Den pro zdraví a dobrou náladu 2011
19.11.2011 Tradiční akce: Den pro zdraví a dobrou náladu
 
  Štěpánské koulení zelí
Štěpánské koulení zelí 26.12.2011
Na Štěpána pořádalo Bratrstvo Kobylí hlavy již 7. ročník turistického a kulinářského výletu, při kterém se muži střídají v metení hlávky zelí koštětem zvaným čuba. Letos se sešla menší skupina turistických nadšenců v doprovodu pěti malých i velkých čtyřnohých miláčků. Trasa vedla z Hlavence lesní cestou přes Choboty se zastavením U Dubu, kde proběhlo ochutnávání a popíjení nejen vánočních dobrot. Další zastávka byla v Kostelním Hlavně v útulném interiéru AutoSportClubu.
Všichni účastníci turistického výletu vydrželi až do cíle - hlavenecké hospůdky U Jelena, kde již na ně čekala gulášová polévka paní hostinské.
 
  Burza vánočního cukroví a Vítání občánků
Burza vánočního cukroví a Vítání občánků 17.12.2011
 
  Obecní úřad
Obecní úřad v Hlavenci bude ve dnech 28. - 30.12.2011 uzavřen. Děkujeme za pochopení.
 
  Hlavenec se loučil s prezidentem Václavem Havlem
V neděli v 19 hodin se sešli hlavenečtí občané, aby zapálením svíčky u kapličky uctili památku
pana presidenta Václava Havla. Od té doby až do Štědrého dne hořely svíčky stále. Jako vzpomínka.
foto a text Josef Jelínek, Hlavenec
 
  Vypouštění balónků
Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi - s radiem Impuls
 
  Vánoční srdeční záležitost v hospodě U Jelena v Hlavenci
1. spontání předtančení.
2. Lážo plážo nás rozehřálo a nebylo to žádný lážo plážo.....
3. pak přišli chlapy z Crossbandu .....
4. ...a to už jsme všichni pařili jak blázni.....

Vánoční srdeční záležitost- koncert skupin Lážo plážo a Cossband - v hospoděU Jelena v Hlavenci byla velice vydařená akce. Nálada předvánoční, takřka silvestrovská
, všichni se náramě pobavili...vstupné bylo dobrovolné a výtěžek z koncertu bude využit na koupi muzikoterapeutických pomůcek pro ATELIER 6tej SMYSL handicap dílnu ze Staré Boleslavi, jejichž výrobky najdete na www.fler.cz/atelier-6tej-smysl . Jen více takovýchto srdečných akcí.
 
  Rozhovor se starostkou obce v pořadu Studio ČT 24
Téma: Vesnice roku 2011
Téma: Koaliční spory o rozpočtové určení daní
Host: Jarmila Smotlachová, starostka, Hlavenec, 2. místo v soutěži Vesnice roku 2011 (živý vstup)
Moderuje: Daniel Takáč

 
  Fotografie z návštěvy u pana prezidenta

 
  Setkání s Václavem Klausem
Po uspěšném tažení soutěží Vesnice roku 2011 jsme byli pozváni na setkání zástupců všech ohodnocených obcí z celé České republiky. Tato každoroční schůzka se koná v Senátu Parlamentu ČR a ty nejlepší soutěžící, držitelé Zlatých stuh z jednotlivých krajů, přijme na krátké setkání prezident republiky. Myslím, že mě nikdy v životě nenapadlo, že bych se mohla setkat s jakýmkoli prezidentem naší země. O to víc byl tento zážitek zajímavější. Na Pražský hrad jsme vyrazili společně s Vláďou Blechou, těšili jsem se, i když jsme byli nervózní z toho, co nás asi čeká. A určitě jsme byli překvapeni ! Celé setkání proběhlo v příjemné přátelské atmosféře tak, jako bychom snad ani nemluvili s nejvyšší hlavou státu. Přes počáteční nervozitu všech zúčastněných jsme s panem prezidentem promluvili o radostech i starostech života na vesnici. Pan prezident byl velmi milý a přívětivý, trpělivě nám naslouchal a určitě nás v mnoha našich problénech podpořil. Předali jsme mu dar od občanů Hlavence, vyřídili jsme mu pozdravy od místních hasičů a co hlavně, pozvali jsme ho na návštěvu do Hlavence. Tak uvidíme, vždyť to z Prahy nemá tak daleko. No a my bychom alespoň pořádně zametli a uklidili obec.
J.Smotlachová


Náhledové fotogalerie z akce naleznete na stránkách agentury MEDIAFAX Foto  - zdroj http://www.mediafaxfoto.cz
http://www.mediafaxfoto.cz/foto_pack1.
http://www.mediafaxfoto.cz/foto_pack2.
  „Burza vánočního cukroví“ s vítáním malých Hlavenečáčků
Folklórní sdružení Hubertus pořádá v sobotu 17. prosince od 16.30 hod v hostinci U Jelena,
„Burzu vánočního cukroví“ s vítáním malých Hlavenečáčků
• V letošním roce vyhlašujeme soutěž o nejlepší tradiční vánoční cukroví, přineste, prosím, spolu s receptem vzorek na ochutnání
• Vyhlášení nejhezčí kresby Jelena a předání ceny vítězi
• Pro děti je připravena výroba vánočních svícnů z jablíček a pomerančů, vystřihování papírových ozdob, zdobení perníčků, výroba figurek z vizovického těsta
• Tanečky dětí z mateřského centra Hlaveneček– pokud budou zdravé
• Koledy větších Hlavenečáčků
• Všichni návštěvníci obdrží dárek
• Srdečně Vás zveme na předvánoční posezení !

 
  Připravujeme projekt na novou komunikaci
Jak už jsme jednou slíbili, po vybudování kanalizace a vodovodu začne obecní zastupitelstvo pracovat na projektové dokumentaci pro zhotovení nové komunikace v dolní části obce. První nákres komunikace včetně vjezdů na pozemky soukromých majitelů a včetně odstavných a zatravněných ploch je připraven k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. Prosíme všechny občany žijící v tzv.podkově, aby se přišli na návrh řešení podívat a aby vznesli všechny své požadavky a návrhy řešení. Tento první návrh bude k nahlédnutí do 5.1.2012.
Technická zpráva
Situační plánek
 
  Kanalizace
V současných dnech probíhají závěrečné zkoušky na výstavbě splaškové kanalizace - I.etapě včetně výtlaku do čistírny odpadních vod. Provádělo se proplachování a čištění kanalizačního potrubí, následně zkoušky vodotěsnosti a kamerové zkoušky, zároveň byla provedena také tlaková zkouška výtlačného potrubí. To vše má jediný cíl -předání stavby zhotovitelem obci Hlavenec a následně kolaudace stavby, která proběhne v pátek 9.12.2011. Pak nastane ten pravý okamžik, kdy obecní úřad vydá souhlas s napojováním jednotlivých nemovitostí na hlavní řad splaškové kanalizace. To znamená, že občané, kteří si realizovali privátní část přípojky dle projektové dokumentace a ve smyslu pokynů vydaných obecním úřadem, se budou moci napojit na hlavní kanalizační řad. Pozvolné napojování bude probíhat přibližně od 3.ledna 2012 a v této první etapě se zatím nebude týkat občanů, kteří žijí v ulici k Hubertusu.

Před připojením musí majitelé nemovitostí odevzdat do kanceláře obecního úřadu následující doklady o privátní přípojce:

1.atest materiálu nebo prohlášení o shodě z jakého materiálu je přípojka provedena

2. protokol vodotěsnosti kanalizační přípojky (vystaví oprávněná firma, která přípojku zřizovala)

3. živnostenské oprávnění firmy, která kanalizační přípojku prováděla

4. čestné prohlášení majitele, že do veřejné kanalizace není zaústěn septik, jímka a dešťové vody, včetně oznámení o počtu osob užívajících nemovitost

Kontrolu odevzdaných dokladů a připojení nemovitostí bude provádět technický dozor investora p.Jan Blecha.

Po splnění těchto podmínek bude vydán souhlas obecního úřadu k napojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci.

 
  Kalendář akcí DSO Cecemínsko - ADVENT 2011
 
  Fotogalerie z mikulášské nadílky 3.12.2011
 
  Výroční valná hromada SDH
Pozvánka na výroční valnou hromadu SDH Hlavenec, která se koná v pátek 2.12.2011 od 19,00 hodin v hostinci U Jelena v Hlavenci.
 
  Mikulášská nadílka
SDH Hlavenec pořádá v sobotu 3.12.2011 od 14,00 hodin mikuláškou nadílku pro děti.
DÁRKOVÉ BALÍČKY PRO DĚTI DO 13 LET
Příspěvek rodičů dětí z Hlavence na 1 dárkový balíček je 50,- Kč (celková cena: 150,- Kč)
Rodiče dětí z ostatních obcí platí plnou částku: 150,- Kč

Objednávky na dárkové balíčky přijímá do 27.11.2011 vždy od 17.00 do 19.00 paní Dana Blahnová – Hlavenec 7 (u křížku – vrchní část obce) pondělí – neděle od 17.00 do 19.00
 
  Občanské sdružení spotřebitelů TEST
Milí návštěvníci našich webových stránek, 
objevila jsem moc zajímavý předvánoční článek v časopisu dTest, který napsala jeho šéfredaktorka paní Ida Rozová. S jejím laskavýn souhlasem Vám tento článek nabízíme. Prosím, přečtěte si ho, je ze života. 
Zkusme se podle něj alespoň trochu řídit a Vánoce budou jistě krásné.
 
  9. ročník Dne pro zdraví, pohodu a dobrou náladu v týdeníku Mělnicko
Tuto sobotu se v naší útulné hospůdce uskutečnil již devátý ročník úspěšné charitativní akce "Den pro zdraví, pohodu a dobrou náladu". V letošním roce bylo na vstupném a dobrovolných příspěvcích celkem vybráno 9 500 Kč. Tyto peníze poputují do Ateliéru 6tej smysl ve Staré Boleslavi a poslouží k nákupu řemeslných pomůcek pro práci postižených osob. Velký dík patří obci Dobšice (okr.Nymburk) a tanečnímu souboru Dobšické Venuše za podporu našeho snažení.
Děkujeme všem, kteří se do konání akce aktivně zapojili.
 
  Naši dobrovolní hasiči pracují s dětmi na základních školách
NĚCO MÁLO NAVÍC MŮŽE ZACHRÁNIT ŽIVOT
Něco málo navíc? Co to může být?
Odpověď je jednoduchá. Je to příprava. Příprava našich dětí na řešení životních situací. Je to primární prevence, která ovšem v našich základních školách chybí a není dosud povinná. Statistiky jsou plné vzrůstajících čísel co do počtu úmrtí nebo zranění osob při dopravních nehodách, požárech, povodních či jiných mimořádných událostech. A právě tato nepříznivá čísla zvedla ze židle dobrovolníky, kteří si osvětu žáků na základních školách, vzali na svá bedra. V Hlavenci se nelehkého úkolu ujali dobrovolní hasiči Petr Janoušek a Pavel Zigáček. Přihlásili se kurzu pro instruktory programu HASÍK CZ, který je akreditovaný MŠMT, a zdárně jej dokončili. Díky nim již dnes děti v místních základních školách vědí, jak se zachovat u dopravní nehody, jak se dostat ze zakouřené místnosti, co si dát do evakuačního zavazadla, co je to varovný signál a kdy ho uslyším, jak na sobě uhasit oblečení, kam odejít z hořícího bytu, jak varovat okolí, co je to kouřový hlásič atd. Výuka je pro děti velmi přirozená, protože instruktoři pracují s jednotlivými třídami tzv. "bez lavic", a probíhá formou her a ukázek. Instruktoři mají pro děti připravené i drobné odměny. Nezbývá než si přát, aby se v každé obci objevil dobrovolník, který by ve svém volném čase a zadarmo vzdělával naše děti, tak, aby byly připraveny úspěšně zdolávat všechny nástrahy, které jim život přinese. Díky!
 Bc.Jena Veselá z HZS Kladno

www.hzssck.cz
www.hasik.cz
www.zachrannykruh.cz

 
  Změna jízdních řádů
Jízdní řád linky č. 420 platný od 11.12.2011
Brandýs n.L.-St. Boleslav - Kostelní Hlavno - Sudovo Hlavno - Mečeříž,
 
  Den pro zdraví, pohodu a dobrou náladu
Srdečně Vás zveme na již devátý ročník charitativní akce "Den pro zdraví, pohodu a dobrou náladu"
V sobotu 19.11.2011 od 9:00 hodin v hostinci U Jelena v Hlavenci
"Život je jen náhoda, nahoru a dolu, však nejmilejší pohoda, když rodina je spolu."
v 11:00 ukázka Mateřské centrum „Hlaveneček“
v 14:00 taneční vystoupení Dobšické Venuše
   (Obec Dobšice – Modrá stuha za společenský život Vesnice Stř.kraje 2011)
Vstupné: 100 ,- Kč
 
  Posvícenská zábava
Objednávky večeří (pečená kachnička) přijímá paní hostinská do 8.11.2011.
 
  Den pro zdraví a dobrou náladu
19.11. od 09.00 Den pro zdraví a dobrou náladu
 
  Obnova třešňovky pod Hubertusem
O podzimních prázdninách děti v Hlavenci nezahálejí. Malí žáčci nohejbalového klubu, děti Folklórního sdružení Hubertík a mysliveckého kroužku odvedly velký kus práce pro přírodu. V pátek 28. října, v den třiadevadesátého výročí založení samostatného Československa, jsme tak v Hlavenci mohli opět vysadit pár stromků, celkem 10 ks třešní odrůdy Těchlovan a Burlat (středně rané chrupky). Podařilo se tak obnovit část původní třešňovky, která vždy pod zámečkem Hubertus bývala. Mimo samotný počin výsadby stromů, kterých není nikdy dost, jsme se také zapojili do akce Rekord v sázení stromů, pořádané Nadací Partnerství, do níž byl Hlavenec zaregistrován. Současně jsme si připomněli i mezinárodní svátek stromů, který proběhl 20. října.

Počasí nám přálo, nepršelo, bylo docela teplo a díky píli všech zúčastněných se práce podařila. Velká pochvala a poděkování tak patří dětem Elišce, Míšovi a Mirkovi Čížkovým, Radku Demianovi, Tomášovi a Tadeáškovi Hubinkovým, Anetce a Adámkovi Karáskovým, Jasmínce Osmanové, Martínkovi Skypalovi, Barče Smotlachové, Pavliku Svačinovi, Kačince a Jurášovi Štěpařovým a mimi Julince a Adámkovi. Pochvala také pro mamimky Janu, Míšu, Jarmilku, Irenku a Elišku a tatínka Pavla, že to dětem moc nekazili.

Po dobře vykonané práci jsme si všichni moc pochutnali na zelňačce od Bětky Hadrbolcové. Byla opravdu vynikající, všichni se olizovali až za ušima. Moc děkujeme! A už jen pro tu zelňačku se určitě všichni těší na další sázení.

Andrea Štěpařová
A ještě jedno velké poděkování patří majitelům pozemku, díky jejichž laskavému svolení jsme mohli třešňovku obnovit. DĚKUJEME!
 
  Velkoobjemový odpad
Sběr velkoobjemového odpadu proběhne o víkendu 4. – 6.11.2011. Kontejnery budou opět umístěny ve dvoře č.p. 3. Občané mají možnost legálně zlikvidovat veškerý odpad, který nelze vytřídit, jedná se hlavně o nábytek, koberce apod. Do těchto kontejnerů však nepatří nebezpečný odpad ( obaly od barvy, pneumatiky, lednice, mrazáky, televize…) a biologický odpad (odpad ze zahrádek, větve…)
 
  Předvánoční zájezd do divadla
Nastává čas dlouhých zimních večerů, a tak si zajedeme do divadla. Tentokrát do Stavovského divadla v Praze na představení klasické komedie ze začátku 20.let minulého století Čaj u pana senátora. V hlavních rolích se představí František Němec, Václav Postránecký, Eva Salcmannová, Vladimír Javorský, Alois Švehlík. Tak tedy v sobotu 10.12.2011 od 19 hod si dopřejeme čas předvánoční pohody.
Cena vstupenky 200 – 260 Kč, objednávky J.Smotlachová 723 889 277.
Čas odjezdu autobusu bude upřesněn.

 
  Myslivecký kroužek je zase tady
Po letní přestávce nutné k oddechu dětí od školy, opět začínáme s pravidelnými schůzkami v tradičním středečním termínu. Zveme tedy děti ke společným procházkám, hraní, ale i učení v nejbližším okolí naší krásné obce.
Tak nezapomeňte každou středu mezi 16.00 hod – 17.30 hod se na vás zase těšíme.
Josef Demjan

 
  Sbírka ošacení pro Diakonii Broumov
Obec Hlavenec pořádá i v tomto roce humanitární sbírku použitého ošacení pro občanské sdružení Diakonie Broumov, které poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. Sbírka proběhne v týdnu od 1.12. do 11.12.2011 v č.p.3. Informace tel.723 889 277.

SBÍRKA :
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní

Všechny věci prosíme zabalit do igelitových pytlů či papírových krabic, aby při přepravě nedošlo k jejich poškození. Děkujeme občanům za pomoc
.
 
  Bourá se motorest
Slavný motorest Čtyři kameny, který byl již několik let v katastrofálním stavu, se v těchto dnech začal konečně bourat. Záměrem nového majitele je postavit a provozovat na tomto jistě lukrativním místě motorest nový. A tak se snad konečně zbavíme velkého problému s odpadem, který se v okolí nepoužívané budovy každoročně vršil. Nového motorestu v roubeném stylu se dočkáme přibližně za rok.
 
  Soutěž Vesnice roku 2011
V letošním roce dosáhla naše obec v soutěži Vesnice roku 2011 neuvěřitelných výsledků. Řekla bych, že to byl náš společný životní úspěch, který přinesl nejen krásné finanční ohodnocení, ale i prestiž a uznání pro naši obec v celonárodním měřítku. Tyto úspěchy nám nespadly samy z nebe, ale jsou výsledkem dlouhotrvající nezištné práce občanů Hlavence. A jak je známo, bez práce nejsou koláče. Soutěž Vesnice roku pro naši úspěšnou obec na tři roky končí. Je třeba dát šanci i jiným obcím, aby i ony mohly ukousnout kousek toho koláče. Pro mě, jako pro starostku tak úspěšné obce, však bude soutěž pokračovat i nadále. Dva roky budu s komisí navštěvovat a hodnotit přihlášené obce ve Středočeském kraji a hlavně budu pilně čerpat další inspiraci pro naši práci. Na to se velmi těším, až budu mít možnost porovnávat, co kde dělají lépe a z jakých zkušeností a rad je třeba se poučit. A snad se nám všem bude i za tři roky dařit dobře, abychom se mohli do soutěže s plným nasazením vrátit. Mnohokrát všem občanům Hlavence děkuji za podporu, kterou mi během celé soutěže věnovali a které si velmi vážím, a těším se na další společnou práci při zvelebování naší obce.

Jarmila Smotlachová

Přehled získaných cen a odměn
:
Vesnice Středočeského kraje roku 2011 1 000 000 Kč
Vesnice roku 2011 2.místo 900 000 Kč
Zlatá cihla Stř.kraj:
Rekonstrukce školy - úspěšný projekt obnovy venkovské zástavby

23 000 Kč
Odměna od Svazu měst a obcí za 2.místo 60 000 Kč
Cena Folklorního sdružení ČR:
2.místo pro Folklorní sdružení Hubertus a Hubertík
( výše bude oznámena dne 7.11.
v Senátu ČR)
  Změna provozní doby Pošty Předměřice nad Jizerou
Pošta Předměřice nad Jizerou oznamuje občanům, že od 20.10.2011 do 27.10.2011 bude změna hodin pro veřejnost. Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 8,00 - 11,00 a 13,00 - 15,30 hod. Středa 8,00 - 11,00 a 13,00 - 17,00 hod.
 
  AKCE V HLAVENCI ŘÍJEN - PROSINEC 2011
 
  PYŽAMOVÁ PÁRTY
Hlavenecký XTET pořádá PYŽAMOVOU PÁRTY  5.11.2011 ve 20.00 hodin. s hudbou Malý vitamín pana Hovorky. Vstup pouze v nočním úboru, vstupné 100 Kč.
 
  Hasičská Drakiáda
Dámská část Sboru dobrovolných hasičů připravuje pro děti i dospělé Hasičskou Drakiádu na sobotu 29.10. ve 14.00.
V případě vhodných povětrnostních podmínek se sejdeme na poli # pod budovou bývalé školy (Přívůrek). Draci mohou být vlastní výroby i koupení. Hasiči zajistí oheň, ale opékání buřtů či pečení brambor - vlastní zdroje. Informace u Dany Blahnové, Hlavenec 7
 
  CESTOVATELSKÝ HLAVENEC AFRICKÁ ZASTAVENÍ S PETREM SLAVÍKEM
Bratrstvo Kobylí hlavy vás zve na další besedu z cyklu CESTOVATELSKÝ HLAVENEC AFRICKÁ ZASTAVENÍ S PETREM SLAVÍKEM v pátek 4.11.2011 v 19.30 Hlavenec - hostinec U Jelena Přijďte si poslechnout zajímavé a napínavé vyprávění fotografa divoké africké přírody.
 
  HASIČSKÉ ODPOLEDNE ANEB NAHLÉDNĚTE K HASIČŮM
V sobotu 1.10. uspořádali hasiči z Hlavence tradiční akci Hasičské odpoledne aneb Nahlédněte k hasičům. V hostinci U Jelena se tentokrát zájemci seznámili s novými způsoby první pomoci. Ukázky a přímá instruktáž byla zaměřena převážně na rozdíly při poskytování první pomoci miminkům, ostatním dětem a dospělým. Pod vedením zdravotní sestřičky Adély a dvou vyškolených zdravotnic Petry a Jarky si maminky vyzkoušely na dětech např. masáž srdce a uložení zraněného do stabilizační polohy.

Poděkování patří Hasičskému záchrannému sboru Škoda Auto a.s., který zapůjčil zásahové vozidlo. Profesionální hasič Petr Janoušek – člen HZS Škoda Auto a.s. a aktivní člen Sboru dobrovolných hasičů Hlavenec - seznámil přihlížející diváky s výzbrojí i výstrojí, která je nedílnou součástí každého hasičského zásahového vozidla. Na fotografiích není vidět sníh, ale hasící pěna, ve které si mohly děti zařádit.
Zdena Zimová
 
  OBČANSKÉ PRŮKAZY SE STROJOVĚ ČITELNÝMI ÚDAJI
Informace občanům o občanských průkazech.
Od 1.1.2012 se přestanou vydávat stávající občanské průkazy a začnou se vydávat
nové občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem.
 
  HASIČSKÉ ODPOLEDNE ANEB NAHLÉDNĚTE K HASIČŮM
HASIČSKÉ ODPOLEDNE ANEB NAHLÉDNĚTE K HASIČŮM
SOBOTA 1.10.2011 VE 14.00 HOSTINEC U JELENA

Hasičské odpoledne je určeno nejen pro maminky a tatínky s malými dětmi, ale všem, kteří se chtějí seznámit s hasičskou technikou a výzbrojí i se základy první pomoci při zraněních v domácnosti a venku. Pod dozorem zdravotní sestřičky
a vyškolených zdravotnic si i mládež a starší děti mohou vyzkoušet jak pomoci zraněným.
 
  PĚSTITELSKÁ PÁLENICE VE LHOTĚ
LHOTA u Staré Boleslavi, U Rybníka 16 - Výroba pálenky z vlastních kvasů, elektrokotel, kapacita 80 - 150 litrů/várka. TERMíN pálení individuální po domluvě na tel. 603 188 600.
 
  Vyhlášení výsledků soutěže o Vesnici roku 2011
Fotografie ze slavnostního vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku 2011, které proběhlo o tomto víkendu v Luhačovicích.
Autor fotografií Ing. Jan Kruml autor.arch.
 
  Oznámení pro občany
 V období 20. - 30.9.2011 bude obecní úřad z důvodu dovolené uzavřen.
 
  Vyhlášení výsledků soutěže o Vesnici roku 2011
Vyhlášení výsledků soutěže o Vesnici roku 2011 - videoukázka ve formátu AVI na You Tube:
http://www.youtube.com/watch?v=9cAx65iDS_A


 
  Hlavenec se umístil na 2. místě v soutěži Vesnice roku 2011 České republiky
Vesnicí roku 2011 České republiky se stala obec Komňa na Uherskohradišťsku. Hodnotící komise vítěze vybírala ze 13 finalistů. Celkem se letos soutěže zúčastnilo 305 obcí ze 13 krajů. Vítěz klání byl vyhlášen v sobotu v rámci mezinárodního folklorního festivalu Písní a tancem v Luhačovicích na Zlínsku. Na druhém místě skončila obec Hlavenec z okresu Praha-východ, třetí příčka patří obci Skalička na Přerovsku.  ►►►
Zdroj: http://www.denik.cz
 
  Návštěva celostátní hodnotitelské komise Vesnice roku 2011
Fotogalerie z návštěvy celostátní hodnotitelské komise Vesnice roku 2011 v neděli 28.8. 2011
Autor Josef Hadrbolec

 
  POZVÁNKA PRO VŠECHNY OBČANY OBCE

Vážení občané,

srdečně Vás zveme k účasti na programu, který  přichystala obec a zástupci všech hlaveneckých spolků pro návštěvu celostátní hodnotitelské komise
soutěže
Vesnice roku 2011.

Komise bude do naší obce uvítána v neděli 28.srpna 2011 v 8.30 hod před budovou obecního úřadu a její návštěva bude ukončena v 12.30 hod v sále hostince U Jelena.

Prezentace obce a ukázky činnosti obecních spolků pak budou probíhat celé dopoledne na jednotlivých stanovištích po celé obci i v sále hostince.

Vážení občané, přijďte, prosím, podpořit náš Hlavenec v boji o nejvyšší příčky v soutěži Vesnice roku 2011.
 

  Jízdní řád autobusové linky PID č. 420
Jízdní řád autobusové linky PID č. 420.
Brandýs n.L.-St. Boleslav - Kostelní Hlavno - Sudovo Hlavno - Mečeříž, platný od 1.9.2011
Jedná se o návrat k jízdnímu řádu, který platil před prázdninami.
 
  Nové číslo Hlaveneckého občasníku
Hlavenecký občasní - ročník 7, číslo 3 - srpen 2011 
  FOTOGALERIE  - Les plný pohádek 2011
V sobotu 20. srpna se konečně umoudřilo počasí a umožnilo hasičům z Hlavence uspořádat tak dlouho očekávaný 2. ročník akce Les plný pohádek, který byl součástí odpoledního
i večerního programu Hlavenecké pouti. Sluníčko přilákalo na setkání se Zlatovláskou, Princeznou ze mlejna, krásnými Čarodějnicemi, Ptákem Ohnivákem, Otesánkem a ostatními pohádkovými postavami 65 dětí.
►►►

 
  FOTOGALERIE Z DĚTSKÉHO LETNÍHO TÁBORA 2011
Letos obec uspořádala již čtvrtý ročník dětského letního tábora. Po letech, které jsme s dětmi strávili u koní na Čapí letce, pod zříceninou Buben a u říčky Střely jsme se letos vydali do našich velehor- Krkonoš. Strávili jsme krásný náročný týden na Lysečinské Boudě nedaleko polských hranic. Týden, který byl plný sportovních her i her zaměřených na logické myšlení. Připravili jsme tak pro děti opičí dráhu s lany na stromech, hráli turnaj v šipkách, stříleli z luku, naučili se cvrnkat kuličky, pořádali turnaj ve vybíjené. Každý večer děti uplatňovaly své znalosti ve všeobecných testech týkajících se nejen Krkonoš. Během dne hádaly také známé osobnosti spjaté s Krkonošemi, a tak dnes všechny vědí, kdo byl Bohumil Hanč a Václav Vrbata, a proč je den Horské služby určený právě na 24. března. Děti si také vyslechly dvě přednášky ►►►
 
  UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Ve dnech 8. - 12.srpna 2011 bude obecní úřad v Hlavenci uzavřen.
Děkujeme za pochopení.
 
  Fotogalerie ze slavnostního předávání ocenění soutěže Vesnice Sč. kraje 2011
V sobotu 16. července proběhla v Hlavenci výjimečná akce. Slavnostní předávání ocenění v soutěži Vesnice Středočeského kraje roku 2011. A právě proto, že se v letošním roce naše obec umístila na příčce nejvyšší a získala ocenění Zlatá stuha, jí bylo také přiděleno zorganizování slavnostního ceremoniálu. Předávání se zúčastnili zástupci téměř všech soutěžících obcí, oceněných i neoceněných.

Jako první jsme přivítali tajemnici soutěže paní Ing. Miroslavu Tichou a protože bylo organizačně vše v pořádku, mohli jsme dále v poklidu přivítat významné hosty, jakými byli paní senátorka Ing. Veronika Vrecionová, senátor dr. Jaromír Jermář, náměstek hejtmana Dr. Marcel Chládek, Ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky z Ministerstva pro místní rozvoj RNDr.Josef Postránecký, Ředitel soutěže Vesnice roku 2011 Jiří Řezníček (starosta Tučína-Vesnice roku 2009). Za Ministerstvo zemědělství přijela pogratulovat paní Paed.Dr. Věra Libichová, za Spolek pro obnovu venkova pan Radomír Hanačík a za Svaz měst a obcí vyslovil svou zdravici a gratulaci pan Pavel Drahovzal.

Srdečně jsme také přivítali všechny členy hodnotící komise a to pana předsedu komise Karla Skleničku, pana Mgr Viktora Lišku, paní Jiřinu Soukupovou, pana Josefa Slepičku Dis, pana ing. Milana Bena, pana Ing. Karla Šilpocha, paní Mgr. Janu Svobodovou, paní Ing. Jitku Fundovou, jimž ve své závěrečné řeči naše paní starostka vyslovila velký dík za to, že vybrali právě naši vesnici.

Se slzou v oku jsme uvítali také pana Petra Štěpánka, srdečného starostu obce Petrovice u Sedlčan, který byl předsedou hodnotící komise v minulém roce.

Je krásné, že celá akce se velice vydařila, proběhla v důstojném slavnostním duchu bez vážnějších (lépe řečeno žádných) zádrhelů a naše obec tak tímto aktem udělala krásnou tečku za svou prezentací v krajském kole. Akce byla výborně zorganizována a lví podíl na tom má naše paní starostka Jarča, jíž patří veliké dík. Veliké poděkování ale patří také všem ostatním, kteří se do organizace zapojili a svou troškou přispěli do mlýna. A snad právě i díky tomu, že nás nebylo vůbec málo, proběhla celá akce hladce a v profesionálním rázu.

Andrea Štěpařová


Fotogalerie 1 - autor Zdena Zimová
Fotogalerie 2 - autor Josef Hadrbolec
Fotogalerie 3 - autor Josef Jelínek
Fotogalerie 4 - portál Středočeského kraje

 
  Pozvánka na dvoudenní zájezd do Luhačovic 10. a 11. září
Vážení občané,

jak jistě už všichni víte, byla naše obec v letošním roce velmi úspěšná v krajském kole soutěže Vesnice roku, a tudíž postupuje do kola celostátního mezi 14 nejlepších obcí v České republice.
V termínu od 28.8. do 3.9.2011 nás navštíví celostátní hodnotitelská komise a Hlavenec opět ukáže, co všechno umí. Vyhlášení výsledků celostátního kola pak proběhne 10.září 2011 na 19.ročníku Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů Písní a tancem v Luhačovicích.

Obec Hlavenec Vás tedy srdečně zve na dvoudenní zájezd do Luhačovic na tento festival.
Odjezd : sobota 10. září 2011 časně ráno
Příjezd : neděle 11. září 2011 v odpoledních hodinách

Ubytování předběžně zajištěno v čtyřlůžkových chatkách.
Cena zájezdu včetně ubytování 500 Kč / os.
Závazné přihlášky nejpozději do 24.7.2011 na tel.728 384 532 p.Ivana Solčianská.
 
  Pozvánka na slavnostní předávání ocenění
      soutěže Vesnice Středočeského kraje roku 2011
Vážení občané a návštěvníci webových stránek obce Hlavenec,

dovoluji si Vás co nejsrdečněji pozvat na slavnostní předávání ocenění soutěže
Vesnice Středočeského kraje roku 2011, které se uskuteční v sobotu 16. července 2011
od 16.00 hod v sále hostince U Jelena v Hlavenci.
Program slavnostního odpoledne :
14.00 -16.00 hod příjezd hostů, prohlídka obce
16.00 hod slavnostní ceremoniál s kulturním vystoupením
17.30 hod večeře
18.00 hod posezení s hudbou

Těšíme se na setkání s Vámi.
S úctou Ing.Jarmila Smotlachová, starostka obce
 
  Hlavenec - Středočeská Vesnice roku 2011
S obrovskou radostí oznamuji, že naše obec se stala Vesnicí roku 2011 ve Středočeském kraji a je držitelkou Zlaté stuhy v této soutěži.
Ing. Jarmila Smotlachová, starostka obce Hlavenec

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v sobotu 16.7.2011 v sále hostince U Jelena v Hlavenci.

Obec získala ocenění Zlatá stuha za dlouhodobý všestranný rozvoj obce ve všech oblastech hodnocení zahrnující jak spolkový život, příkladnou péči o zeleň, práci s dětmi a mládeží i spolupráci s místními podnikateli a zemědělskými subjekty. Významnou roli v udělení ocenění Zlatá stuha sehrála také přesvědčivá prezentace pospolitosti obce a schopnost realizace zásadních investičních záměrů obce.

Kromě Zlaté stuhy udělila krajská komise středočeským obcím ještě tato ocenění:
Modrá stuha - za společenský život - obec Dobšice, okres Nymburk
Bílá stuha - za činnost mládeže – obec Kamýk nad Vltavou, okres Příbram
Oranžová stuha - za spolupráci obce a zemědělského subjektu – obec Šípy, okres Rakovník
Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí – obec Teplýšovice, okres Benešov
Cena naděje pro živý venkov  - obec Ostrov, okres Benešov

Více informací: http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/regionalni-rozvoj/vesnice-roku/stredoceska-vesnice-roku-2011.htm

 

  Pohádkový les pro děti a později i pro dospělé …
30. srpna 2011 od 14.00 Pohádkový les pro děti a později i pro dospělé …
 
  Plán akcí pořádaných SDH Hlavenec
AKCE V HLAVENCI a hasičské soutěže červen - srpen 2011
14.00 Pohádkový les pro děti a později i pro dospělé …
  UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Obecní úřad bude v termínu 18. - .22. 7. 2011 z důvodu dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení
 
  Fotogalerie z uvítání komise soutěže Vesnice roku 2011
Fotogalerie z uvítání komise soutěže Vesnice roku 2011
 
  MALÝ FOTBÁLEK „VODNÍ“ /Rockový koncert
POZVÁNKA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HLAVENEC Vás zve na MALÝ FOTBÁLEK „VODNÍ“
Soutěž družstev 3+1 - i smíšená družstva, počet náhradníků neomezen v sobotu 9.7.2011
PREZENCE DRUŽSTEV V 9.00, ZAHÁJENÍ V 9.30 OBČERSTVENÍ PŘIPRAVENO OD 8.00
Místo konání: Hlavenec (u křížku ve spodní části obce)
Po ukončení soutěže následuje Rockový koncert hudebních skupin  SPWASH  MASTABA
POSTAVENÍ MIMO HRU  AD BESTIAS
Přihlášky u Petra Janouška na tel. č. 774 855 541
 
  NOČNÍ SOUTĚŽ / Rockový koncert
POZVÁNKA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HLAVENEC Vás zve na NOČNÍ SOUTĚŽ
Soutěž družstev mužů a žen v hasičském útoku v pátek 24.6.2011
Místo konání: Hlavenec (u křížku ve spodní části obce)
18.00 – 22.00 Rockový koncert hudebních skupin SPWASH AUTHENTIC DUOBETIC HUMULUNKUS
Přihlášky u Petra Janouška na tel. č. 774 855 541
 
  Hlavenec letos vítězí
Hlavenec letos vítězí

Sobota 18. června 2011 se stala významným dnem pro celý Hlavenec. Na hasičské soutěži 16. okrsku Sboru dobrovolných hasičů v Předměřicích nad Jizerou vybojovalo hlavenecké družstvo mužů B 1. místo !!! Muži A přivezli do Hlavence pohár za 3. místo. I hlavenecké ženy byly úspěšné. Velkou radost nám udělaly dívky, které vytvořily soutěžní družstvo teprve v letošním roce! V okrskové soutěži získalo toto družstvo - ženy B 2. místo a ženy A se umístily na 5. místě. Mladší žáci, tzv. Pidilidi vybojovali pěkné 4. místo a starší žáci se umístili na 7. místě. Následná bujará oslava vítězství mužů a ostatních úspěchů hlaveneckých družstev na letošní okrskové soutěži byla zcela oprávněná a zasloužená.

Vítěznému tažení hlaveneckých hasičů na okrskové soutěži předcházelo vítězství našich mladších mužů z družstva A na hasičské soutěži O pohár starosty města Brandýs nad Labem a Stará Boleslav, která se konala v sobotu 11.6.2011. Vítězné družstvo mužů vybojovalo putovní pohár.

Děkujeme všem soutěžícím mužům, ženám, dívkám i dětem z Hlavence za skvělou reprezentaci naší malé obce!!!  Za výbor SDH Hlavenec
Zdena Zimová
 
  11.6.2011 KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA 1
Královna Koloběžka I.

Dámská část Sboru dobrovolných hasičů z Hlavence uspořádala na sobotu 11.6.2011 novou akci pod názvem Královna Koloběžka I. aneb Spanilá jízda paní a dívek

Trasa 1. spanilé jízdy paní a dívek z Hlavence pod názvem Královna Koloběžka I. vedla po trase Hlavenec - Kostelní Hlavno - Sudovo Hlavno - Dřísy - Lhota - Hlavenec s občerstvovacími zastávkami v Sudově Hlavně v hostinci Na plovárně a v hostinci ve Dřísech. Krásným zážitkem bylo zastavení ve Lhotě v hospodě Na mítince, která je umístěna v nádherně upravené zahradě s dřevěnými plastikami soch u rodiny Mrázových. V cíli - u hasičského cvičiště v Hlavenci přepadla učastnice vyjížďky a doprovodné vozidlo - traktor s valníkem - Airsoftová skupina, která se specializuje na průzkum a většinou se pohybují kolem Mělníka a Neratovic. Mladí muži ve vojenských maskáčích naučili i některé zájemkyně střílet z airsoftových zbraní, do kterých se jako střelivo používají kuličky. Všichni společně jsme si pak pochutnali na výborném řízku naší paní hostinské. Protože vyšlo i krásné počasí, byli s výjezdovou akcí všichni spokojeni.

Pouze pro hlavní organizátorky této akce Petru, Olgu a Jarku vyvstal však nový úkol
- připravit další spanilou jízdu na podzimní termín.

Sobota 11. června byla zajímavá pro Hlavenečáky i z čistě hasičské stránky.
Družstvo mužů A, které tvoří mladí muži společně se staršími, se po skvělém vítězství v hasičské soutěži stali držiteli Putovního poháru starosty města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.

foto a text Zdeňka Zimová

 
  Nabídka - Vyvážení odpadní vody ze septiků a jímek.
TOMÁŠ ČERNÝ, MEČEŘÍŽ 1, tel. 725 975 899
Vyvážení odpadní vody ze septiků a jímek.
Ekologický odvoz na čistírnu odpadních vod Benátky nad Jizerou.

 
  Poděkování
Ráda bych poděkovala Olině Janouškové, Jarce Syrové a Petře Vítkové za myšlenku zrealizovat akci pro ženy a slečny z Hlavence a za skvělou přípravu celé akce.

Od startu až po cíl o nás bylo vzorně postaráno, abychom nestrádaly hladem a žízní během celé akce. Na startu jsme obdržely dárečky, které speciálně pro tuto akci vyrobili v denním stacionáři Všech 5 Pohromadě ve Staré Boleslavi a před cílem na nás dokonce čekalo překvapení v podobě „přepadení“ jednotky Airsoft Mělník. Na závěr jsme si pochutnaly na kuřecím řízku Dany Dolanské v naší hospůdce střediskové.

Účastnice i samotné aktérky byly po vzoru pohádky oblečeny-neoblečeny, učesány-neučesány, obuty-neobuty. Nejkrásnější královnou koloběžkou se stala Markéta Trpišovská, která získala keramický pohár (made in DS Všech 5 Pohromadě).

Těšíme se na pokračování. Ať žije Královna koloběžka II.
Mirka Beranová

 
  Zlatá srnčí trofej 2011
V sobotu 21.května 2011 se děti z mysliveckého kroužku opět zúčastnily soutěže Zlatá srnčí trofej 2011. Místní kolo této tradiční soutěže pro děti, které se zajímají o přírodu a myslivost, se v letošním roce konalo v Benátkách mad Jizerou v krásném prostředí hájenky Okrouhlík. Z Hlavence bylo přihlášeno sedm dětí a hned tři z nich obsadily ty nejvyšší příčky.
Kategorie děti 2.- 5.třída : 1.místo Jakub Nováček, 3.místo Barbora Smotlachová
Kategorie děti 6. - 9.třída : 2.místo Radek Demjan
Děkujeme za vzornou reprezentaci Hlavence a všem dětem přejeme hodně dalších soutěžních úspěchů.
 
  MÁJE 2011 - FOTOGALERIE
Fotogalerie 1
Fotogalerie 2

Fotogalerie 3 - vystoupení Hubertík

 
  Článek o hlaveneckých májích v Hospodářských novinách 
  KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA 11. ČERVNA 2011


 
  Kontakty na zhotovitele privátní části domovních přípojek kanalizace a vodovodu
Jaroslav Štědrý
Hlavenec 46
tel.736 149 662
Jan Krulich
Konětopy 56
tel.731 418 353
EKOS Žitenice s.r.o.
stavbyvedoucí Jiří Homolka
tel.774 933 940
  AKCE V HLAVENCI květen - červenec 2011
  STAROČESKÉ MÁJE V HLAVENCI - SOBOTA 28. KVĚTNA
12.30 PRŮVOD OBCÍ V DOPROVODU KAPELY PANA VALENTY (sraz před hostincem U Jelena ve 12.00)
16.00 TANEČNÍ VYSTOUPENÍ - FOLKLÓRNÍ SDRUŽENÍ HUBERTUS A JEHO DĚTSKÉ ČÁSTI HUBERTÍK
17.30 DRAŽBA MÁJKY A JEJÍ KÁCENÍ
20.00 MÁJOVÁ ZÁBAVA S HUDEBNÍ SKUPINOU KRÉDO (Hostinec U Jelena)

 
  KÁCENÍ SMRKU A STAVĚNÍ MÁJKY
POZVÁNKA PRO VŠECHNY MUŽE A MLÁDEŽ Z HLAVENCE NA KÁCENÍ SMRKU (MÁJKA)
Středa 25.5.2011 18.00 Kácení smrku
Pátek  27.5.2011 15.00 Výjezd na břízky / sraz , 19.00 Stavění smrku
Sraz vždy před hostincem U Jelena

 
 Hlavenecký 1. máj - ÚKLID OBCE
Nedělní první májové ráno v Hlavenci bylo již tradičně ve znamení úklidu obce - organizátory byli členové SK Nohejbal Hlavenec a Obecní úřad. 4 desítky dospělých a dětí se snažilo vyčistit obec a přilehlé okolí,
kam neustále odhazují odpad lidé, kteří odmítají vzít na vědomí, že na několika místech v obci jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad.
Je to lenost, ignorance či absolutní neochota zachovat čistotu ve svém okolí? Proto velké poděkování patří všem dětem a dospělým, kteří se zúčastnili nejen nedělního úklidu obce, ale i vydatně pomáhali členům Bratrstva Kobylí hlavy při úpravě terénu u lesního rybníka U hulána.
 
 Čarodějnice v Hlavenci

Čarodějnický večer v Hlavenci, který byl jako každý rok v režii hlaveneckých hasičů, začal ještě za světla soutěžemi pro děti na hasičském cvičišti. Od hasičů děti dostaly zdarma buřty na opékání. Účast byla velká - celkem cca 100 dospělých a dětí v maskách čarodějek i bez masek.

Po setmění vyšel lampionový průvod, po jehož skončení zbytek večera patřil již jen dospělým.
 

  Veřejný ÚKLID OBCE
SK Nohejbal Hlavenec za podpory obce Hlavenec pořádá v neděli 1. máje 2011 veřejný ÚKLID OBCE
a přilehlých komunikací Odpoledne od 14 hod je pro děti (ale i dospělé)na hřišti u Vrtišků připraven sportovní program, malé občerstvení zdarma. Srdečně zveme všechny velké i malé Hlavenečáky. Sraz v 10 00 hod u kapličky
  Informace pro občany
Ve středu 27.dubna bude obecní úřad uzavřen - dovolená. Děkujeme za pochopení.
 
  Velkoobjemový odpad
Ve dnech 30. 4. - 1. 5. 2011 budou v obci ve dvoře čp. 3 přistaveny velkoobjemové kontejnery na odpad, který nelze jinak vytřídit.
Kontejnery jsou určeny na nábytek, koberce a objemné předměty, které se nevejdou do popelnice.
Rozhodně tam nepatří plasty, elektronika (televize, počítače, tiskárny – tyto předměty je možné bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře ve Staré Boleslavi) a další nebezpečný odpad.
Sběr nebezpečného odpadu proběhne v obci 28.5.2011, Informace tel.723889277
  Kanalizace - postup prací
 
  Fotogalerie z dětského karnevalu
Fotogalerie z Maškarního karnevalu pro děti.
Autor : Míša Karásková

 
 MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 28. KVĚTNA
stanoviště: dolní Hlavenec - u zrcadla: 10,35 - 10,45 h
stanoviště: autobusová zastávka: 10,50 -11,00 h
stanoviště: u obchodu 11,05 -11,15 h
 
  SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU A PAPÍRU, neděle 1. května
Hasiči z Hlavence pořádají v rámci úklidu obce
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU A PAPÍRU v neděli 1.5.2011 od 9.00
Prosíme obyvatele Hlavence o přípravu sběru před dům
.
 
  Fotogalerie z velikonočního jarmarku
Velikonoční jarmark 9.4.2011, autoři fotografií  Míša Karásková a Otto Lokaj

V Hlavenci máme od soboty 9.4. opět novou akci - Velikonoční jarmark, který pořádal XTET ►►►

 
  Fotogalerie z velikonočního jarmarku
Velikonoční jarmark 9.4.2011, autor fotografií  Míša Karásková
 
  Cestovatelský večer - Trabantem napříč Arfirkou - 13. května
Pozvánka na cestovatelský večer s Danem Přibáněm "Trabantem napříč Afrikou"
v pátek 13. května 2011 od 19,30 hodin v hostinci u Jelena v Hlavenci
 
  AKCE V HLAVENCI březen – květen 2011
  Fotogalerie z Rybářských plesů 2011
 
  VELIKONOČNÍ JARMARK, sobota 9. dubna
HLAVENECKÝ XTET VÁS ZVE NA VELIKONOČNÍ JARMARK
sobota 9. dubna 2011 od 14.00 HLAVENEC – HOSTINEC U JELENA
Program:
• Pletení pomlázek • Zdobení kraslic • Soutěž o nejlepší velikonoční dobrůtku
• Velikonoční výzdoba • Recitační soutěž pro koledníky • Jarní bazar
 
  Babetta cup, sobota 16. dubna
od 17.00 promítání předchozích spanilých jízd
 
  HANKY PANKY CZ, 22. dubna
Pražská travesti skupina HANKY PANKY vystoupí v Hlavenci v  pátek 22.4.2011 v 19.30 hod v hostinci U Jelena v Hlavenci, vstupné 280 Kč. Předprodej vstupenek Dana Dolanská tel. 739 072 240

 
  Fotografie z plesu Cecemínska, 12.3.2011
Ples připravovaly s předstihem místní ženy, které se postaraly o raut, za který by se nemusel styděl ani hotel Hilton. V úvodu se představili karatisté z Kostelního Hlavna, kteří se umísťují na přeních místech na mistrovství republiky ve své kategorii. Pak předvedli své umění Adam Smotlacha s partnerkou. Půlnoční překvapení bylo vystoupení folklorního sdružení Hubertus. Tentokrát kroje vyměnili za oblečení z doby rady Vacátka a tak se ples posunul někam na žižkovskou periferii do 20. let minulého století.
Fotografie a text Josef Jelínek.
 
  ČIŠTĚNÍ A REVIZE KOMÍNŮ - INFORMACE PRO OBČANY K NOVÉMU ZÁKONU
  KVĚTINKOVÝ BÁL
KVÍTKA Z HLAVENCE USPOŘÁDALA JIŽ V. ROČNÍK KVĚTINKOVÉHO BÁLU
 
 
  UPOZORNĚNÍ
Ve středu 16. a 23.února 2011 bude obecní úřad uzavřen. Děkujeme za pochopení.
 
  GULÁŠFEST 19. ÚNORA
GULÁŠFEST se koná se 19. 2. 2011 od 16 do 20 hodin v sále restaurace U Jelena v Hlavenci.
!!! Registrace soutěžících nutná do 15.2.2011 v restauraci U Jelena Hlavenec, maximální počet soutěžících je 20, rozhoduje datum ( rychlost ) registrace !!!
 
  KVĚTINKOVÝ BÁL 26. ÚNORA
KVÍTKA Z HLAVENCE VÁS ZVOU NA V. ROČNÍK KVĚTINKOVÉHO BÁLU
Sobota 26.2.2011 ve 20.00, Hlavenec - hostinec U Jelena, K tanci hraje: Duo Vlasta a Pavla, Tombola: nejen květinkov Vstupné: 120,- Kč Rezervace vstupenek na tel. č. 721 974 066
 
 VÝZVA PRO RODIČE DĚTÍ Z HLAVENCE - do 11. března
Hlavenečtí hasiči zvou do svých řad mládež a děti od 5 let
Hasičské tréninky, soutěže a akce jsou skvělým vyplněním volného času nejenom pro děti, ale i jejich rodiče. Pro zájemce bude uspořádána informační schůzka s promítáním ukázek hasičského života v Hlavenci (termín bude upřesněn). (Živou ukázku průběhu dětské hasičské soutěže můžete vidět přímo na Memoriálu Ladislava Báči v sobotu 16.4.2011 od 9.00 v Čelákovicích)
V případě zájmu odevzdejte vyplněnou přihlášku paní Daně Blahové, Hlavenec 7,do 11. března 2011
P Ř I H L Á Š K A
 
  Ples Cecemínska 12. března
Pohádka v podání ochotnického souboru Hlavnováček ze Sudova hlavna
sobota 26. března 2011 od 18 hodin Hlavenec, Hostinec U Jelena
vstupné dobrovolné
 
  Princezna ze mlejna aneb Hrátky s Oldřichem 26. března
Pohádka v podání ochotnického souboru Hlavnováček ze Sudova hlavna
sobota 26. března 2011 od 18 hodin Hlavenec, Hostinec U Jelena vstupné dobrovolné
 
  SOUTĚŽ V MALOVÁNÍ PRO DĚTI - uzávěrka 28. března
SOUTĚŽ V MALOVÁNÍ PRO DĚTI NA TÉMA: ŽIVOT V HLAVENCI
VĚKOVÉ KATEGORIE: PŘEDŠKOLÁCI-16 LET, UZÁVĚRKA SOUTĚŽE: 28.3.2011
 
  DĚTSKÝ KARNEVAL  2. DUBNA
DĚTSKÝ KARNEVAL V SOBOTU 2. DUBNA 2011 VE 14.00
SOUČÁSTÍ PROGRAMU BUDE VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ MALÍŘSKÉ SOUTĚŽE
 
  Obecní tábor v Krkonoších 2011
Hlavenecký dětský tábor se v letošním roce uskuteční v termínu 6. - 13.srpna. V minulých letech jsme byli u řeky Střely, spali jsme na hradě Buben blízko Hracholuské přehrady, jezdili jsme na koních na koňské farmě Čapí letka, a tak jsme si řekli, že jsme ještě nebyli na horách. A když do hor, tak hned do těch našich nejvyšších. Vydáme se do Krkonoš. Ubytování máme zajištěno v penzionu Vinoř v Dolních Albeřicích blízko Horního Maršova ( www.penzionvinor.cz ). Program bude jako v každém roce pěkně nabitý, plánujeme výlet na Sněžku, besedu s členem Horské služby, sportovní turnaje, hry a nejen noční a další zajímavosti tak, jak jsou již naše hlavenecké děti zvyklé. Kdo chce tedy s námi jet, ať nejpozději do konce března vyplní přihlášku a odevzdá ji spolu se zálohou 200 Kč v kanceláři obecního úřadu.
Už se moc těšíme na srpen :-))
 
  Informace pro občany
Projekt Hlavenec - splašková kanalizace - I.etapa
Celkové náklady 13 143 900 Kč - Vlastní zdroje 3 944 504 Kč - Celkem dotace 9 199 396 Kč
Stavbu provádí firma EKOS - Žitenice s.r.o. Litoměřická 17, Žitenice
Započetí stavby říjen 2010 - Předpokládané ukončení stavby září 2011

Příspěvky občanů na stavbu domovních přípojek kanalizace a vodovodu
Výše příspěvku : 25 000.-Kč
Doba splatnosti nejpozději do 31.12.2011
Pokud nebude příspěvek do konce roku 2011 uhrazen, zaplatí majitel nemovitosti skutečnou částku provedení díla domovní přípojky kanalizace a vodovodu
Platební podmínky, výše splátek a další informace v přiloženém souboru.
 

  Plesová sezóna v Hlavenci zahájena!
Plesovou sezónu v Hlavenci otevřeli místní hasiči v sobotu 29.ledna.
Další plesy v Hlavenci:
5.2. Myslivecký ples 26.2. Květinkový ples 12.3. Ples Cecemínska 18.3. a 19.3. Rybářské plesy
 
  Myslivecký ples
již počtvrté pořádalo Myslivecké sdružení "Hubert" Koslelní Hlavno tradiční myslivecký ples v hospůdce U Jelena v Hlavenci. K tanci hrála skupina KONTO z Českého Brodu, myslivci připravili bohatou tombolu a všichni přítomní se dobře bavili.
 
  Myslivecký kroužek
Děti z mysliveckého kroužku si připomněly, že se blíží Masopust a co vlastně znamená, a samy si usmažily tradiční koblihy. A také je samy rychle snědly.
 
  Pozvánka na myslivecký ples
Myslivecké sdružení "Hubert" Kostelní Hlavno a Hlavenec pořádájí 4. MYSLIVECKÝ PLES -  5. února 2011 v restauraci "U Jelena" v Hlavenci.Informace o předprodeji vstupenek v příloze.
 
  HASIČSKÝ PLES
Hudební výkon skupiny Impulz a bohatá tombola, ve které byly i dorty s hasičskou tématikou, přispěly ke skvělé náladě v nově zrenovovaném sále hostince U Jelena. Hasiči děkují všem sponzorům tohoto plesu.
 
  CO PŘIPRAVUJEME ?
V některou dubnovou sobotu ( 16.4. nebo 30.4. ) bychom rádi uspořádali zájezd rodičů a dětí na kouzelné představení muzikálu Mary Poppins, které uvádí Městské divadlo v Brně - www.mdb.cz Vstupenky již máme předběžně objednané, k potvrzení naší objednávky dojde v polovině února. Pokud máte zájem jet s námi do divadla, můžete si vstupenky předběžně objednat na naší mailové adrese: obec.hlavenec@hlavenec.cz.
Brno je 6.město na světě, které získalo licenci k uvedení tohoto muzikálu. Pohádkový příběh dvou sourozenců a jejich kouzelné a moudré chůvy Mary Poppins je protkán krásnými melodickými písněmi. Děti i dospělí se budou jistě po celou dobu úžasně bavit. Představení je však i poučné jak pro děti, tak pro rodiče, ukazuje, jaké to je, když my rodiče nemáme na své děti čas.
Je to show pro malé i velké :-))) Stojí za to, ho vidět !
 
  Obecní knihovna
dochází ke změně otevření obecní knihovny: Bude otevřena místo v úterý,  ve čtvrtek 17.00 - 18.00 hodin
 
  RECYKLO znak Hlavence
Ve čtvrtek 30. prosince 2010 proběhla v Hlavenci tvorba obecního znaku z recyklovatelných odpadů, kterou v celé republice iniciuje firma Ekokom O možnosti připojit se tvorbou vlastního znaku jsme se dozvěděli až těsně před Vánocemi. Touha zúčastnit se přemohla povánoční lenošení a tak se nás několik hlaveneckých nadšenců mezi vánočními svátky sešlo v klubovně mysliveckého kroužku. Pod nohami námi lezla malá Anička, žužlala víčka od petek, malé holčičky a kluci stříhali kartony, igelit i pet lahve a ti větší pečlivě lepili mozaiku…

Odesláním fotografie zhotoveného znaku se Hlavenec připojil k pokusu o světový rekord Největší galerie znaků měst a obcí ČR vyrobených z tříděného odpadu.

Autor (autorský tým):
Kačenka Štěpařová 6let, Jasmínka Osmanová 5 let, Bára Smotlachová 10 let, Markéta maminka a Anička Uhlířovi, Jeník Uhlíř 4 roky, Jirka Štěpař 9 let, Mirek Čížek 13 let, Eliška Čížková 12 let, Míša Čížek 8 let, Tomáš Hubinka 8 let, Tadeáš Hubinka 5 let, maminka Eliška Hubinková, babička Šnýdlová, tatínek Jirka Vrtiška a maminka Andrea Štěpařová

Použité materiály a jejich množství:
PET lahve 40%, karton 30%, igelit 10%, skořápky 10%, hliníková fólie 5 %, ostatní 5% (víčka, Al plechovka, sklo, noviny, tetrapack, asfalt – oči,ostatní plasty)
 
  Poplatky za svoz komunálního odpadu v roce 2011
Výše poplatku se v roce 2011 nemění, částka zůstává stejná jako v letošním roce :

450 Kč za každého trvale žijícího občana v obci
500 Kč poplatek za rekreační objekt
Poplatky je možné zaplatit v kanceláři obecního úřadu nejpozději do konce března 2011,
do tohoto data také platí známky na popelnice za rok 2010.
Peníze, které obec od občanů vybere, jsou každoročně použity na platby související s odvozem komunálního, tříděného, velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
 
  Historické snímky obce
Historické pohlednice Hlavence