V hlaveneckém remízku budeme si nablízku IV. - U Strouhy
img00015.jpg