V hlaveneckém remízku budeme si nablízku IV. - U Strouhy
img00022.jpg