Pozvánka na cestovatelský večer 7. ledna 2011
Tajemná Kamčatka, zapomenutý Ural aneb tramvají do tajgy, vypráví cestovatel Jiří Rak.
7. ledna 2011 od 19,30 v hostinci U Jelena v Hlavenci
 
  Burza vánočního cukroví
Burza vánočního cukroví se v letošním roce nesla v duchu štědrovečerních bramborových salátů, k ochutnání se sešlo dvacet soutěžních vzorků. Na základě  hlasování návštěvníků, kteří pilně ochutnávali, se na prvním místě s nejlepším štědrovečerním bramborovým salátem umístil Václav Dohnal st. Druhé místo si vysoutěžila Saša Horzov a na třetím místě se umístil  Pavel Svačina. Děkujeme všem kuchařům za výbornou inspiraci k štědrovečerní večeři.
 
  Příprava na Vánoce
Jako každým rokem připravovaly děti z mysliveckého kroužku vánoční svícny a netradiční vánoční ozdoby a hlavně se moc těšily na Ježíška a na prázdniny.
 
  Vítání Hlavenečáčků
V sobotu 18.prosince 2010 proběhlo v rámci Burzy vánočního cukroví Vítání hlaveneckých občánků. Do života v obci bylo přivítáno sedm dětí, dvě holčičky a pět chlapců. Rodiče dětí dostali od obce Hlavenec 5 000 Kč a drobné upomínkové předměty. Maminky si odnesly krásné kytičky uvázané v duchu nadcházejících vánočních svátků. Slavnostní atmosféru nám pomohly navodit starší děti, které nacvičily vánoční písně a koledy a zahrály na hudební nástroje.
Rodičům i nově narozeným dětem jsme popřáli do společného života v naší obci hodně zdraví, radosti a pohody.
 
  RECYKLO znak Hlavence
Ve čtvrtek 30. prosince 2010 proběhla v Hlavenci tvorba obecního znaku z recyklovatelných odpadů, kterou v celé republice iniciuje firma Ekokom O možnosti připojit se tvorbou vlastního znaku jsme se dozvěděli až těsně před Vánocemi. Touha zúčastnit se přemohla povánoční lenošení a tak se nás několik hlaveneckých nadšenců mezi vánočními svátky sešlo v klubovně mysliveckého kroužku. Pod nohami námi lezla malá Anička, žužlala víčka od petek, malé holčičky a kluci stříhali kartony, igelit i pet lahve a ti větší pečlivě lepili mozaiku…

Odesláním fotografie zhotoveného znaku se Hlavenec připojil k pokusu o světový rekord Největší galerie znaků měst a obcí ČR vyrobených z tříděného odpadu.

Autor (autorský tým):
Kačenka Štěpařová 6let, Jasmínka Osmanová 5 let, Bára Smotlachová 10 let, Markéta maminka a Anička Uhlířovi, Jeník Uhlíř 4 roky, Jirka Štěpař 9 let, Mirek Čížek 13 let, Eliška Čížková 12 let, Míša Čížek 8 let, Tomáš Hubinka 8 let, Tadeáš Hubinka 5 let, maminka Eliška Hubinková, babička Šnýdlová, tatínek Jirka Vrtiška a maminka Andrea Štěpařová

Použité materiály a jejich množství:
PET lahve 40%, karton 30%, igelit 10%, skořápky 10%, hliníková fólie 5 %, ostatní 5% (víčka, Al plechovka, sklo, noviny, tetrapack, asfalt – oči,ostatní plasty)
 
    V pondělí 20.12.2010 bude obecní úřad uzavřen.
  V pondělí 20.12.2010 bude obecní úřad uzavřen. Obecní zastupitelstvo se zúčastní členské schůze dobrovolného svazku obcí Cecemínsko.
Děkujeme za pochopení.
 
    PF 2011
Vážení návštěvníci internetových stránek obce Hlavenec,

děkujeme Vám za přízeň, kterou nám věnujete, přejeme Vám krásné, pohodové vánoční svátky, hodně zdraví a spokojenosti v novém roce 2011. Těšíme se na Vaše příspěvky, kterými obohatíte naše hlavenecké stránky.

Obecní zastupitelstvo
 
    Fotogalerie z vystoupení Hubertíku v Divadle U Hasičů
  Benefiční koncert U Hasičů 17.11.2010
 
 
  Poplatky za svoz komunálního odpadu v roce 2011
  Výše poplatku se v roce 2011 nemění, částka zůstává stejná jako v letošním roce :

450 Kč za každého trvale žijícího občana v obci
500 Kč poplatek za rekreační objekt
Poplatky je možné zaplatit v kanceláři obecního úřadu nejpozději do konce března 2011,
do tohoto data také platí známky na popelnice za rok 2010.
Peníze, které obec od občanů vybere, jsou každoročně použity na platby související s odvozem komunálního, tříděného, velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
 
  Burza vánočního cukroví s vítáním Hlavenečáčků 18. prosince
  Folklórní sdružení Hubertus pořádá v sobotu 18. prosince od 16.00 hod v hostinci U Jelena,
„Burzu vánočního cukroví“  s vítáním Hlavenečáčků
  • V letošním roce vyhlašujeme soutěž o nejlepší vánoční bramborový salát, přineste, prosím, Váš vzorek na ochutnání
  • Pro děti je připravena výroba vánočních svícnů z jablíček a pomerančů a dalších ozdob s vánoční tematikou
  • Opět ochutnáme speciální druhy kávičky, tajemné likéry a voňavá vína
  • V průběhu večera zazpívají a zahrají na hudební nástroje děti z Hlavence

Srdečně Vás zveme na předvánoční posezení !

 
  Informace pro občany
  Projekt Hlavenec - splašková kanalizace - I.etapa
Celkové náklady 13 143 900 Kč - Vlastní zdroje 3 944 504 Kč - Celkem dotace 9 199 396 Kč
Stavbu provádí firma EKOS - Žitenice s.r.o. Litoměřická 17, Žitenice
Započetí stavby říjen 2010 - Předpokládané ukončení stavby září 2011

Příspěvky občanů na stavbu domovních přípojek kanalizace a vodovodu
Výše příspěvku : 25 000.-Kč
Doba splatnosti nejpozději do 31.12.2011
Pokud nebude příspěvek do konce roku 2011 uhrazen, zaplatí majitel nemovitosti skutečnou částku provedení díla domovní přípojky kanalizace a vodovodu

Platební podmínky, výše splátek a další informace v přiloženém souboru.

 
  Tradiční Barbory
  V pátek chodily po Hlavenci Barbory a rozdávaly hodným dětem pamlsky.
Tentokrát to byly Barbory v mladším provedení.
 
 
  VÝSTAVBA KANALIZACE
  Fotogalerie z právě probíhající výstavby I.etapy kanalizace, 23.11.2010
 
    Obecní knihovna
OBECNÍ KNIHOVNA OTEVŘENA :  ÚTERÝ 17 – 18 HOD
nebo dle domluvy s paní knihovnicí Zdeňkou Čurdovou tel. 728 374 912

Veřejný internet zdarma v obecní knihovně lze využít v tyto dny :
Pondělí 18 – 20 hod     Úterý 17 – 18 hod    Středa 8 – 14 hod
 
   Fotogalerie - Den pro zdraví, pohodu a dobrou náladu
V sobotu 6.listopadu 2010 proběhl v Hlavenci osmý ročník charitatiní akce Den pro zdraví, pohodu a dobrou náladu. Již tradičně mohly návštěvnice po celý den využívat služeb kadeřnic, pedikérky, masérky, kosmetiček, taktéž měly možnost nahlédnout do budoucnosti pomocí karet či numerologické předpovědi a zakoupit šperk na svoji ozdobu. Výtěžek, který se v letošním roce vyšplhal na částku 16 620 Kč, bude opět věnován Dennímu stacionáři ve Staré Boleslavi na nákup řemeslných strojů. Uživatelé tohoto stacionáře předvedli, jak dokonale dokážou zpracovat surovou ovčí vlnu až do podoby nádherně utkané barevné vlněné látky.
Dokazují nám, že řemesla neztratila svůj půvab a své využití i v dnešní době.

Mnohokrát děkujeme všem, kteří se zúčastnili a kteří nás svoji prací či finanční částkou podpořili.
  Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Ve středu 24.11.2010 v 19.00 hod se v hostinci U Jelena uskuteční zasedání obecního zastupitelstva. Program: Informace o stavbě kanalizace a vodovodu, Harmonogram prací
Příspěvky občanů na domovní přípojky
Srdečně zveme všechny občany.
  Fotogalerie z besedy s polárníkem Václavem Sůrou
V pátek 19.11.2010 proběhla v Hlavenci v rámci akce Cestovatelský Hlavenec beseda s polárníkem Václavem Sůrou o jeho letošní expedici BergansBajkal 2010.
  Pozvánka na Den pro zdraví, pohodu a dobrou náladu 6. listopadu
V sobotu 6.11.2010 od 9:00 hodin v hostinci U Jelena v Hlavenci
Tentokrát ve znamení zpracování ovčí vlny „Ukážeme vám, jak vlnu vyprat, vyčesat, spřádat a utkat.“
v 10:00 ukázka Power jógy – Radka Pokorná
v 15:00 taneční vystoupení ZUMBA – Vilém Matyáš
  Pozvánka na MARTINSKÉ POSVÍCENÍ 13. listopadu
MARTINSKÉ POSVÍCENÍ v sobotu 13.listopadu 2010 ve 20.00 hod  v hostinci U Jelena v Hlavenci.
K tanci a poslechu hraje FRANKLIN p.Šilara
Posvícenská pochoutka : Martinská pečená kachnička se zelím a houskovým knedlíkem
Kachýnky si, prosím, objednávejte u paní hostinské Dany Dolanské na telefonním čísle 739 072 240 nejpozději do 9.listopadu 2010. Vstupné 85.-Kč
  Pozvánka na podzimní výsadbu stromů  13. listopadu - Alej Ke Skorkovu
Sobota 13. listopadu 10 00 hod  - sraz u hospody, vlastní rýče vítány.
Srdečně Vás zveme na podzimní výsadbu stromků, která tentokrát proběhne ve spolupráci s Kostelním Hlavnem.  Na osázení polňačky, kterou Hlavnováci nazývají Ke Skorkovu (vede od družstva pod hájenku), jsme získali grant 20 tisíc korun od Nadace Partnerství, z Programu Malé Granty-Strom života.

  Přerušení dodávky elektřiny 16. listopadu
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Hlavenec - Cesta k Pomníku Karla VI.
dne 16.11.2010 od 8,00 do 16,00 hod.
  Děti z Hubertíku v pražském divadle U Hasičů 17. listopadu
Během prázdnin táta s mamkou a jejich deset vydařených dětí velmi úspěšně reprezentovali naši obec. Nejprve děti zatančily v Radouni u Štětí na místní dožínkové slavnosti a podruhé vystoupily na oslavách Františka Josefa I. ve Všejanech. Vrchol letošní taneční sezóny však děti teprve čeká. Soubor Hubertík byl pozván do pražského divadla U Hasičů, aby předvedl svoje veselé vystoupení na benefičním koncertě ve prospěch dalšího vzdělávání dětí z dětských domovů. Tento koncert proběhne ve středu 17.listopadu 2010 od 18 hod a bude možné všem zájemcům nejen z řad rodičů zajistit vstupenky. Pozvání je pro nás všechny velký úspěch a zároveň i velký závazek. Komu se kdy poštěstilo vystoupit vedle takových hvězd jako jsou zpěvačky Eva Pilarová, Hanka Křížková a Yveta Simonová, hudebník a moderátor Petr Vondráček či herečka Miriam Kantorková.
Tak děti, brzy začneme s nácvikem, abyste byly lepší než vaši rodiče !!!
  Pozvánka na cestovatelskou besedu s polárníkem Václavem Sůrou
Pozvánka na cestovatelskou besedu s polárníkem Václavem Sůrou - Milion kroků přes Bajkal
19. listopadu 2010 v 18,30 hod. v hostinci U Jelena v Hlavenci
  Mobilní svoz nebezpečných odpadů 4. prosince
Na určených stanovištích v sobotu 4. 12. 2010 mohou občané bezplatně předat pracovníkům svozové firmy následující odpad:
  • nebezpečný odpad
  • elektrospotřebiče – lednice, televize, monitory, zářivky, drobné elektrospotřebiče
  • pneumatiky – od osobních automobilů bez disků
  • azbestový odpad – pouze v omezeném množství
  VÝSLEDKY VOLEB
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Hlavenec
Zápis o výsledku 1. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR
Zápis o výsledku 2. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR
 
Babetta tour 2010
Babetta tour 2010 aneb z Hlavence na Kokořín a zpět. Jedeme po trase Kostelní Hlavno, Sudovo Hlavno, Konětopy, Čečelice, Byšice, Liblice, Hostín, Mělnická Vrutice, Lhotka, Kokořínským údolím až k restauraci Ráj na Harasově. Tady jsme si dali řízeček a pokračujeme dál. Lhotka, Řepín, Vysoká Libeň, Krpy, Horní Slivno, Slivínko, Mečeříž a závod kdo bude nejrychlejší. Akci korunuje skvělé přivítání doma v Hlavenci.
Fotografie
Výsledky voleb
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 28.05. – 29.05.2010, výsledky za obec Hlavenec
Vítězný víkend
Během soboty 22.5. dokázali hasiči z Hlavence, že vítězit se dá za každého počasí.
Sobotní plačtivé dopoledne ve Staré Boleslavi nezabránilo našemu družstvu mužů vybojovat pohár za 1. místo.
Naše ženské družstvo se umístilo také na 1. místě a získalo Putovní pohár starosty města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav za celkově nejlepší čas.
Odpoledne slunečné počasí vylákalo příznivce hasičského sportu na hřiště do Sudova Hlavna, kde se konal 13. ročník Memoriálu Jana Hlaváčka a zde hlavenečtí hasiči sobotní sbírku pohárů rozšířili. Muži si odvezli do Hlavence pohár za 1. místo a Putovní pohár, ženy pohár za 3. místo.
Euforie z hasičského úspěchu byla znásobena radostí z neuvěřitelného nedělního vítězství českých hokejistů, kteří porazili favorizované ruské mužstvo a vybojovali tak po pěti letech titul Mistři světa.
Hoši, děkujeme!!!

Fotografie
MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 12.6.2010

Dolní Hlavenec – u zrcadla

11:30 – 11:40

Autobusová zastávka

11:45 – 11:55

U obchodu

12:00 – 12:10

DOKUMENT

Úspěch v okresním kole soutěže „Zlatá srnčí trofej“
Pomalu se stává tradicí, že se děti, navštěvující v Hlavenci myslivecký kroužek, zúčastňují okresního kola soutěže „Zlatá srnčí trofej“ a že každoročně obsazují ta nejlepší místa ve výsledkové listině. Děti se pod vedením Josefa Demjana celý rok pečlivě připravovaly na tuto soutěž v mysliveckých dovednostech a jejich snaha se opět vyplatila. Dětem gratulujeme k úspěchu!

Výsledková listina –umístění dětí z Hlavence:
Mladší kategorie – 3.– 5. třída 
3.-4.místo Barbora Smotlachová, Eliška Čížková
5.místo Tereza Kastnerová
7.místo Veronika Zigáčková

Starší kategorie – 6.– 9.třída
1.místo Radek Demjan
4.místo Petra Chadrabová
 
STAROČESKÉ MÁJE 2010 V HLAVENCI
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HLAVENCI
pořádá v sobotu 15. května 2010 STAROČESKÉ MÁJE

P R O G R A M :
-12.30 PRŮVOD OBCÍ V DOPROVODU KAPELY PANA VALENTY (sraz před hostincem  ve 12.00)
- PŘEDTANČENÍ TANCŮ MYSLIVECKÁ – FOLKLÓRNÍ SDRUŽENÍ HUBERTUS
A JEHO DĚTSKÁ ČÁST HUBERTÍK – MORAVSKÁ BESEDA A ROZVERNÉ TANEČKY
(PO UKONČENÍ PRŮVODU PŘIBLIŽNĚ V 16.00)
-17.30 DRAŽBA MÁJKY A JEJÍ KÁCENÍ
- 20.00 MÁJOVÁ ZÁBAVA S HUDEBNÍ SKUPINOU KRÉDO (Hostinec U Jelena)
TANEČNÍ VYSTOUPENÍ FOLKLÓRNÍ SDRUŽENÍ HUBERTUS A JEHO DĚTSKÁ ČÁST HUBERTÍK
VSTUPNÉ: 100,- KČ
KÁCENÍ SMRKU A STAVĚNÍ MÁJKY
P O Z V Á N K A 
PRO VŠECHNY MUŽE A MLÁDEŽ Z HLAVENCE NA KÁCENÍ SMRKU (MÁJKA)
Středa 12.5.2010 v 18.00  Kácení smrku
Pátek  14.5.2010 v 16.00  Výjezd na břízky
Pátek  14.5.2010 v 19.00  Stavění smrku
V hlaveneckém remízku budeme si nablízku 2010
SK Nohejbal Hlavenec za podpory obce Hlavenec pořádá
1. máje 2010 veřejný ÚKLID OBCE a přilehlých komunikací
a již čtvrtý ročník akce obnovy remízků ve volné krajině katastru obce Hlavenec
„V hlaveneckém remízku budeme si nablízku“. Sraz v 9 00 hod u kapličky.

Odpoledne je pro děti (ale i dospělé) na hřišti u Vrtišků připraven sportovní program, občerstvení zdarma. Srdečně zveme všechny velké i malé Hlavenečáky.
 
Sběr železného šrotu
Sběr železného šrotu v Hlavenci pořádají hasiči v sobotu 1. 5. 2010.
Prosíme o připravu sběru před vraty.

 
Sběr velkoobjemového odpadu
V sobotu 1. května 2010 budou v obci ve dvoře čp.3 přistaveny velkoobjemové kontejnery na odpad, který nelze jinak vytřídit.

Kontejnery jsou určeny na nábytek, koberce a objemné předměty, které se nevejdou do popelnice. Rozhodně tam nepatří plasty, nebezpečný odpad a elektronika (televize, počítače, tiskárny – tyto předměty je možné bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře ve Staré Boleslavi)
Informace tel.723 889 277
 
ROCKOVÝ VEČER
Sbor dobrovolných hasičů v Hlavenci  pořádá
ROCKOVÝ VEČER  v sobotu 17.4.2010 v 19.30 hodin  Hostinec U Jelena , Vstupné: 50,- Kč
v programu vystoupí kapely:
SPWASH - MASTABA - AUTHENTIC - MR. PIG
 
Dětský karneval
V sobotu 10.4. se konal pod taktovkou hlaveneckých hasiček Dětský karneval.
Sál v hostinci U Jelena se zaplnil velkým počtem dětí v maskách i bez masek. Letos se sešlo 57 krásných a nápaditých masek. Bylo velmi těžké vybrat tři nejhezčí.
Pozornost dětí i dospělých dokázal probudit svým čarováním kouzelník pan Jos Kaiser, předseda Magického klubu Praha, který se svým magickým uměním procestoval Evropu, Japonsko, Koreu . .
Výsledky malířské soutěže
Fotografie
 
Velikonoce 2010 v Hlavenci
Fotografie
 
DĚTSKÝ KARNEVAL S PŘEKVAPENÍM
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HLAVENCI POŘÁDÁ v hostinci U JELENA
DĚTSKÝ KARNEVAL  S PŘEKVAPENÍM V SOBOTU 10. DUBNA 2010 VE 14.00
SOUČÁSTÍ PROGRAMU BUDE VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ MALÍŘSKÉ SOUTĚŽE
VSTUPNÉ: DOBROVOLNÉ
 
Co bylo ukryto pod sněhem?
Přišla zima a s ní napadl sníh, který vše ukryl a bylo bílo a bylo čisto až do jara. S příchodem prvních jarních slunečních paprsků začal sníh odtávat a postupně začal vydávat vše, co lidská ruka cestou necestou odhodila.
Už na sjezdu z dálnice se objevily prázdné plastové láhve a odpadky z fastfoodů, od benzinek, plné odpadkové pytle a jiné nechutnosti.
Myslela jsem si, že vrchol veškeré bezohlednosti k přírodě jsou prázdné propan-butanové láhve, které někdo pohodil na kraj lesa.
Bohužel jsem se mýlila. Za kravín v Hlavenci si někdo dovolil vyhodit kontejner plný nábytku, plastů a jiného harampádí a přitom stačilo tak málo. Starý dřevěný nábytek rozřezat a spálit, plasty a papír vyhodit do kontejnerů s tříděným odpadem a zbytek odvézt do Sběrných dvorů ve Staré Boleslavi nebo v Brandýse nad Labem.
Nechápu ty, kteří hyzdí přírodu a chovají se k ní, jako by jim patřila – ne, vážně vám NEPATŘÍ!!!
O to větší mám radost, že přibývá stále více „Hlavenečáků“, kteří přijdou vysadit ovocné stromy, stromky v lese a nebo se podílí na velkém prvomájovém úklidu, třídí odpad a s velkoobjemným odpadem počkají až je v obci přistaven kontejner.
Jim i zastupitelstvu obce velký DÍK!

Mirka Beranová
 
Folklorní sdružení Hubertus
Babský bál ve Štětí
V sobotu 13.března 2010 tančili členové Folklorního sdružení Hubertus Českou besedu na Babském bále ve Štětí, který již podruhé pořádaly Radouňské baby.
Radouň je malá vesnička nedaleko Štětí, která žije bohatým společenským životem. Na bále nás čekala skvělá atmosféra a srdečné přijetí. Moc se nám tam líbilo, už teď víme, že se v srpnu rádi zúčastníme Radouňských dožínek.
Gulášfest 2010
20.2.2010 SOUTĚŽ PRO VŠECHNY KUCHAŘE A KUCHAŘKY O NEJLEPŠÍ GULÁŠ

Fotografie
 
PROGRAM SPOLEČENSKÝCH A HASIČSKÝCH AKCÍ
PROGRAM SPOLEČENSKÝCH A HASIČSKÝCH AKCÍ V HLAVENCI  NA ÚNOR - ČERVEN 2010
soubor v příloze

20.2. so Gulášfest
27.2. so Květinkový ples

27.3. Beseda s egyptologem Ing. Michalem Balíkem na téma
„ Milenky, ženy a bohyně ve starém Egyptě“
PODĚKOVÁNÍ HASIČŮM
V sobotu se v Hlavenci stala nešťastná věc - pod sněhem spadla střecha domu čp.12.
Děkuji místním  hasičům, kteří velmi operativně pomohli s odstraněním havárie.
Vít Minařík
 
KVĚTINKOVÝ BÁL
4. ročník KVĚTINKOVÉHO BÁLU SE KONÁ 27. ÚNORA 2010
VE 20,00 HODIN V SÁLE HOSTINCE U JELENA
GULÁŠFEST 2010
SOUTĚŽ PRO VŠECHNY KUCHAŘE A KUCHAŘKY O NEJLEPŠÍ GULÁŠ SE USKUTEČNÍ
20.2.2010 OD 16.00 HOD. v restauraci U jelena -Hlavenec
Startovní poplatek 100,-Kč - Registrace do 14.2.2010 !!! u paní hospodské tel. 326 971 312
Při registraci budou předána pravidla soutěže.
Vstup pro návštěvníky, kteří budou guláše ochutnávat a hodnotit je 60,-Kč
HLAVNÍ CENA PRO VÝHERCE PŮLKA PRASETE + DALŠÍ HODNOTNÉ CENY
Hlavenec na běžkách
V sobotu 16. ledna 2010 se pod vedením manželů Ficových uskutečnil výlet na běžkách. V deset hodin dopoledne jsme se sešli před místní hospodou. Dorazili jsme v hojném počtu 22 lidí...   
Fotografie
HASIČSKÝ PLES 2010
V sobotu 16.1.2010 uspořádali hasiči z Hlavence již tradiční HASIČSKÝ PLES, který se opět vydařil.  V bohaté tombole jak je vidět na fotografiích se dalo vyhrát jak drobnosti, ale i dobré víno, dárkové balíčky, dorty, toustovač,  dvd přehrávač a vysavač. A jak tradice velí, tak i letos ples končil až v ranních hodinách.
Fotografie
Celý Hlavenec je pod sněhem
Doplnění fotogalerie
Hlavenec pod sněhem vypadá jako krásná malebná vesnička z Ladových obrázků, ale v běžném životě nám sníh nadělal hodně starostí. Je však leden a k tomuto měsíci zimní počasí patří. Tak si ho užijeme do sytosti.
Fotografie
Doplnění fotogalerií ze života obce
Nový hlavenecký betlém 2009 ...   
V rámci Dne pro zdraví a pohodu v Hlavenci byly instalovány unikátní svatební šaty mojí babičky Marie Hájkové, rozené Kastnerové z 26.1.1909  ...   
KOULENÍ ZELÍ 2009
Bratrstvo Kobylí Hlavy pořádalo již šestý ročník tradičního Koulení zelí 26. prosince 2009. Občané Hlavence a jejich přátelé z okolních obcí jsou zvyklí druhý svátek vánoční neprolenošit u televize, ale raději vyrazit na malý turistický výlet po okolí obce. Letos se ve spodní části obce U křížku sešlo 52 osob a čtyři psi. ...   
Fotografie
Celý Hlavenec je pod sněhem
Velmi netradičně zvali hasiči v letošním roce místní občany na svůl Hasičský ples. Ochotně sebrali lopaty a hrabla a při té příležitosti se  pustili  do úklidu sněhu nejen na chodnících, ale i na dvorcích starších občanů. Rozhodně tím pomohli obci vyrovnat se s přívaly sněhu, které v posledních třech dnech sužují celou naši zemi.
Hlavenec pod sněhem vypadá jako krásná malebná vesnička z Ladových obrázků, ale v běžném životě nám sníh nadělal hodně starostí. Je však leden a k tomuto měsíci zimní počasí patří. Tak si ho užijeme do sytosti.
Fotografie
PLES MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ HUBERT
V sobotu 9.ledna uspořádalo již tradičně Myslivecké sdružení "Hubert" Kostelní Hlavno v hostinci U Jelena v Hlavenci svůj velmi vydařený Myslivecký ples. Jako každoročně nechyběla bohatá lovecká tombola.
Fotografie
 
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hlavenec se uskuteční
ve čtvrtek 28.ledna 2010 v 18 hod v sále hostince U Jelena v Hlavenci.
INFORMACE Z ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
Byl ukončen projekt Restaurování pomníku Karla VI.
Dále byl ukončen projekt výsadby - Výsadba ovocné aleje na Kouta - Nadace Partnerství
více informací o projektech obce v odkazu Projekty - Dotace
FOTOGRAFIE Z BURZY VÁNOČNÍHO CUKROVÍ
Fotografie z  Burzy vánočního cukroví, která proběhla 19.12.2009. Hlavenecké děti zde zahrály vánoční příběh o narození Ježíška, zapískaly na flétny a zazpívaly krásné české koledy. Tradičně proběhla i kulinářská soutěž, v letošním roce na téma POMAZÁNKY. Vítězem soutěže, kde ochutnávali a hlasovali všichni přítomní, se stala Markétka Beranová. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 36 druhů pomazánek. V tak velké konkurenci bylo vítězství velmi cenné.
Fotografie
HASIČSKÝ PLES 2010
P O Z V Á N K A
Sbor dobrovolných hasičů v Hlavenci  Vás zve na
HASIČSKÝ PLES  v sobotu 16. ledna 2010 ve 20.00  Hlavenec - Hostinec U Jelena

hraje skupina IMPULS, cena vstupenky: 100,- Kč
Pozvánka do divadla
Obec Hlavenec připravuje na neděli 7. března 2010 autobusový zájezd do Hudebního divadla v Karlíně na divadelní představení operety Oskara Nedbala Polská krev.
Začátek představení je v 15hod, předpokládaný odjezd autobusu ve 14 hod.
 
Zájemci o vstupenky se mohou přihlásit na tel.čísle 723 889 277.