Důležité informace    Elektronická úřední deska Obecního úřadu Hlavenec, archiv 2018  
 

 


 

 
DOKUMENT vyvěšeno dne zveřejněno do
VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA se uskuteční ve čtvrtek dne 29.listopadu 2018 v 18:00 hod v sále hostince U Jelena v Hlavenci
 
12.12.2018 29.11.2018
VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA se koná ve čtvrtek 20. prosince 2018 12.12.2018 20.12.2018
Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2019
Návrh rozpočtu 2019 dle paragrafů.pdf
Návrh rozpočtu 2019 dle položek.pdf
V040-201809KE01.pdf
Cecemínsko - Střednědobý výhled rozpočtu - návrh.doc
12.11.2018 18.12.2018
Zápis č. 5/2018 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hlavenec 30.10.2018 14.11.2018 29.11.2018 
Návrh rozpočtu obce Hlavenec na rok 2019. 13.11.2018 29.11.2018
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce HLAVENEC v úterý 30.10.2018 v 19 hod 22.10.2018 30.10.2018
Oznámení_o_zahájení_SŘ,_Hlavenec,_chodník,_III.etapa. 6.10.2018 22.10.2018
Oznámení o době a místě konání voleb do OZ 2018 12.9.2018 6.10.2018
Nařízení 2/2018 Středočeského kraje ze dne 20.8.2018, kterým se stanovují maximální ceny jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících na území Středočeského kraje  1.9.2018 16.9.2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků. 20.8.2018 6.10.2018
Stanovení přechodné úpravy silničního provozu na silnici III/2752 v k.ú. Hlavenec, z důvodu provádění stavebních prací při akci: „Oprava chodníků v obci Hlavenec – etapa II“ 8.8.2018 25.8.2018
Zákaz vstupu do lesů  - vydal: Vojenský lesní úřad 6.8.2018  10.9.2018
Nařízení Rady města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav č. 2/2018 o zákazu vstupu do lesů. 6.8.2018 10.9.2018
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018 27.6.2018 23.8.2018
Veřejná vyhláška - opakované veřejné projednání návrhu ÚP Hlavenec 29.8.2018.pdf
Hlavenec_UP_VP2_T1_Návrh.pdf
Hlavenec_UP_VP2_T2_Oduvodneni.pdf
Hlavenec_UP_VP2-A1 - Základní výkres.pdf
Hlavenec_UP_VP2-A2 - Hlavní výkres_opr.pdf
Hlavenec_UP_VP2-A3 - Koordinace technické infrastruktury.pdf
Hlavenec_UP_VP2-A4 - VPS.pdf
Hlavenec_UP_VP2-B1 - Koordinační výkres_opr.pdf
Hlavenec_UP_VP2-B3 - ZPF.pdf
Hlavenec_UP_VP2-B2 - Širší vztahy.pdf
26.7.2018 5.9.2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 20.6.2018 5.7.2018
Počet členů zastupitelstva obce Hlavenec pro volební období 2018 – 2022 18.6.2018 6.10.2018
VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA  se uskuteční v pondělí dne
18. června 2018 v 19:00 hod v kanceláři Obecního úřadu v Hlavenci
8.6.2018 18.6.2018
VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA  se uskuteční v pondělí dne
14. května 2018 v 19:00 hod v kanceláři Obecního úřadu v Hlavenci
7.5.2018 14.5.2018
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 27.4.2018 28.5.2018
Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2018.pdf 27.4.2018 28.5.2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.
(docx)
Přehled vlastníků. (xlsx)
Informace pro veřejnost
 (docx)
24.4.2018 31.5.2018
Finanční úřad pro Středočeský kraj - Veřejná vyhláška, zpřistupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCI NA ROK 2018. 11.4.2018 11.5.2018
Veřejné projednání návrhu Změny č. 3 územního plánu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. 9.4.2018 18.5.2018
Návrh závěrečného účtu Cecemínsko 2017.pdf
Přílohy:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 - Cecemínsko.pdf
Cecemínsko - Výkaz Fin 2-12.pdf
Cecemínsko - Příloha.pdf
Cecemínsko - Rozvaha .pdf
Cecemínsko - Výkaz zisku a ztráty.pdf
29.3.2018 13.4.2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, ochranné pásmo vodních zdrojů
Příloha 1
Příloha 2
20.3.2018 4.4.2018
VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA  se uskuteční v pondělí dne
19. března 2018 v 19:00 hod v kanceláři Obecního úřadu v Hlavenci

 
9.3.2018 19.3.2018
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2017 20.2.2018 31.12.2018
Záměr pronájmu obecního bytu v budově bývalé školy od 1.3.2018 na dva roky. 13.2.2018 28.2.2018
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Opatření obecné povahy,  Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci. 13.2.2018 28.2.2018
Veřejné jednání obecního zastupitelstva se uskuteční 29. ledna 2018 v 19,00 hodin. 24.1.2018 29.1.2018
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ II. KOLA VOLBY PREZIDENTA 16.1.2018 27.1.2018
Veřejná vyhláška, veřejné projednání návrhu Změny č. 5 územního plánu obce Tuřice. 10.1.2018 20.2.2018
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu z. 106/1999 Sb. + odpověď na žádost 4.1.2018 31.12.2018
Výzva k převzetí vozidla, VW Vento 2,0 modré barvy bez RN 8.1.2018 8.3.2018
Svazek obcí Cecemínsko - oznámení o zveřejnění dokumentů Schválený rozpočet Svazku obcí Cecemínsko na rok 2018 a Schvválený střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Cecemínsko na roky 2018-2020. 20.12.2017 10.9.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Oznámení o době a místě konání volby
20.12.2017 10.9.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
první zasedání okrskové volební komise
14.12.2017 10.9.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
28.11.2017 10.9.2018
OZNÁMENÍ - Zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 3/2017
Rozpočtové opatřeni č. 03/2017
15.11.2017 10.9.2018
Oznámení - Zveřejnění rozpočtového opatření č.2/ 2017.
Rozpočtové opatřeni č. 2.pdf
19.7.2017 10.9.2018
Oznámení  - Závěrečný účet obce 2016.pdf
Závěrečný účet obce 2016.pdf - schválený
19.7.2017 10.9.2018
Oznámení -  Střednědobý výhled 2017 - 2020.pdf 19.7.2017 10.9.2018
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu z. 106/1999 Sb. + odpověď na žádost, č.j. 083/2017 29.3.2017 10.9.2018
Oznámení ceny stočného na rok 2017 22.3.2017 10.9.2018
Oznámení - Zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2017 22.3.2017 10.9.2018
Oznámení - Zveřejnění schváleného střednědobého výhledu obce na rok 2017-2020 22.3.2017 10.9.2018
Oznámení - Zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2017 22.3.2017 10.9.2018
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2016 2.3.2017 10.9.2018
 

Upozornění !
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje  začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na úřední desce úřadu, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři úřadu
 
Informace
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

 
Podpora
Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader, popř. prohlížeč XLS souborů - resp. DOC souborů
 

Obec Hlavenec  2001-2016