Důležité informace    Elektronická úřední deska Obecního úřadu Hlavenec, archiv 2018  
 

 


 

 
DOKUMENT vyvěšeno dne zveřejněno do
VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA  se uskuteční v pondělí dne
14. května 2018 v 19:00 hod v kanceláři Obecního úřadu v Hlavenci
7.5.2018 14.5.2018
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 27.4.2018 28.5.2018
Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2018.pdf 27.4.2018 28.5.2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.
(docx)
Přehled vlastníků. (xlsx)
Informace pro veřejnost
 (docx)
24.4.2018 31.5.2018
Finanční úřad pro Středočeský kraj - Veřejná vyhláška, zpřistupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCI NA ROK 2018. 11.4.2018 11.5.2018
Veřejné projednání návrhu Změny č. 3 územního plánu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. 9.4.2018 18.5.2018
Návrh závěrečného účtu Cecemínsko 2017.pdf
Přílohy:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 - Cecemínsko.pdf
Cecemínsko - Výkaz Fin 2-12.pdf
Cecemínsko - Příloha.pdf
Cecemínsko - Rozvaha .pdf
Cecemínsko - Výkaz zisku a ztráty.pdf
29.3.2018 13.4.2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, ochranné pásmo vodních zdrojů
Příloha 1
Příloha 2
20.3.2018 4.4.2018
VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA  se uskuteční v pondělí dne
19. března 2018 v 19:00 hod v kanceláři Obecního úřadu v Hlavenci

 
9.3.2018 19.3.2018
Záměr pronájmu obecního bytu v budově bývalé školy od 1.3.2018 na dva roky. 13.2.2018 28.2.2018
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Opatření obecné povahy,  Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci. 13.2.2018 28.2.2018
Veřejné jednání obecního zastupitelstva se uskuteční 29. ledna 2018 v 19,00 hodin. 24.1.2018 29.1.2018
Veřejná vyhláška, veřejné projednání návrhu Změny č. 5 územního plánu obce Tuřice. 10.1.2018 20.2.2018
Výzva k převzetí vozidla, VW Vento 2,0 modré barvy bez RN 8.1.2018 8.3.2018
 

Upozornění !
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje  začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na úřední desce úřadu, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři úřadu
 
Informace
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

 
Podpora
Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader, popř. prohlížeč XLS souborů - resp. DOC souborů
 

Obec Hlavenec  2001-2016