Důležité informace    Elektronická úřední deska Obecního úřadu Hlavenec, archiv 2017  
 

 


 

 
DOKUMENT vyvěšeno dne zveřejněno do
Veřejné jednání obecního zastupitelstva se uskuteční v pondělí 23. října 2017 6.10.2017 23.10.2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - veřejné projednání návrhu Změny č.1 ÚP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. 28.8.2017 11.10.2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o místě a lhůtě předání lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Mělník 21.8.2017 23.9.2017
Pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu. 1.8.2017 1.9.2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - zahájení projednávání Změny č.1 územního plánu obce Sudovo Hlavno. 12.7.2017 21.8.2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - návrhu zadání Změny č. 5 územního plánu obce Tuřice. 1.7.2017 31.7.2017
Veřejné jednání obecního zastupitelstva se uskuteční 19.6.2017
 
2.6.2017 19.6.2017

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016

31.5.2017 19.6.2017

Střednědobý rozpočtový výhled obce na období 2017-2020

31.5.2017 19.6.2017
Oznámení o vyložení hromadného předpisného seznamu o vyměření daně z nemovitých věcí na rok 2017 od 28. 04. 2017 do 29. 05. 2017.
 
28.4.2017 29.5.2017
Výzva k překládání žádostí o příspěvek na obnovu kulturních památek na rok 2017
 
29.3.2017 30.4.2017
Veřejné jednání obecního zastupitelstva se uskuteční 10.4.2017
 
29.3.2017 10.4.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.
Příloha:
INFORMACE PRO VEŘEJNOST

Přehled vlastníků. (xlsx)
22.3.2017 18.10.2017
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č.j.: 154 EX 56/01-7 22.3.2017 28.4.2017
DSO Cecemínsko - Závěrečný účet 2016.
DSO Cecemínsko - rozvaha.
DSO Cecemínsko - výkaz zisků a ztráty.
DSO Cecemínsko - příloha.
DSO Cecemínsko - Fin 2-12.
DSO Cecemínsko - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.pdf
17.3.2017 3.4.2017
Hlavenec_chodníky_stavební_povolení 15.3.2017 31.3.2017
Rozhodnutí o umístění stavby "Rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem"
MĚÚ Lysá nad Labem Č.j.: SÚ/700/17/Šla
27.2.2017 16.3.2017
Veřejná jednání obecního zastupitelstva se uskuteční v pondělí 6. března 2017 22.2.2017 6.3.2017
Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou "Oprava chodníku v obci Hlavenec - etapa II" v k.ú. Hlavenec. 10.2.2017 27.2.2017
Veřejné jednání obecního zastupitelstva se uskuteční v pondělí 6. února 2017 25.1.2017 6.2.2017
Oznámení společného jednání o návrhu změny č.1 ÚP Sudovo Hlavno. 15.1.2017 9.3.2017
Oznámení společného jednání o návrhu Změny č. 1 ÚP Brandýs nad Labem. 15.1.2017 2.3.2017
Návrh zadání Změny č.. 2 ÚP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.
Veřejná vyhláška návrhu zadání Změny č. 2 ÚP Brandýs nad Labem - St. Boleslav.
22.12.2016 23.1.2017
 

Upozornění !
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje  začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na úřední desce úřadu, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři úřadu
 
Informace
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

 
Podpora
Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader, popř. prohlížeč XLS souborů - resp. DOC souborů
 

Obec Hlavenec  2001-2016