Historie úřední desky    Elektronická úřední deska Obecního úřadu Hlavenec, archiv 2014  
 

 


 

 
DOKUMENT vyvěšeno dne zveřejněno do
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Hlavenec 10.11.2014 30.10.2014 10.11.2014
Volby do Zastupitelstva obce Hlavenec, konané ve dnech 10. a 11. října 2014
Oznámení o době a místě konání voleb
24.9.2014 11.10.2014
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů v období vegetačního klidu do 15. listopadu 11.9.2014 15.11.2014
Veřejné jednání obecního zastupitelstva se uskuteční v pondělí 8. září 2014 v 19,00 hodin. 1.9.2014 8.9.2014
Volby do Zastupitelstva obce Hlavenec, konané ve dnech 10. a 11. října 2014
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
26.8.2014 11.10.2014
Zveřejnění záměru o pronájmu hostince U Jelena v Hlavenci 20.8.2014 5.9.2014
Dražební vyhláška č.j. 108 EX 06596/11 - dražba nemovitosti, proti povinnému Pavlu Holzmanovi, Hlavenec. 4.8.2014 3.9.2014
Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje 15.7.2014 16.8.2014
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje – aktualizace 2011, na období 2014 – 2020 15.7.2014 16.8.2014
Veřejná vyhláška - oznámení o konání opakovaného veřejného projedná návrhu ÚP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 9.7.2014 14.8.2014
Seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají registračnímu úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 26.6.2014 11.10.2014
Počty podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů 26.6.2014 11.10.2014
Usnesení - stanovení počtu členů OZ Hlavenec pro volební období 2014-2018 25.6.2014 10.10.2014
Veřejné jednání obecního zastupitelstva se uskuteční v pondělí 23.6.2014 9.6.2014 23.6.2014
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 9.6.2014 23.6.2014
Výsledovka za rok 2013 V061-201312K01.pdf (470 kB)
Rozvaha za rok 2013 - V060-201312K01.pdf (483 kB)
Příloha za rok 2013 V062-201312K01.pdf (2 MB)
9.6.2014 23.6.2014
Závěrečný účet obce za rok 2013
Rozpočtový výhled na období 2013 - 2017
6.6.2014 23.6.2014
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce 26.5.2014 7.5.2014 26.5.2014
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014 - Oznámení o době a místě konání voleb 7.5.2014 26.5.2014
DSO Cecemínsko:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013.PDF
Závěrečný účet za rok  2013.rtf
15.4.2014 30.4.2014
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014 - informace o počtu a sídle voleb.okrsku 7.4.2014 26.5.2014
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření varroázy včel
Vydal. Státní veterinární správa, čj. SVS/2014/020204-G
24.3.2014 30.4.2014
VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ - dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.
Vydal: Ministerstvo kultury ČR
14.2.2014 30.4.2014
Vyhláška - pozvánka k ústnímu jednání o stanovení ochraného pásma I. a II. stupně stávajících vodních zdrojů HV 5 a HV 6 v k.ú. Hlavenec, žadatel Armádní servisní, příspěvková organizace
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleskav, odbor životního prostředí
3.2.2014 19.2.2014
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
se uskuteční v pondělí dne 27. ledna 2014 v 19 hod v kanceláři Obecního úřadu v Hlavenci.

 
20.1.2014 28.1.2014
Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje - závěr zjišťovacího řízení,
vydalo Ministerstvo životního prostředí
17.1.2014 3.2.2014
Veřejná vyhláška - Oznámení - Veřejné projednání o posouzeném a upraveném návrhu změny č. 2 Územního plánu obce Skorkov
Vydal: Obecní úřad Skorkov
20.12.2013 22.1.2014
Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu ÚP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav a o jeho zveřejnění k podávání připomínek a námitek.
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
14.11.2013 22.1.2014
 
  Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce:  
 
 
 

Obec Hlavenec  2001-2016