Historie úřední desky    Elektronická úřední deska Obecního úřadu Hlavenec, archiv 2009  
 

 


 

 
DOKUMENT vyvěšeno dne zveřejněno do
Veřejná vyhláška - oznámení o místě uložení písemnosti - Tomáš Kopecký
Vydal: MěÚ Lovosice, ekonomický odbor
17.12.2009 2.1.2010
Návrh rozpočtu obce pro rok 2010
Vydal: Obec Hlavenec
15.12.2009 30.12.2009
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Erik Havran
Vydal: Celní úřad Praha D1
10.12.2009 28.12.2009
Oznámení o zahájení vystavení územního plánu obce Kostelní Hlavno a společné jednání
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor ÚR a plánování
10.12.2009 11.01.2010
DSO Cecemínsko Rozpočet na rok 2010 - NÁVRH
Vydal: DSO Cecemínsko
30.11.2009 30.12.2009
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení návrhu změny č.3 UPO Hlavenec
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor ÚR a plánování
23.11.2009 23.12.2009
Rozhodnutí o umístění stavby - Stavební úpravy a přístavba budovy
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, Stavební úřad
29.10.2009 13.11.2009
VV- Veřejné projednání návrhu Změny č. 2 územního plánu obce Tuřice 18.11.2009
Vydal: Obec Tuřice
19.10.2009 19.11.2009
Stavební povolení - vodovod pro obec Hlavenec
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, odbor ŽP
12.10.2009 28.10.2009
Oznámení - stavební úpravy budovy kulturně společenského domu U Jelena
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, Stavební úřad
23.9.2009 7.10.2009
Výzva ke kácení a okleštění stromoví a ostatních porostů
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
23.9.2009 15.11.2009
VYHLÁŠKA OBCE HLAVENEC č.1/2009 O PRODEJI POZEMKU p.č. st. 149/2 v k.ú. HLAVENEC
Vydal: Obec Hlavenec
16.9.2009 2.10.2009
Vodovod a splašková kanalizace pro obec Kostelní Hlavno
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, odbor ŽP
9.9.2009 6.10.2009
Vodovod pro obec Hlavenec
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, odbor ŽP
9.9.2009 6.10.2009
PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
14.9.2009, 08.00 -11.00 hod. část obce od kapličky směrem na Kostelní Hlavno
14.9.2009, 11.00 -15.00 hod. část obce od kapličky směrem na Starou Boleslav
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
7.9.2009 14.9.2009
Oznámení společného jednání o návrhu Změny č. 2 ÚP Tuřice dne 22.7.2009
Vydal: Obecní úřad Tuřice
13.7.2009 22.7.2009
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Tomáš Kopecký
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 8
24.6.2009 9.7.2009
Veřejné projednávání změny č.1 územního plánu obce Lhota dne 27.7.2009
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - odbor územního rozvoje
12.6.2009 27.7.2009
MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 13.6.2009
Vydal: AVE CZ
10.6.2009 13.6.2009
VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Vydal: Obec Hlavenec
8.6.2009 8.7.2009
Pozvánka k ústnímu jednání - výtlak kanalizace a vodovodní řad - na 9. června 2009
MěÚ Brandýs nad Labem, odbor ŽP
27.5.2009 8.6.2009
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Vydal: Obec Hlavenec
20.5.2009 8.6.2009
Pozemkový úřad Mělník, Komplexní pozemková úprava Lhota u Dřís
Vydal: Ministerstvo zemědělství - Pozemkový úřad Mělník
13.5.2009 29.5.2009
Oznámení o přerušení elektřiny 13.5.2009
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
6.5.2009 14.5.2009
Změna vypouštění odpadních vod z ČOV v areálu "WALTER"
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, odbor ŽP
5.5.2009 22.5.2009
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 13.5.2009
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
28.4.2009 14.5.2009
Návrh územního plánu obce Sudovo Hlavno
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, stavební úřad
28.4.2009 12.5.2009
Vyhláška - pozvánka k ústnímu jednání na 29. dubna - povolení k vypouštění odpadních vod, rekonstrukce ČOV
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, odbor ŽP
22.4.2009 1.5.2009
Obecně závazná vyhláška  obce Hlavenec č. 1/2009
kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce
Vydal: Obec Hlavenec
20.4.2009 5.5.2009
Zahájení vystavení návrhu změny č. 1územního plánu obce Hlavenec
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem
8.4.2009 24.4.2009
Rozhodnutí - povolení k provedení vodního díla - splašková kanalizace pro obec Hlavenec
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, odbor ŽP
27.3.2009 27.4.2009
Zápis č.2/2009 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hlavenec konaného dne 2.3.2009 na Obecním úřadě v Hlavenci
Vydal: Obec Hlavenec
25.3.2009 27.4.2009
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
se uskuteční v pátek dne 3. dubna 2009 v 19.00 hod v sále hostince U Jelena v Hlavenci.
Vydal: Obec Hlavenec
25.3.2009 3.4.2009
Komplexní pozemková úprava Lhota u Dřís
Vydal: Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Mělník
25.3.2009 7.4.2009
Návrh rozpočtu obce Hlavenec na rok 2009
Vydal: Obec Hlavenec
5.3.2009 21.3.2009
Územní rozhodnutí - vodovod Kostelní Hlavno
Vydal: MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU
26.2.2009 14.3.2009
Územní rozhodnutí - splašková kanalizace Kostelní Hlavno
Vydal: MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU
26.2.2009 14.3.2009
Oznámení návrhu Změny č. 2 územního plánu obce Tuřice
Vydal: OÚ Tuřice
28.1.2009 28.2.2009
Oznámení o zahájení řízení k odstranění stavby - Lesy ČR
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, odbor životního prostředí
22.1.2009 7.2.2009
Rozhodnutí o změně stavby - Obec Hlavenec ČOV
Vydal: MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor výstavby
21.1.2009 2.2.2009
Návrh zadání územního plánu Kostelní Hlavno
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, odbor územního rozvoje
16.1.2009 18.2.2009
Jednání - splašková kanalizace pro obec Hlavenec
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, odbor životního prostředí
16.1.2009 26.1.2009
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA  číslo: D 19/2008 7.1.2009 23.1.2009
 
  Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce:  
 

Obec Hlavenec  2001-2016