Důležité informace    Elektronická úřední deska Obecního úřadu Hlavenec, archiv 2017  
 

 


 

 
DOKUMENT vyvěšeno dne zveřejněno do
Svazek obcí Cecemínsko - oznámení o zveřejnění dokumentů Schválený rozpočet Svazku obcí Cecemínsko na rok 2018 a Schvválený střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Cecemínsko na roky 2018-2020. 20.12.2017 10.9.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Oznámení o době a místě konání volby
20.12.2017 10.9.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
první zasedání okrskové volební komise
14.12.2017 10.9.2018
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci p.p.č. 386, 408/5 v k.ú. Hlavenec z důvodu provádění stavebních prací při výstavbě přípojky kNN v rámci realizace stavby „Hlavenec, kNN parc. č. 49 – p. Blahna“ 13.12.2017 29.12.2017
Veřejné jednání obecního zastupitelstva se uskuteční 18. prosince 2017 v 19,00 h. 11.12.2017 18.12.2017
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
28.11.2017 10.9.2018
Zveřejnění návrhu opatření obecní povahy a výzva k uplatnění připomínek - ochranné pásmo vodních zdrojů - VRTY HV 5 a HV 6 28.11.2017 15.12.2017
Veřejné jednání obecního zastupitelstva se uskuteční v úterý dne 28. listopadu 2017 od 18,00 hodin v sále hostince U Jelena v Hlavenci. 20.11.2017 28.11.2017
OZNÁMENÍ - Zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 3/2017
Rozpočtové opatřeni č. 03/2017
15.11.2017 10.9.2018
Oznámení společného jednání o návrhu Změny č. 2 ÚP Brandýs n.Labem - Stará Boleslav 14.11.2017 30.12.2017
Dražební vyhláška č.j.203 Ex 32470/16-42 14.11.2017 16.12.2017
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Cecemínsko na období 2018 - 2020. 13.11.2017 28.11.2017
MZE - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, zpracování těžeb nahodilých. 9.11.2017 27.11.2017
Návrh rozpočtu obce na rok 2018 8.11.2017 27.11.2017
Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2018 7.11.2017 27.11.2017
Veřejná vyhláška návrhu zadání ÚP Tuřice 1.11.2017 30.11.2017
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD - Nabídka pozemků k pronájmu 1.11.2017 1.12.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.
Příloha:
INFORMACE PRO VEŘEJNOST

Přehled vlastníků. (xlsx)
18.10.2017 20.11.2017
Oznámení společného jednání o návrhu Změny č. 5 ÚP obce Tuřiice. 12.10.2017 1.12.2017

Veřejná vyhláška -  veřejné projednání návrhu územního plánu Hlavenec.
Přílohy:
Návrh úp Hlavenec pro veřejné projednání - textová část.pdf
Hlavenec_UP_VP_A1_Vykres základního členění území.pdf
Hlavenec_UP_VP_A2_Hlavní výkres.pdf
Hlavenec_UP_VP_A3_Koordinace technické infrastruktury.pdf
Hlavenec_UP_VP_A4_VPS.pdf
Hlavenec_UP_VP_B1_Koordinační výkres.pdf
Hlavenec_UP_VP_B2_Vykres sirsich vztahu.pdf
Hlavenec_UP_VP_B3_ZPF.pdf
Hlavenec_UP_VP_T2_Oduvodneni.pdf
 

9.10.2017 23.11.2017
Veřejné jednání obecního zastupitelstva se uskuteční v pondělí 23. října 2017 6.10.2017 23.10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Oznámení o době a místě konání voleb do PSP
4.10.2017 21.10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
20.9.2017 21.10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebního okrsku
5.9.2017 21.10.2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - veřejné projednání návrhu Změny č.1 ÚP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. 28.8.2017 11.10.2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o místě a lhůtě předání lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Mělník 21.8.2017 23.9.2017
Veřejné jednání obecního zastupitelstva se uskuteční 21. srpna 2017 9.8.2017 22.8.2017
Pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu. 1.8.2017 1.9.2017
Oznámení - Zveřejnění rozpočtového opatření č.2/ 2017.
Rozpočtové opatřeni č. 2.pdf
19.7.2017 10.9.2018
Oznámení  - Závěrečný účet obce 2016.pdf
Závěrečný účet obce 2016.pdf - schválený
19.7.2017 10.9.2018
Oznámení -  Střednědobý výhled 2017 - 2020.pdf 19.7.2017 10.9.2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - zahájení projednávání Změny č.1 územního plánu obce Sudovo Hlavno. 12.7.2017 21.8.2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - návrhu zadání Změny č. 5 územního plánu obce Tuřice. 1.7.2017 31.7.2017
Veřejné jednání obecního zastupitelstva se uskuteční 19.6.2017
 
2.6.2017 19.6.2017

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016

31.5.2017 19.6.2017

Střednědobý rozpočtový výhled obce na období 2017-2020

31.5.2017 19.6.2017
Oznámení o vyložení hromadného předpisného seznamu o vyměření daně z nemovitých věcí na rok 2017 od 28. 04. 2017 do 29. 05. 2017.
 
28.4.2017 29.5.2017
Výzva k překládání žádostí o příspěvek na obnovu kulturních památek na rok 2017
 
29.3.2017 30.4.2017
Veřejné jednání obecního zastupitelstva se uskuteční 10.4.2017
 
29.3.2017 10.4.2017
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu z. 106/1999 Sb. + odpověď na žádost, č.j. 083/2017 29.3.2017 10.9.2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.
Příloha:
INFORMACE PRO VEŘEJNOST

Přehled vlastníků. (xlsx)
22.3.2017 18.10.2017
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č.j.: 154 EX 56/01-7 22.3.2017 28.4.2017
Oznámení ceny stočného na rok 2017 22.3.2017 10.9.2018
Oznámení - Zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2017 22.3.2017 10.9.2018
Oznámení - Zveřejnění schváleného střednědobého výhledu obce na rok 2017-2020 22.3.2017 10.9.2018
Oznámení - Zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2017 22.3.2017 10.9.2018
DSO Cecemínsko - Závěrečný účet 2016.
DSO Cecemínsko - rozvaha.
DSO Cecemínsko - výkaz zisků a ztráty.
DSO Cecemínsko - příloha.
DSO Cecemínsko - Fin 2-12.
DSO Cecemínsko - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.pdf
17.3.2017 3.4.2017
Hlavenec_chodníky_stavební_povolení 15.3.2017 31.3.2017
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2016 2.3.2017 10.9.2018
Rozhodnutí o umístění stavby "Rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem"
MĚÚ Lysá nad Labem Č.j.: SÚ/700/17/Šla
27.2.2017 16.3.2017
Veřejná jednání obecního zastupitelstva se uskuteční v pondělí 6. března 2017 22.2.2017 6.3.2017
Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou "Oprava chodníku v obci Hlavenec - etapa II" v k.ú. Hlavenec. 10.2.2017 27.2.2017
Veřejné jednání obecního zastupitelstva se uskuteční v pondělí 6. února 2017 25.1.2017 6.2.2017
Oznámení společného jednání o návrhu změny č.1 ÚP Sudovo Hlavno. 15.1.2017 9.3.2017
Oznámení společného jednání o návrhu Změny č. 1 ÚP Brandýs nad Labem. 15.1.2017 2.3.2017
Návrh zadání Změny č.. 2 ÚP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.
Veřejná vyhláška návrhu zadání Změny č. 2 ÚP Brandýs nad Labem - St. Boleslav.
22.12.2016 23.1.2017
 

Upozornění !
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje  začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na úřední desce úřadu, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři úřadu
 
Informace
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

 
Podpora
Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader, popř. prohlížeč XLS souborů - resp. DOC souborů
 

Obec Hlavenec  2001-2016