Historie úřední desky    Elektronická úřední deska Obecního úřadu Hlavenec, archiv 2015  
 

 


 

 
DOKUMENT vyvěšeno dne zveřejněno do
Veřená vyhláška -  vodovod kanalizace, povolení změny stavby před dokončením
MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor ŽP
29.12.2015 13.1.2016
Oznámení o zahájení stavebního řízení "Obec Hlavenec - rekonstrukce stávajících místních komunikací, etapa II" 18.12.2015 10.1.2016
Obecně závazná vyhláška obce Hlavenec č. 2/2015, kterou se mění OZV č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2016
11.12.2015 27.12.2015
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon šetření ÚZSVM k dohledání vlastníků uvedených nemovitostí v součinnosti s obecním úřadem:
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 11. 2015,
Středočeský kraj,  obec Hlavenec
10.12.2015 11.1.2016
Veřejné jednání obecního zastupitelstva se uskuteční v pondělí 10.12.2015 v sále hostince U Jelena. 25.11.2015 11.12.2015
Návrh rozpočtu obce Hlavenec na rok 2016 25.11.2015 10.12.2015
Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2016 25.11.2015 11.12.2015
VV vodovod kanalizace prodloužení stavebního povolení 18.11.2015 3.12.2015
Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu Změny č. 4 územního plánu obce Tuřice. 12.10.2015 19.11.2015
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení projednání návrhu zadání ÚP Hlavenec. 7.10.2015 6.11.2015
Výzva ÚZSVM vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě.docx
Informace pro veřejnost.docx
Přehled vlastníků aktualizovaný k 1.8.2015.xlsx
7.10.2015 6.11.2015
Návrh zadání územního plánu obce Hlavenec (10MB) 5.10.2015 6.11.2015
Veřejné jednání obecního zastupitelstva se uskuteční v pondělí 5.10.2015 16.9.2015 5.10.2015
Oznámení záměru bezúplatně převést na obec Hlavenec pozemek p.č. 405/22 v obci a k.ú. Hlavenec.' Vydal: Středočeský kraj 9.9.2015 13.10.2015
Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba,
Číslo jednací: 085 EX 5919/14-74
1.9.2015 13.10.2015
ÚP_Lhota_návrh zadání
ÚP-Lhota-navrh-zadani-zaslani
20.8.2015 19.9.2015
Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02
1) Veřejná vyhláška: „Zveřejnění návrhu OOP PZKO CZ02“
2) Návrh OOP PZKO CZ02
3) Příloha k návrhu OOP PZKO CZ02 - „PZKO CZ02“
20.7.2015 31.8.2015
Oznámení záměru obce Lhota - pronájem spolkového domu, Restaurace Na malém plácku 9.7.2015 22.7.2015
Veřejná vyhláška - projednání návrhu zadání Změny č. 4 ÚP obce Tuřice 8.7.2015 1.8.2015
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na obsazení pracovní pozice „Strážník Obecní policie obce Šestajovice“ 24.6.2015 22.7.2015
Pozvánka na veřejné jednání OZ dne 19.6.2015 2.6.2015 19.6.2015
Závěrečný účet obce za rok 2014
Rozpočtový výhled na období 2015-2018
2.6.2015 19.6.2015
Záměr pronájmu obecního bytu v budově bývalé školy 14.5.2015 31.5.2015
Nařízení Rady Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav č. 3/2015 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov. 11.5.2015 31.10.2015
Veřejná vyhláška (zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2015 od 30.4. do 1.6.2015)
Vydal: Finanční úřad pro Středočeský kraj
30.4.2015 1.6.2015
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2015 27.4.2015 4.6.2015
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO
ROZSAHU ZADÁVANOU MIMO REŽIM ZÁKONA „Oprava chodníku v obci Hlavenec“

 
27.4.2015 11.5.2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodáření DSO Cecemínsko za rok 2014
Závěrečný účet 2014 DSO Cecemínsko
24.4.2015 11.5.2015
Veřejné jednání obecního zastupitelstva se uskuteční 27.4.2015 13.4.2015 27.4.2015
Obecně závazná vyhláška obce Hlavenec č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hlavenec.
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.4.2015
16.3.2015 1.4.2015
Veřejné jednání obecního zastupitelstva se uskuteční 16. března 2015 v 19,00 hodin. 4.3.2015 16.3.2015
Záměr pronájmu mateřského centra - úprava výše nájemného dle stávající nájemní smlouvy. 2.3.2015 16.3.2015
Veřejné jedná obecního zastupitelstva se uskuteční v pondělí 26. ledna 2015 v 19,00 hodin 15.1.2015 26.1.2015
Oznámení koncepce "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe" 12.1.2015 13.2.2015
 
  Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce:  
 
 
 

Obec Hlavenec  2001-2016