čísla vašich mobilních telefonů formou krátkých textových zpráv (SMS).Takto rozesílané zprávy si vás najdou prakticky kdekoli, což je výhodné zejména pro ty z vás, kteří trávíte většinu dne mimo naši obec.
Tento systém je pro vás zcela zdarma, veškeré náklady hradí obec.
podrobné informace

 

 


 


 


Czech Point na OÚ Předměřice n. Jizerou:
- výpis z katastru nemovitostí
 - výpis z obchodního rejstříku
 - výpis ze živnostenského rejstříku
 - výpis z rejstříku trestů

 - výpis z bodového hodnocení osoby
 - vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 - podání do registru účastníků provozu modulu autovraků

 


 

 Doprava
Pravidelné autobusové linky
soubory ke stažení ve formátu pdf
Zdroj:
http://www.idos.cz

Linka 281420
Brandýs n.L.-St. Boleslav - Kostelní Hlavno - Sudovo Hlavno - Mečeříž
Zastávky: Hlavenec,  Hlavenec motorest
Linka 260812
Mladá Boleslav-Brodce-Benátky n. J.-Praha
Zastávky:  Hlavenec motorest
Linka 260590
Bělá pod Bezdězem-Katusice-Bezno-Praha
Zastávky:   Hlavenec motorest
Linka 260550
Niměřice,Horní Cetno-Bezno-Dolní Slivno-Mečeříž-Praha
Zastávky: Hlavenec,  Hlavenec motorest
Linka 260011
Benátky nad Jizerou-Předměřice nad Jizerou-Tuřice-Sudovo Hlavno
Zastávky: Hlavenec,  Hlavenec motorest
Linka 260007
Mladá Boleslav-Horky nad Jizerou-Brandýs n.L.-St.Boleslav-Praha
Zastávky: Hlavenec motorest

Železniční jízdní řád
soubory ke stažení ve formátu pdf
Zdroj:
http://www.ropid.cz


Trať 072
Lysá nad Labem - Ústí nad Labem - západ

Zastávka: Stará Boleslav
 
17.5.2007
Povolení k vypouštění odpadních vod


Povolení k odběru vod
mapa stránek  

©2008 Obec Hlavenec, všechna práva vyhrazena