textový režim Obecní úřad Hlavenec
Hlavenec, 294 74  Předměřice nad Jizerou
tel./fax: 326 971 298, e-mail:
obec.hlavenec@hlavenec.cz
 

Dnes je - svátek má

Vítejte na www stránkách obce Hlavenec !

Obec Hlavenec leží v sousedství města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav na samém okraji kdysi rozlehlých staroboleslavských lesů nedaleko rychlostní komunikace z Prahy na Mladou Boleslav. Na území obce se nachází několik památek - z nichž nejznámější je zdaleka viditelný pomník císaři Karlu VI., který
zde dal v letech 1724-5 postavit Hrabě František Antonín Špork.

Obec patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející sídla v kraji, rovněž žije bohatým kulturním životem

další informace

Výsadba aleje na Kouta se vydařila

 

I přes pesimistické meteorologické předpovědi, plné tučných dešťových mraků, se v sobotu
7. listopadu vydařilo nejen počasí, ale především celá akce výsadby ovocných stromků na
Kouta. Opět se nám podařilo zhodnotit další kus volné krajiny přiléhající k naší vesnici. Podél
obecní polňačky směřující na Kouta jsme vysadili celkem 85 ovocných stromků a také jsme
v rámci následné péče o vysazené dřeviny, vyměnili 9 stromků (na jaře vytlučených srnci)
v ovocném sadu Na Skále, který se podařilo obnovit na podzim 2008. I když se nás za
poslední tři roky, co pravidelně společně sázíme, sešlo nejméně (asi 30 dobrovolníků), sázelo
se jako po másle. V deset hodin jsme vyrazili do akce a v jednu po poledni bylo hotovo.
A kdyby nám za odměnu nevykouklo sluníčko, a kdyby nebyly navařeny kotle výborné
zelňačky a bramboračky a nebýt lahodného svařeného vína, mohli jsme být hnedle doma.
Takhle jsme ještě dobrou hodinu postávali u hájenky Na Skále a povídali si a jedli a pili a pak
jsme se hromadně přesunuli do hospůdky a v odpoledním rozjímání příjemně pokračovali.
Velké poděkování patří všem, kteří se letošní podzimní akce zúčastnili a napomohli tak nejen
přírodě, ale i utužení společenského života ve vesnici. Zvláště pak musíme pochválit všechny
děti, které se krásně do výsadeb zapojily a pomáhaly, jak jen jim lumpačení dovolilo
(pronásledování a honění se bylo přeci jen zábavnějšíJ). Příště se budeme těšit, že tyto naše
akce svou přítomností podpoří i mnozí další a doufáme, že i noví „hlavenečtí osadníci“
najdou odvahu a zapojí se do společného života v naší vesnici. Těšíme se. Třeba hned na jaře
na 4. ročníku akce „ V hlaveneckém remízku budeme si nablízku“, který proběhne v rámci
tradičního úklidu obce 1. května 2010.
Projekt Výsadby stromků na Kouta podpořila v rámci programu Strom života Nadace
Partnerství grantem ve výši 17.325 Kč. Generálním partnerem programu je Skanska.

Text Andrea Štěpařová

       
TOPlist