Obecní úřad Hlavenec
Hlavenec, 294 74  Předměřice nad Jizerou
tel./fax: 326 971 298, e-mail:
obec.hlavenec@hlavenec.cz
 

Dnes je - svátek má

Vítejte na www stránkách obce Hlavenec !

Obec Hlavenec leží v sousedství města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav na samém okraji kdysi rozlehlých staroboleslavských lesů nedaleko rychlostní komunikace z Prahy na Mladou Boleslav. Na území obce se nachází několik památek - z nichž nejznámější je zdaleka viditelný pomník císaři Karlu VI., který
zde dal v letech 1724-5 postavit Hrabě František Antonín Špork.
 

Hlavenec - Středočeská Vesnice roku 2011   

ČERPÁNÍ DOTACÍ NA PROJEKTY OBCE
  • USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY 2012
Projekt: Úprava zeleně před hostincem U Jelena

Návrh úpravy vypracoval : Ing. Ivan Marek, Zahradní architektura Záryby
Termín realizace : 2012
Dotace MŽP – odměna za získání Zelené stuhy v soutěži Vesnice roku 2010 : 400 000 Kč
Vlastní zdroje : 40 000 Kč

Realizace: Zahradnická firma A.stra
Andrea a Jiří Štěpařovi, Hlavenec
 
Projekt: Obecní vodovod vč. přípojek

Realizace: 2010 -2012
Financováno z vlastních zdrojů : 5,6mil. Kč
Stavbu provedla firma EKOS s.r.o. Žitenice
 
Projekt: Gravitační kanalizace vč. přípojek

Realizace: 2010 -2012
Celková částka vč.projektové dokumentace : 35 mil.Kč
Dotace Středočeský kraj: 4,4 mil. Kč
Dotace MZe: 6 mil. Kč
Příspěvky občanů na výstavbu přípojek: 3,3 mil.Kč
Vlastní zdroje obce: 2,3 mil. Kč
Úvěr: 19 mil Kč
Stavbu provedla firma Ekos s.r.o. Žitenice
 
  • USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY 2010/2011
OPRAVA A ZATEPLENÍ FASÁDY KULTURNÍHO DOMU
zahájení akce : červenec 2011
ukončení akce : listopad 2011

Realizace 2 331 472 Kč
Dotace FROM Stř.kraj 2 000 000 Kč
Vlastní prostředky 331 472 Kč

Stavbu provádí : RAVION s.r.o.. Ppor. Horáčka 2853/7, 276 01 Mělník

Dotace FROM Stř.kraj 2 000 000 Kč

  
   
KANALIZACE – II.etapa
realizace 5 308 524 Kč
dotace z Fondu životního prostřdí a zemědělství Stř.kraje 3 050 000 Kč
 vlastní prostředky 2 258 524 Kč

zahájení akce : červen 2011
ukončení akce prosinec 2011

Stavbu provádí : EKOS - Žitenice s.r.o., Litoměřická 17, 411 41 Žitenice
 

Dotace z Fondu životního prostředí a zemědělství Stř.kraje 3 050 000 Kč

  
 
Projekt Hlavenec - splašková kanalizace - I.etapa
Celkové náklady 13 143 900 Kč
Vlastní zdroje 3 944 504 Kč
Celkem dotace 9 199 396 Kč

Stavbu provádí firma EKOS - Žitenice s.r.o.
Litoměřická 17, Žitenice
Započetí stavby říjen 2010, předpokládané ukončení stavby září 2011

Dotace Středočeský kraj 1 314 398 Kč 
Dotace Ministerstvo zemědělství ČR 7 885 000 Kč

  

  • USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY 2010
Rekonstrukce sociálního zařízení v kulturním domě
Celkové náklady 1 004 189 Kč
Dotace 600 000 Kč

Vlastní zdroje 404 187 Kč
Dotace poskytnuta z Ministerstva pro místní rozvoj ČR Program obnovy venkova 2010
Oprava střechy kulturního domu
Celkové náklady 2 843 284 Kč

Dotace 2 400 000 Kč
Vlastní zdroje 443 284 Kč

Dotaci poskytl Středočeský kraj Fond rozvoje obcí a měst 2010

Stavbu provedla firma Ravion s.r.o. Ppor.Horáčka 2853/7, 276 01 Mělník.
Započetí stavby červen 2010 - Ukončení stavby září 2010
Za štědrého přispění Nadace Partnerství jsme opět vysazovali stromky v rámci projektu
V hlaveneckém remízku budeme si nablízku IV. - U Strouhy.
Náklady celkem 26550 Kč
Dotace 20 000 Kč

 
Nadace VIA  Fond T- Mobile pro zaměstnance pomohla obnovit křížek " U Hulána"
Obec Hlavenec získala grant v hodnotě  26 235 Kč na obnovu památného křížku " U Hulána".
Projekt byl podpořen Nadací VIA z Fondu T-Mobile pro zaměstnance.
Celková hodnota projektu je 52 470 Kč, nadační podpora činí 50 %.
Cílem projektu je obnovení historického poutního místa a zachování kulturního dědictví i pro další generace.
  • USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY 2009
Výsadby stromů granty Nadace partnerství
celkové náklady 30 000 Kč
dotace 20 000Kč
Úprava povrchu cvičné louky a nákup vybavení pro hasičský sport 
získaná dotace z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje
celkové náklady 50 000 Kč
dotace 30 000 Kč
Restaurování pomníku Karla VI. 
- získaná dotace z Fondu obnovy památek Středočeského kraje 20 000 Kč
(Peníze byly použity na vypracování restaurátorského záměru)     
                                                  
- získaná dotace na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností  200 000  Kč od Ministerstva kultury ČR

- získaná dotace z nadačního fondu Lesy České republiky, s.p. 60 000 Kč 

- získaná dotace z  Hospitální nadace Františka Antonína hraběte Šporka, 5 000Kč

celkové náklady činily 568 740 Kč
příspěvek obce Hlavenec 283 740 Kč
Úprava veřejných prostranství v rámci Vesnice roku 2008
Pevné stání pod kontejnery na tříděný odpad - položení zámkové dlažby  28 000 Kč
Úprava veřejných prostranství - řez stromů, úklid, výsadby, sekání trávy 12 000 Kč
dotace v rámci Vesnice roku 2008  40 000 Kč
  • USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY 2008
Obnova ovocného sadu Na Hájence
Grant Nadace partnerství
náklady 30 000Kč
dotace 20 000 Kč
Oprava hasičské nádrže
náklady 400 000 Kč
dotace 134 000 Kč
Oprava místní komunikace
náklady 3 500 000 Kč
dotace 400 000 Kč
Opraven křížek v obci
náklady 35 000 Kč, bez dotace
Pokládka zámkové dlažby před budovou obecního úřadu
náklady 77 000 Kč
Mimořádná odměna za soutěž vesnice roku 2007 Stř. kraje - 71 000 Kč
  • USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY 2007
Oprava budovy kulturního zařízení - výměny oken
náklady 354 000 Kč
POV Stř. kraje dotace 121 000 Kč
"A stromy pro obec a obec pro radost" - výsadby stromů v obci
náklady 45 000 Kč
Nadace partnerství  dotace 20 000 Kč
  • USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY 2006
Dětské hřiště
náklady 271 000 Kč
POV Stř. kraje dotace 125 000 Kč
  • USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY 2005
Zahradnické úpravy u pomníku Karla VI.
náklady 258 000 Kč
POV Stř. kraje dotace 73 000 Kč
Renovace parket kulturního sálu
náklady 80 000 Kč
Program rozvoje venkova Stř.kraje dotace 40 000Kč

mapa stránek   ©2008 Obec Hlavenec, všechna práva vyhrazena