Rekondiční pobyt seniorů v Jiřetíně pod Jedlovou, 2014
IMG_5768.jpg