Historie úřední desky    Elektronická úřední deska Obecního úřadu Hlavenec, archiv 2013  
 

 


 

 
DOKUMENT vyvěšeno dne zveřejněno do
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 12. prosince 2013
Vydal: Obec Hlavenec
28.11.2013 12.12.2013
Návrh rozpočtu obce na rok 2014
Vydal: obec Hlavenec
25.11.2013 12.12.2013
Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2014 12.11.2013 30.11.2013
Volby do PS PČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013:
oznámení o době a místě konání voleb
1.10.2013 26.10.2013
ČEZ Distribuce, a. s. - Upozornění na povinnost odstranění a okleštění stromoví 24.9.2013 16.11.2013
Záměr pronájmu obecního bytu v budově bývalé školy
Vydal: Obec Hlavenec
24.9.2013 21.10.2013
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se uskuteční v pondělí 7. října 2013
Vydal: Obec Hlavenec
24.9.2013 8.10.2013
Volby do PS PČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013:
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
24.9.2013 26.10.2013
Nařízení Státní veterinární správy, č.j. SVS/2013/033429-S Mimořádné veterinární opatření - varroáza včel
Vydal: Státní veterinární správa
11.6.2013 12.7.2013
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
se uskuteční v pondělí dne 24.června 2013 v 19 hod v kanceláři obecního úřadu.
Vydal: Obec Hlavenec
7.6.2013 22.6.2013
Závěrečný účet obce Hlavenec za rok 2012
Rozpočtový výhled obce Hlavenec na období 2012 až 2016
Vydal: Obec Hlavenec
7.6.2013 22.6.2013
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se uskuteční v pondělí 27.5.2013 v 19,00 hodin v kanceláři obecního úřadu
Vydal: Obec Hlavenec
10.5.2013 27.5.2013
Ode dne 30.04.2013 do dne 30.05.2013 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 1786235/13/2100-14400-200796, kterým se stanovuje DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2013.
Vydal: Finanční úřad pro Středočeský kraj
30.4.2013 30.5.2013
Zveřejnění záměru o odkoupení pozemku p.č.378/2 v k.ú. Hlavenec
Vydal: Obec Hlavenec
8.4.2013 24.4.2013
Závěrečný účet DSO Cecemínsko na úřední desce v termínu
Vydal: DSO Ceceminsko
8.3.2013 25.3.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pondělí 25.3.2013 v 19,00 hodin v kanceláři obecního úřadu.
Vydal: Obec Hlavenec.
8.3.2013 25.3.2013
Oznámení o uzavírání dohod o náhradě za přičlenění honebních pozemků do honiteb Vojenských lesů a statků ČR, s.p, divize Mimoň a vyplácení peněžní částky za toto přičlenění
Vydal: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
11.2.2013 13.3.2013
Obecně závazná vyhláška obce Hlavenec č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Vydal: Obec Hlavenec
21.1.2013 6.2.2013
Oznámení o době a místě konání II. kola voleb
Vydal: Obecní úřad  Hlavenec
16.1.2013 28.1.2013
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25.ledna 2013 a 26.ledna 2013
Oznámení o době a místě konání voleb
Vydal: Obecní úřad  Hlavenec
19.12.2012 28.1.2013
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25.ledna 2013 a 26.ledna 2013
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Vydal: Obecní úřad  Hlavenec
14.12.2012 28.1.2013
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25.ledna 2013 a 26.ledna 2013
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Vydal: Obecní úřad  Hlavenec
27.11.2012 28.1.2013
 
  Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce:  
 

Obec Hlavenec  2001-2016