textový režim Obecní úřad Hlavenec
Hlavenec, 294 74  Předměřice nad Jizerou
tel./fax: 326 971 298, e-mail:
obec.hlavenec@hlavenec.cz
 

Dnes je - svátek má

Vítejte na www stránkách obce Hlavenec !

Obec Hlavenec leží v sousedství města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav na samém okraji kdysi rozlehlých staroboleslavských lesů nedaleko rychlostní komunikace z Prahy na Mladou Boleslav. Na území obce se nachází několik památek - z nichž nejznámější je zdaleka viditelný pomník císaři Karlu VI., který
zde dal v letech 1724-5 postavit Hrabě František Antonín Špork.

Obec patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející sídla v kraji, rovněž žije bohatým kulturním životem

další informace

 „V hlaveneckém remízku budeme si nablízku“


Čarodějnický rej 2009 v předvečer prvomájového úklidu

 

 
Prvomájový úklid obce 2009


Na 1.máje proběhl již tradičně společný úklid obce a jejího okolí včetně místních komunikací i lesních cest. Stejně jako v předešlých letech, tak i letos, jsme se nestačili divit, co jsou lidé schopni vyvézt do lesa či na pole, kolik plastových lahví vyhodí z okna svého auta. Ti, kteří tento nehorázný nepořádek uklízeli, jistě žádný odpad do lesa nevyvezou.
Systém sběru a odvozu komunálního odpadu je dnes téměř v každé obci vyřešen, a tak nikdo nemusí svůj odpad likvidovat nedovoleným způsobem.

Odpadem jsme naplnili dva kontejnery s objemem 10 m3!
Nakonec jsme si jen tiše posteskli, že jsme národem čuňat a že se sejdeme na úklidu opět v příštím roce.
Pokud chceme mít Hlavenec čistý, nic jiného nám nezbývá.

 
V hlaveneckém remízku budeme si na blízku III

Dne 1. května v rámci veřejného úklidu obce proběhla již po třetí akce obnovy remízků v katastru Hlavence. Tentokrát byly osázeny meze V Americe. Cekem bylo vysazeno 35 ks stromků (ptáčnic, hlohů, oskeruší a třešní). Stromky byly zality, opatřeny dřevěným kůlem a chráničkou proti okusu. Ke kořenům byl přidán půdní kondicionér, který dřevinám dodá potřebné živiny a který má také schopnost absorpce vody. Teď už si musíme jen přát, aby dřevinky zdárně rostly. Tímto také děkujeme všem milým lidem, kteří se na výsadbě stromků s láskou podíleli.
N tuto akci získala obec finanční grant ve výši 5200 Kč od Nadace Partnerství.

 

Po úklidu pak následovalo SPORTOVNÍ ODPOLEDNE pro děti,ale i pro dospělé. Děti se vyřádily při oblíbených soutěžích a dospělí si zahráli volejbal. 1.máj byl v Hlavenci vydařeným svátkem.

 
   
       

1. máj v Hlavenci byl nejenom lásky čas, ale i čas sportu a práce. Po úklidu obce a sázení stromků se zúčastnil velký počet dětí následného Sportovního odpoledne, které bylo sestaveno opět ze sportovních disciplín – běh na 60 a 100 m, ručkování po laně, skok v pytlích atd. Všestranným vítězem se stal Marek Filikar.
Součástí tohoto odpoledne byla i tradiční stavba domečků z lesního materiálu, která ukazuje, jak úžasnou mají děti fantazii. Fotografie všech těchto přírodních staveb jsou vystaveny v hostinci U Jelena.

       
   
       

TOPlist