Historie úřední desky    Elektronická úřední deska Obecního úřadu Hlavenec, archiv 2012  
 

 


 

 
DOKUMENT vyvěšeno dne zveřejněno do
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 6.12.2012 od 18.00 hod v hostinci U Jelena v Hlavenci.
Vydal: Obec Hlavenec
21.11.2012 6.12.2012
Návrh rozpočtu obce na rok 2013
Vydal: Obec Hlavenec
21.11.2012 6.12.2012
Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2013
Vydal: DSO Cecemínsko
21.11.2012 6.12.2012
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Hlavenec
Vydal: Katastrální úřad pro Středočeský kraj
30.10.2012 1.12.2012
Výsledky voleb za obec Hlavenec do Zastupitelstva Středočeského kraje
Vydal: Obecní úřad Hlavenec
19.10.2012 5.11.2012
Návrh výroku územního rozhodnutí - Adipat CZ, IČ 24142646
Vydal: MěÚ Benátky na Jizerou, odbor výstavby a územního plánování
17.10.2012 2.11.2012
Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení "Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje"
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
17.10.2012 2.11.2012
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
4.10.2012 15.11.2012
OZNÁMENÍ  společného jednání o návrhu změny č. 2 Územního plánu obce Skorkov
Vydal: Obecní úřad Skorkov
4.10.2012 15.11.2012
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012
Oznámení o době a místě konání voleb
Vydal: Obec Hlavenec
27.9.2012 15.10.2012
Zveřejnění záměru o pronájmu hostince U Jelena v Hlavenci
Obec Hlavenec
4.9.2012 20.9.2012
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Vydal: Obec Hlavenec
28.8.2012 15.10.2012
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje
http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/detail.php?id=MZP140K
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
28.8.2012 15.10.2012
Katastr.úřad oznámení o dokončení obnovy katastr.operátu Hlavenec
Vydal:
28.8.2012 12.10.2012
Rozhodnutí o umístění - Rekonstrukce účelové komunikace Hlavenec
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a ÚP
11.7.2012 26.7.2012
Oznámení projednání návrhu zadání Změny č. 2 Územního plánu Skorkov.
Vydal: Obecní úřad Skorkov
20.6.2012 21.7.2012
Stavební povolení na stavbu: Hlavenec - NN, kNN, parc.č.149/1 J. Štěpař
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a ÚP
14.6.2012 29.6.2012
Exekuční příkaz proti povinnému Petr Zigáček, Hlavenec 121
Vydal: Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl
12.6.2012 28.6.2012
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2011
Vydal: AUDIT Topol, s.r.o.
4.6.2012 19.6.2012
Rozpočtový výhled na období 2011 až 2014
Vydal: Obec Hlavenec
4.6.2012 19.6.2012
Závěrečný účet obce za rok 2011
Plnění rozpočtu za období 01-12/2011
Vydal: Obec Hlavenec
4.6.2012 19.6.2012
Vyhláška
Regulační plán lokality Pod Hubertusem obec Hlavenec návrh zadání květen 2012
pořizovatel Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové péče
25.5.2012 13.6.2012
Návrh výroku územního rozhodnutí LOM Praha
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a územního plánování
2.5.2012 18.5.2012
Rekonstrukce účelové komunikace Hlavenec
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a územního plánování
2.5.2012 18.5.2012
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje – aktualizace 2011
Vydal: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
30.4.2012 16.5.2012
OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ČEZ Distribuce, a.s., - Hlavenec - NN, kNN, parc.č. 149/1, J. Štěpař stavební úpravy vedení nn
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a územního plánování
30.4.2012 16.5.2012
Stavební povolení "Rekonstrukce stávajících místních komunikací - obec Hlavenec", stavebník EKIS, spol. s.r.o. 13.4.2012 29.4.2012
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se uskuteční v pondělí 16.4.2012
Vydal: Obec Hlavenec
2.4.2012 16.4.2012
Veřejná vyhláška - DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2012
 ode dne 16.04.2012 do dne 16.05.2012 je v budově Thámova 27, Praha 8, kancelář č. dveří 2.11 bude zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 88485/12/057961201427, jímž stanovuje za nemovitosti nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2012.
Finanční úřad v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
5.4.2012 19.4.2012
Exekuční příkaz proti povinnému: Šárka Zigáčková, rozená Dědečková
Vydal: Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6, JUDr. Jan Grosam.
27.3.2012 12.4.2012
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje - aktualizace 2011"
(datum zveřejnění na úřední desce kraje bude uvedeno v Informačním systému SEA zde http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/detail.php?id=MZP125K)
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
9.3.2012 10.4.2012
Rekonstrukce stávajících místních komunikací - obec Hlavenec
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor dopravy
9.3.2012 24.3.2012
Prodloužení platnosti územního rozhodnutí č.j.2150/2007 - VÚP na stavbu domovní studny a RD, stavebník Ing. Michal Knotek.
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a územního plánování
7.3.2012 22.3.2012
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
9.2.2012 25.2.2012
Závěrečný účet DSO Cecemínsko za rok 2011
Vydal: DSO Cecemínsko
9.2.2012 25.2.2012
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Cecemínsko
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
9.2.2012 25.2.2012
Stavební povolení Nová ČOV - areál Pembroke SB, a.s., k.ú. Hlavenec
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, stavební odbor
6.2.012 21.2.2012
Oznámení společného jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu obce Skorkov
Vydal: Magistrát města Mladá Boleslav
30.1.2012 15.2.2012
Rozhodnutí o umístění stavby základová stanice T-Mobile, nová přípojka NN
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, stavební odbor
30.1.2012 15.2.2012
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy - změna č.1 územního plánu obce Hlavenec
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor územního rozvoje
25.1.2012 8.2.2012
Dražební vyhláška proti povinnému: Petr Hadrbolec, Kostelní Hlavno 71
Vydal: Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň-město
4.1.2012 2.2.2012
 
  Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce:  
 

Obec Hlavenec  2001-2016