Historie úřední desky    Elektronická úřední deska Obecního úřadu Hlavenec, archiv 2010  
 

 


 

 
DOKUMENT vyvěšeno dne zveřejněno do
Oznámení o zahájení územního řízení _ Jiří Zatloukal, vrtaná studna
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou
22.12.2010 06.01.2011
Návrh rozpočtu obce Hlavnec na rok 2011
Vydal: Obec Hlavenec
13.12.2010 30.12.2010
Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2011
Vydal: DSO Cecemínsko
1.12.2010 16.12.2010
Příspěvky občanů na stavbu domovních přípojek kanalizace a vodovodu 25.11.2010 31.12.2011
Ve středu 24.11.2010 v 19.00 hod se v hostinci U Jelena uskuteční zasedání obecního zastupitelstva.
Vydal: Obecní úřad Hlavenec
19.11.2010 25.11.2010
Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu Změny č. 3 územního plánu obce Tuřice
Vydal: Obec Tuřice
9.11.2010 22.12.2010
Zápis a usnesení z ustavujiciho zasedání obecního zastupitelstva obce Hlavenec konaného dne 8.11.2010
Vydal: Obecní úřad Hlavenec
8.11.2010 31.12.2010
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Hlavenec - Cesta k Pomníku Karla VI.
dne 16.11.2010 od 8,00 do 16,00 hod.
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
1.11.2010 16.11.2010
Změna územního plánu obce Skorkov
Vydal: Magistrát města Mladá Boleslav
29.10.2010 30.11.2010
Zápis o výsledku 2. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR
Vydal: Obecní úřad Hlavenec
23.10.2010 31.12.2010
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Hlavenec
Zápis o výsledku 1. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR
Vydal: Obecní úřad Hlavenec
16.10.2010 31.12.2010
Výzvy ke kácení a okleštění stromoví
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
4.10.2010 15.11.2010
Oznámení zahájení výstavy změny  2 územního plánu obce Hlavenec dne 8.11.2010
Oznámení zahájení výstavy změny  2 územního plánu obce Hlavenec dne 8.11.2010
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - St. Boleslav
4.10.2010 9.11.2010
Oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Brandýs nad Labem - St. Boleslav
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - St. Boleslav
4.10.2010 4.11.2010
Oznámení o datu a místě konání voleb
Vydal: Obecní úřad Hlavenec
30.9.2010 16.10.2010
Oznámení společného jednání o návrhu změny č. 3 územního plánu obce Tuřice
Vydal: Obecní úřad Tuřice
10.8 2010 1.9.2010
Oznámení o uložení písemnosti - Tomáš Kopecký
Vydal: Celní úřad Ústí nad Labem
4.8 2010 19.8 2010
VV návrh změny č.4 územního plánu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Vydal: Měú Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
26.7.2010 26.8.2010
Výzva k podání nabídky ke zhotovení díla: Hlavenec - splašková kanalizace 1. etapa
Vydal: Obec Hlavenec
24.6.2010 30.9.2010
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Hlavenec - Cesta k Pomníku Karla VI.
dne 13.7.2010 od 9,00 do 12,00 hod.
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
17.6.2010 14.7.2010
Oznámení o vyhlášení poptávkového řízení "Oprava střechy KD v Hlavenci"
Vydal: Obecní úřad Hlavenec
16.5.2010  25.5.2010
Nařízení Rady Města Brandýs nad Labem St.Boleslav o zpracování LHO
Vydal: Měú Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
3.6.2010 30.11.2010
Závěrečný účet obce Hlavenec za rok 2009
Vydal: Obecní úřad Hlavenec
1.6.2010 16.6.2010
Rozpočtový výhled 2010 až 2014
Vydal: Obecní úřad Hlavenec
1.6..2010 16.6.2010
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 28.05. – 29.05.2010, výsledky za obec Hlavenec
31.5.2010 31.5.2010
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍpodle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),Název záměru: Rozšíření výroby v závodu TRW – Carr s.r.o.
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
19.5.2010 2.6.2010
Oznámení o době a místě konání voleb do PSPČR
Vydal: Obecní úřad Hlavenec
13.5.2010 31.5.2010
Veřejné projednávání územního plánu obce Kostelní Hlavno 21.6.2010
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, odbor územního rozvoje
7.5.2010 22.6.2010
Vyhláška obce Hlavenec č. 1/2010 o odkoupení pozemku p.č. 145/9
Vydal: Obec Hlavenec
4.5.2010 20.5.2010
Vyměření daně z nemovitosti na rok 2010
Vydal: Finanční úřad v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
26.4.2010 28.5.2010
Oznámení o vyhlášení poptávkového řízení  na realizaci projektu „Rekonstrukce sociálního zařízení v kulturním domě v Hlavenci“, nejpozději do 10.května 2010 do 18.00hod.
Vydal: Obec Hlavenec
21.4.2010 10.5.2010
Změna č. 3 územního plánu obce Tuřice
Vydal: Obec Tuřice
19.4.2010 20.5.2010
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Vydal: Obec Hlavenec
13.4.2010 31.5.2010
Veřejné projednání návrhu změny č. 1 územního plánu obce Hlavenec 26.5.2010
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, odbor územního rozvoje
8.4.2010 26.5.2010
Posuzování vlivů na životní prostředí - Rozšíření výroby závodu TRW Carr, s.r.o.
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
24.3.2010 9.5.2010
VV - rozhodnutí o výměně a přechodu vlastnických práv.
Vydal: Pozemkový fond Mělník
16.3.2010 18.4.2010
Prodloužení platnosti územního rozhodnutí  - Ing. Michal Knotek
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor územního plánování
3.3.2010 19.3.2010
Prodloužení platnosti územního rozhodnutí  - Ing. Michal Knotek
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor územního plánování
3.3.2010 19.3.2010
Oznámení o přerušení elektřiny dne 28.1.2010, lokalita "U Lesa"
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
18.1.2010 28.1.2010
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hlavenec se uskuteční
ve čtvrtek 28.ledna 2010 v 18 hod v sále hostince U Jelena v Hlavenci.
Vydal: Obec Hlavenec
12.1.2010 28.1.2010
 
  Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce:  
 

Obec Hlavenec  2001-2016