Historie úřední desky    Elektronická úřední deska Obecního úřadu Hlavenec, archiv 2016  
 

 


 

 
DOKUMENT vyvěšeno dne zveřejněno do
Návrh zadání Změny č.. 2 ÚP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.
Veřejná vyhláška návrhu zadání Změny č. 2 ÚP Brandýs nad Labem - St. Boleslav.
22.12.2016 23.1.2017
Rozhodnutí o umístění stavby: Rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem 28.11.2016 29.12.2016
Veřejné jednání obecního zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 24.11.2016
 
8.11.2016 24.11.2016
Schválený rozpočet obce Hlavenec na rok 2017 7.11.2016 31.12.2017
Návrh rozpočtu obce na rok 2017
 
7.11.2016 24.11.2016
Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu OOP ve věci ochranných pásem vodních zdrojů v obci Hlavenec. 17.10.2016 1.11.2016
ÚP Lhota - Oznámení společného jednání o návrhu územního plánu 7.10.2016 7.12.2016
Oznámení o zahájení řízení o návrhu ÚP Hlavenec a uplatnění písemných připomínek do 19.11.2016 30.9.2016 19.11.2016
Oznámení o zahájení vystavení návrhu ÚP Hlavenec, společné jednání se uskuteční 19.10.2016 25.9.2016 19.11.2016
Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Aktualizovaný seznam vlastníků
19.9.2016 20.12.2016
Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR a voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje. 16.9.2016 17.10.2016

Veřejné jednání obecního zastupitelstva se uskuteční v pondělí 3.10.2016
16.9.2016 3.10.2016
ČEZ - odstranění stromoví. 8.9.2016 15.11.2016
Státní pozemkový úřad zamýšlený převod 7.9.2016 7.12.2016
Zveřejnění záměru o pronájmu hostince U Jelena v Hlavenci 15.8.2016 31.8.2016
Dražební vyhláška elektronická N 75 2015 23.6.2016 25.8.2016
Veřejná vyhláška - návrh zadání Změny č. 1 ÚP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Zadání - návrh k projednání
11.7.2016 11.8.2016
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se uskuteční v pondělí 13.6.2016 30.5.2016 13.6.2016
Návrh závěrečného účtu obce Hlavenec za rok 2015
Rozpočtový výhled 2015 - 2019
28.5.2016 11.6.2016
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2015 11.5.2016 11.6.2016
Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2016 k nahlédnutí od 29.4.2016 do 30.5.2016 na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj. 29.4.2016 30.5.2016
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se uskuteční v pondělí 4.4.2016
 
18.3.2016 4.4.2016
Výzva k předkládání dotací o příspěvek na obnovu kulturních památek.
 
15.3.2016 30.4.2016
Závěrečný účet DSO Cecemínsko 2015.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Cecemínsko za rok 2015 (1).pdf
Fin 2 12 122015.pdf
Příloha 122015.pdf
Rozvaha 122015.pdf
Výkaz zisků a ztráty 2015.pdf
15.3.2016 4.4.2016
Výzva ÚZSVM
Přehled vlastníků
Informace pro veřejnost
10.3.2016 11.4.2016
Záměr pronájmu obecního bytu v budově bývalé školy 2.3.2016 31.3.2016

Záměr Města Odolena Voda na prodej traktoru včetně šípové radlice a zametacího tažného kartáče.

 

18.2.2016 21.3.2016
VV- Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období (únor 2012 – leden 2016) 1.2.2016 4.3.2016
Stavební povolení na stavbu "Obec Hlavenec - rekonstrukce stávajících místních komunikací, etapa II" v k.ú. Hlavenec. 28.1.2016 12.2.2016
Usnesení o nařízení druhého dražebního jednání - elektronická dražba, Číslo jednací: 085 EX 5919/14-134 25.1.2016 29.3.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání OOP 155_2016-MZE-15120.pdf
Opatření obecné povahy o vydání národního plánu Dunaj.pdf
Opatření obecné povahy o vydání národního plánu Labe.pdf
Opatření obecné povahy o vydání národního plánu Odra.pdf
14.1.2016 29.1.2016
Záměr pronájmu obecního bytu v budově bývalé školy 13.1.2016 31.1.2016
Veřejné jednání obecního zastupitelstva se uskuteční 25.1.2016 v kanceláři OÚ v Hlavenci. 11.1.2016 25.1.2016
 

Obec Hlavenec  2001-2016