Vážení spoluobčané,
přejeme Vám příjemného prožití vánočních dnů
a do právě přicházejícího nového roku  2010
pevné zdraví, radost a pohodu.
Obecní zastupitelstvo

Děda s babi dětem postavili BETLÉM
Zapojte se také! Pojďte společně vytvořit nový betlém, který bude každé Vánoce zdobit prostory naší hlavenecké kapličky.
Nic složitého, nic pracného. Předlohou nám bude zvětšený Ladův český betlém. Každý si vybere jednu postavičku, kterou vystřihne (zdatnější obkreslí na překližku a pilkou vyříznou, předlohu nalepí na dřevěnou podložku a je hotovo). Společnými silami tak vytvoříme unikátní betlém, na kterém se bude podílet co nejvíce hlaveneckých babiček a dědečků.
Podrobnější informace podá a na spolupráci se moc těší Andrea Štěpařová.
 
BURZA VÁNOČNÍHO CUKROVÍ
V sobotu 19. prosince 2009 od 17 00 hod v hostinci U Jelena
Jako každý rok, tak i letos proběhne soutěž v kulinářském umění. Loni byl tématem štrúdl, letos je to POMAZÁNKA. Pochlubte se svou nejlepší pomazánkou, přineste ochutnat, prozraďte recept… A samozřejmě nezapomeňte i na cukroví. Přijďte posedět, popovídat, vánočně se naladit.
Ochutnat soutěžní i nesoutěžní dobroty. Odpočinout si. Zaposlouchat se a zazpívat si koledy s dětmi, které si pro Vás připravily Vánoční příběh. A také přijďte poprvé shlédnout nový hlavenecký betlém, na jehož výrobě se podíleli téměř všechny babičky a dědečkové z Hlavence v rámci akce Děda s babi dětem vyrobili betlém.
Přijďte společně strávit předvánoční podvečer.
 
Hlavenecký občasník číslo 5 - prosinec 2009
Informační zpravodaj Obecního úřadu a Sboru dobrovolných hasičů v Hlavenci
 
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA DIAKONIE
Obec Hlavenec vyhlašuje od pondělí 23.11.2009 do čtvrtka 10.12.2009
H U M A N I T Á R N Í S B Í R K U pro Diakonii Broumov
 • Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
 • Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
 •  Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 • Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
 • Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
 • Obuv – veškerou nepoškozenou

Veškerý materiál uložený v krabicích či igelitových pytlích můžete vozit vždy v odpoledních hodinách do čp.3. Informace na tel 723 889 277.
 

DEN PRO ZDRAVÍ POSEDMÉ V HLAVENCI

V sobotu 21. listopadu 2009 uspořádalo folklórní sdružení Hubertus za přispění obce Hlavenec originální „ Den pro zdraví, pohodu a dobrou náladu“.   Už posedmé se  hlavenečtí  ujali organizace této události, kterou tedy můžeme jistě bez jakéhokoliv ostychu nazvat tradiční ...   
Fotografie

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SDH
Sbor dobrovolných hasičů v Hlavenci Vás zve na
VÝROČNÍ  VALNOU HROMADU pátek 4. prosince 2009 v 19.00 (Hostinec U Jelena)

 
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA PRO DĚTI
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA v sobotu  5.prosince 2009 od 14.00 hodin
HLAVENEC  HOSTINEC U JELENA - VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ


.
Den pro zdraví, pohodu a dobrou náladu
Srdečně zveme v sobotu 21.listopadu 2009 do Hlavence.
Přijďte podpořit charitativní akci Den pro zdraví, pohodu a dobrou náladu !!!!
Pozvánka
 
Svoz nebezpečného odpadu 21. listopadu
Svoz nebezpečného odpadu 21. listopadu 2009.
 • nebezpečný odpad – oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky, zářivky, atd.
 • elektrospotřebiče – lednice, televize, monitory, zářivky a drobné domácí elektrospotřebiče
 • pneumatiky – od osobních automobilů bez disků
  (ostatní pneumatiky nebudou převzaty)
Výsadba aleje na Kouta se vydařila
I přes pesimistické meteorologické předpovědi, plné tučných dešťových mraků, se v sobotu
7. listopadu vydařilo nejen počasí, ale především celá akce výsadby ovocných stromků na
Kouta. Opět se nám podařilo zhodnotit další kus volné krajiny přiléhající k naší vesnici.    

Fotografie
 
Hlavenecký občasník č. 4/2009
Nové číslo Hlaveneckého občasníku
 
VÝLET do ZOO
V neděli 11.října 2009 navštívily děti z mysliveckého kroužku Zoologickou zahradu v Praze. Trochu nás potrápilo počasí, ale i tak se malý výlet povedl. Velkým zážitkem pro děti i dospělé bylo uvidět na vlastní oči narození malého hrocha.
Nyní chystáme výlet do Národního muzea v Praze. Kdo bude mít zájem, může jet s námi.
Fotografie
 
Výsadba ovocné aleje na Kouta 7. listopadu
Pozvánka na podzimní výsadbu stromků v sobotu 7. listopadu. Sraz v 10,00 hod u hospody.
MARTINSKÉ POSVÍCENÍ 14. listopadu
V sobotu 14.listopadu 2009 ve 20.00 hod Vás srdečně zveme na MARTINSKÉ POSVÍCENÍ
do hostince U Jelena v Hlavenci. K tanci a poslechu hraje Duo Karla Havlíka
Posvícenská pochoutka : Martinská pečená kachnička se zelím a houskovým knedlíkem
Kachýnky si prosím, objednávejte u paní hostinské na telefonním čísle 739 072 240
nejpozději do 11.listopadu 2009.
Vstupné 100.-Kč
Pozvánka
„Krajinou Rudolfa II. “
Otevření nové cyklostezky Krajinou Rudolfa II. v Hlavenci a první cyklisté

Fotografie
 

„Dnes přijde i kouzelník“
Několik fotografií ze zábavného programu pro seniory, který se uskutečnil v sobotu 3.října

Fotografie
 
Územní plán obce Hlavenec
Soubory ke stažení:
územní plán obce hlavenec - formát jpg, velikost 1600x1509 pix, soubor ke stažení 929kB
územní plán obce hlavenec - formát jpg, velikost 4948x4701 pix, soubor ke stažení 2248kB
územní plán obce hlavenec celý obraz - formát pdf, soubor ke stažení 1621kB
územní plán obce hlavenec výřez A - formát pdf, soubor ke stažení 1529kB
územní plán obce hlavenec výřez B - formát pdf, soubor ke stažení 339kB
Velkoobjemový odpad
O víkendu 9. - 11.října 2009 budou v obci ve dvoře čp.3 přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad, který nelze jinak vytřídit.

Kontejnery jsou určeny na nábytek, koberce a objemné předměty, které se nevejdou do popelnice. Rozhodně tam nepatří plasty, elektronika (televize, počítače, tiskárny – tyto předměty je možné bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře ve Staré Boleslavi) a další nebezpečný odpad
(svoz nebezpečného odpadu je plánován na 21.listopadu 2009).

Informace tel.723 889 277
Výlet do pražské ZOO
V neděli 11.října 2009 pojedou děti z naší obce ( třeba i se svými rodiči ) do pražské zoologické zahrady.
Sraz : neděle 11.10.2009 v 8.00 hod na autobusovém nádraží ve Staré Boleslavi, poté odjezd nejbližším autobusem do Prahy
Návrat : nejpozději do 17 hod opět na autobusové nádraží ve Staré Boleslavi
Předpokládaná cena ( zahrnuje jízdné autobusem, metrem, vstupné do ZOO ) : cca 170,-Kč
Co s sebou : teplé oblečení ( zatím nevíme, jaké bude počasí ), pití, svačinku a kapesné, pokud si budou chtít děti něco koupit

Prosím o přihlášení nejpozději do 9.října 2009, abychom věděli, kolik dětí a rodičů se našeho společného výletu zúčastní.
Výsadba ovocné aleje na Kouta 7. LISTOPADU 2009

Naše obec byla opět mezi 26 šťastlivci ( z celkem 86 podaných žádostí) a získala grant z Nadace Partnerství na již tradiční podzimní výsadbu stromů ve výši 17 325 Kč.
Celkové náklady projektu "Výsadba ovocné aleje na Kouta"  činí 23 195 Kč,
výsadba proběhne 7.listopadu 2009. Tak objednejte sluníčko!!
 
„Dnes přijde i kouzelník“
Obec Hlavenec srdečně zve všechny občany na veselý program nejen pro seniory .
V sobotu 3. října 2009 v 17 hod v sále hostince U Jelena v Hlavenci
V programu vystoupí Václav Rezek, Dáša Cortézová, Vláďa Balík a kouzelník Joss Kaiser.
O přestávce bude zdarma servírována výborná večeře.
Po ukončení programu k tanci a poslechu hraje Duo BaRe
POZVÁNKA
 
Drakiáda
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HLAVENCI VÁS ZVE NA
D R A K I Á D U   PRO MALÉ I VELKÉ
s pečením brambor či jablek (z vlastních zdrojů)
v neděli 27. září 2009 ve 14.00


Místo: cesta pod bývalou školou (Přívůrky)
OSLAVA 120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH V HLAVENCI
Fotogalerie z oslav
 
Informace pro občany - Uskutečněné projekty a dotace
Úprava povrchu cvičné louky a nákup vybavení pro hasičský sport
získaná dotace z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje 30 000 Kč
Celkové náklady 50 000 Kč

Restaurování pomníku Karla VI.
-získaná dotace z Fondu obnovy památek Středočeského kraje 20 000 Kč
peníze budou použity na vypracování restaurátorského záměru, bez kterého nelze v dalších opravách pokračovat
- získaná dotace na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 200 000 Kč
- získaná dotace z nadačního fondu Lesy České republiky, s.p. 60 000 Kč
Celkové přibližné náklady na nezbytnou opravu pomníku Karla VI. 600 000 Kč
 
OSLAVA 120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU 
      DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HLAVENCI
Oslava 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Hlavenec v sobotu 19. září 2009

V rámci oslav 120. výročí založení  Sboru dobrovolných hasičů v Hlavenci proběhne
                             
    POSVĚCENÍ HASIČSKÉHO PRAPORU
Posvěcení se bude konat u Pomníku padlých  v I. světové válce v pátek 18.9.2009 v 19,00h
 • Organizační pokyny na den 18. 9. 2009:
  18.30 sraz účastníků a hasičů v historických uniformách před hostincem U Jelena
  18.45 průvod hasičů s praporem za doprovodu Márovky k pomníku
  19.00 položení kytice a posvěcení praporu
   
 • OSLAVA 120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HLAVENCI
  sobota 19. září 2009
  PROGRAM
  08.30 – 09.00 Prezence soutěžních družstev
  09.30 Slavnostní nástup ve spodní části obce (u křížku)
  10.00 Zahájení soutěže v požárním sportu (vyhlášení vítězů odpoledne po ukončení soutěže)
  20.00 Taneční zábava (hostinec U Jelena)
   
 • Celodenní doprovodný program:
  . Předvedení nově zrenovované historické stříkačky Márovky
  . Výstava o historii SDH Hlavenec (hostinec U Jelena)
  . Zábava pro děti – skákací hrad (za dohledu rodičů)
  . Stánky s občerstvením

Historie HASIČŮ v Hlavenci
Informace k průběhu oslav
 

Znovuotevření Mateřského centra
Po prázdninách opět začínáme, tentokrát s novými nápady a se zajímavým programem pro děti. První informativní schůzka, na kterou zveme maminky se svými malými ratolestmi, se koná
ve čtvrtek 17.září v 9.00 hod v klubovně bývalé obecní školy.
Těší se na Vás nová paní učitelka Ljuba Pelzová.
 
MYSLIVECKÝ KROUŽEK
První schůzka mysliveckého kroužku se uskuteční
ve středu 16.září 2009 v 16.00 hod v klubovně bývalé obecní školy v Hlavenci.

Těšíme se na všechny děti, které se chtějí dozvědět něco zajímavého o přírodě a myslivosti.
Kroužek i v letošním roce povedou Josef Demjan a Jarmila Smotlachová.
 
HROBKA S VYHLÍDKOU
Divadelní hru Hrobka s vyhlídkou uvede divadelní spolek Klika z Brandýsa nad Labem
8. září ve 20.00 hodin v hostinci U Jelena
 
JIŽNÍ AFRIKA 2009
"Cestovatelský Hlavenec" Vás zve na besedu s promítáním JIŽNÍ AFRIKA 2009
v pátek 11.9.2009 od 19.00 hod. v hospodě U Jelena.


 
PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
14.9.2009, 08.00 -11.00 hod. část obce od kapličky směrem na Kostelní Hlavno
14.9.2009, 11.00 -15.00 hod. část obce od kapličky směrem na Starou Boleslav

 
Desetiboj o zlatý pohár - výsledky
V neděli 30. srpna se na hřišti U Vrtišků již po druhé uskutečnil prázdninový desetiboj pro děti. Již loni nás mile překvapila účast soutěžících. Ovšem letošní rok předčil všechna očekávání. Soutěžení se zúčastnilo 50 dětí a dokonce 9 dospělých, pro které byla letos soutěž také otevřena. Bojovalo se v těchto disciplínách
 
Příprava projektů domovních přípojek kanalizace a vodovodu
Nový termín pro přípravu domovních přípojek vodovodu a kanalizace je středa 30.září 2009 10 - 17hod.                                     
Prosíme občany, aby si návštěvu projektantky objednali na tel. 723 889 277 nebo 774 057 313. Děkujeme. 

V uvedených termínech bude v obci probíhat příprava projektů domovních přípojek kanalizace a vodovodu. Zástupci firmy, která projekty připravuje, budou navštěvovat jednotlivé domy a po dohodě s občany navrhnou nejvhodnější napojení na kanalizační a vodovodní řady. Je nutné, aby projektanti měli volný vstup na soukromé pozemky a mohli bez problémů zjistit veškeré informace k zakreslení konkrétní situace do projektové dokumentace. Ta se bude předkládat na Městský úřad Benátky nad Jizerou, odbor výstavby se žádostí o udělení územního a stavebního povolení.
Prosíme občany o výběr a nahlášení vhodného termínu na obecním úřadě nebo přímo projektantce.

Informace poskytne projektantka Radka Schwarzová tel.774 057 313.
Další informace na obecním úřadě.
 

Dopravní informace

Doprava poutníků na papežskou bohoslužbu ve Staré Boleslavi dne 28.9.2009

Podrobné informace
Informační leták - soubor pro tisk

 

2. ročník dětského prázdninového desetiboje o zlatý pohár
SK Nohejbal Hlavenec za přispění obecního úřadu pořádá
2. ročník dětského prázdninového desetiboje o zlatý pohár

Ahoj školo, ješte mám prááázdniny! 2009
NEDĚLE 30. srpna 2009 od 14 00hod na hřišti u Vrtišků (Hlavenec 103)

 

INFORMACE PRO OBČANY
Ve dnech 24. - 28.srpna 2009 bude obecní úřad z důvodu dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení.
 
Příprava projektů domovních přípojek kanalizace a vodovodu

Další termín pro přípravy projektů domovních přípojek kanalizace a vodovodu je středa 2. září 2009.
Prosíme občany, pokud jim tento termín vyhovuje, aby se přihlásili na tel.723 889 277 nebo 774057313. Děkujeme.

    V úterý 18.srpna, v sobotu 29. srpna a v neděli 30. srpna vždy od 8.00 do 17.00 hod

bude v obci probíhat příprava projektů domovních přípojek kanalizace a vodovodu. Zástupci firmy, která projekty připravuje, budou navštěvovat jednotlivé domy a po dohodě s občany navrhnou nejvhodnější napojení na kanalizační a vodovodní řady. Je nutné, aby projektanti měli volný vstup na soukromé pozemky a mohli bez problémů zjistit veškeré informace k zakreslení konkrétní situace do projektové dokumentace. Ta se bude předkládat na Městský úřad Benátky nad Jizerou, odbor výstavby se žádostí o udělení územního a stavebního povolení.
Prosíme občany o výběr a nahlášení vhodného termínu na obecním úřadě nebo přímo projektantce.

Informace poskytne projektantka Radka Schwarzová tel.774 057 313.
Další informace na obecním úřadě.
 

POUŤOVÉ ODPOLEDNE
Hlavenecký spolek rybářů Vás zve na POUŤOVÉ ODPOLEDNE aneb sousedské posezení s kapelou pana Hovorky v sobotu 15.srpna 2009 od 15.00 v hostinci U Jelena.Hudba - Střelnice - Soutěže pro děti

Pouťová mše svatá se koná v kapličce " Nanebevzetí Panny Marie"
v sobotu 15.srpna 2009 od 18.00 hod
 

INFORMACE PRO OBČANY
V pondělí 3. srpna a ve středu 5. srpna 2009 bude obecní úřad uzavřen.
Děkujeme za pochopení.
Vichřice se přehnala i přes Hlavenec
Vichřice se přehnala i přes Hlavenec
Ve čtvrtek 23.července se přes celou naši zem přehnala vichřice a zanechala po sobě pěknou spoušť. I v Hlavenci byly poryvy větru  tak silné, že vyvrátily z kořenů dvě prastaré lípy u křížku v dolní části obce. Stáří obou lip se odhaduje na 150 let. (V ročence, která byla vydána v roce 1939, jsou již tyto lípy popisovány jako úctyhodné stromy s obvodem kmene kolem 1,30 m.) Krásných stromů je nám samozřejmě moc líto, důležitější však je, že nebyly poničeny okolní domy a že nikdo z občanů nebyl zraněn. Obec v těchto místech nechá co nejdříve vysadit lípy nové. Silný vítr ještě zaútočil na budovu bývalé obecní školy, kde spadl jeden komín.
Poděkování za bleskový zásah patří nejen hlaveneckým hasičům, ale i ostatním občanům, kteří se do odklízení  všech škod aktivně zapojili.   

fotogalerie
 

Vyhlášení soutěže Vesnice roku 2009
V pátek 10.července proběhlo v Lánech slavnostní vyhlášení soutěže Vesnice roku 2009 ve Středočeském kraji. Hlavenec si hrdě odnáší Bílou stuhu jako odměnu za práci s mládeží.
fotogalerie
 
Pozvánka na výlet - Výlet nejenom pro děti
Dámská část Sboru dobrovolných hasičů v Hlavenci pořádá výlet pro děti s maminkami, tetami či babičkami (hasičky i nehasičky) z Hlavence i okolních obcí.

Termín: sobota 15. srpna 2009
Místo: Český ráj / Hruboskalsko
(Sedmihorky, hrad Valdštejn, zámek Hrubá Skála)
Cena výletu a další informace budou upřesněny později.

Pokud máte zájem zúčastnit se výletu, přihlaste se u paní Dany Blahnové (Hlavenec 7).
Zbývá nám v autobuse ještě pár volných míst !!
Poděkování
Mnohokrát děkujeme firmě Vekra stavební s.r.o. Hovorčovická 137, Bořanovice
(E-mail: boranovice@vekra.cz), která věnovala Sboru dobrovolných hasičů v  Hlavenci 2 ks bílých plastových oken. Okna byla použita při opravě skladu na hasičskou výzbroj.
 
Představujeme novou pohlednici obce
náhledový soubor pdf

 
Soutěž " Vesnice roku Středočeského kraje 2009"
Bílá stuha míří do Hlavence
 
Obec Hlavenec se opět neztratila mezi 39 přihlášenými obcemi do  soutěže Vesnice roku 2009 Stř.kraje a byla oceněna Bílou stuhou za práci s mládeží. Celkovým vítězem se stává obec Lány (okr.Kladno), Modrá stuha za společenský život patří obci Ratměřice (okr.Benešov), Zelenou stuhu za péči o veřejná prostranství a zeleň si odnese obec Krakov (okr.Rakovník) a Oranžovou stuhu za spolupráci se zemědělským subjektem získává obec Královice (okr.Kladno).
 
Velmi si vážíme práce všech lidí, kteří se na tomto úspěchu podíleli, děkujeme všem za čas i úsilí, které věnují ve prospěch života v naší obci. 
 
Z Bílé stuhy máme velkou radost !!!
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/regionalni-rozvoj/vesnice-roku/
 
Márovka se opět vrací do Hlavence
Do Hlavence se opět vrátila krásně zrestaurovaná hasičská stříkačka z roku 1932 tzv. Márovka. Tento hasičský skvost, který nemá v celé republice obdoby, nechala opravit obec u příležitosti 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů( L.P. 1889). V plném lesku  a tažená dobovým traktorem se Márovka představí na oslavách tohoto výročí 19.září 2009.
Velké poděkování patří panu Radku Vlastovi z Kochánek, který Márovku velmi důkladně a precizně zrenovoval (www.sluzby-kutil.wbs.cz)
 
Děkujeme také firmě SICO - PRACOVNÍ PLOŠINY za bezplatnou dopravu stroje do naší obce
(www.sico.cz).
Všechny příznivce hasičů pak zveme 19. září 2009 na  oslavu do Hlavence.
fotogalerie
 
Soutěž " Vesnice roku Stř.kraje 2009"
Ve středu 17.června se naše obec představila komisi soutěže " Vesnice roku Stř.kraje 2009". Doufáme, že prezentace obce Hlavenec byla úspěšná. Držme si palce, aby ohodnocení bylo co možná nejlepší !
fotogalerie
 
HUBERTUS
V sobotu 13.června se představil taneční soubor Hubertus i s malým Hubertíkem na krásné a prosluněné akci Vítej léto v Brandýse nad Labem.
Počasí bylo  krásné, a tak věříme, že už léto konečně zavítalo i k nám.
fotogalerie
Hlaveneční hasiči jsou nejlepší v celém okrsku
 V sobotu se hlavenečtí hasiči se vší parádou představili na okrskové soutěži v hasičském sportu v Sojovicích.  Družstvo mužů obhájilo loňské vítězství a obsadilo místo nejvyšší - první , ženy se umístily na místě druhém a děti si svým výkonem vybojovaly také druhé místo. Všem hlaveneckým hasičům gratulujeme k velkému úspěchu a děkujeme jim za vzornou reprezentaci naší malé obce.
VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Výsledky za obec Hlavenec
 
NÁVŠTĚVA ZOOKOUTKU V RADONICÍCH
Ve středu 3.června navštívily děti z Mysliveckého kroužku společně se svými rodiči Zookoutek pana Václava Myslivce v Radonicích. Po prohlídce se zajímavým výkladem si všichni posilnili na ohýnku opečenými buřty. V Zookoutku v Radonicích jsme byli již po druhé a vždy nás zde čekalo něco nového a zajímavého, proto jsme si slíbili, že návštěvu v příštím roce opět zopakujeme.
fotogalerie
HLAVENECKÝ OBČASNÍK
Právě vyšlo nové číslo Hlaveneckého občasníku - č. 2/2009 - KVĚTEN 2009

starší čísla
 
NOVÉ FOTOGRAFIE Z MÁJÍ OD A. ŠTĚPAŘOVÉ
Staročeské máje v Hlavenci
Sbor dobrovolných hasičů připravil letošní oslavu na sobotu 23. května. Příprava probíhala již několik týdnů předem. Dámská část hasičského sboru nastříhala velké množství krepového papíru na fábory, kterými se v předvečer květnové slavnosti zdobí májka. Ta letošní měřila 21 metrů.
V pátek než se májka nazdobí a postaví, vyjeli muži a děti do lesa na břízky. V noci pak rozvezli 200 břízek po vsi a májku zodpovědně hlídali až do ranních hodin. Sobotní oslava byla zahájena položením kytice k pomníku padlých v I. světové válce a průvodem. Po ukončení průvodu zatančili členové Folklórního sdružení Hubertus českou besedu a nově nastudovaný tanec myslivecká v choreografii ZUŠ Benátky nad Jizerou. Všem účastníkům májové oslavy se líbily tanečky malých dětí ze souboru Hubertik. Večer byla májka vydražena a odnesena domů k vítězi dražby
v doprovodu kapely. Večerní taneční zábava ukončila slavnostní den.
fotogalerie
Folklorní sdružení Hubertus
Členové Folklorního sdružení Hubertus i malí tanečníci jeho dětské části Hubertík pilně nacvičují svá vystoupení, aby se v plné síle i kráse předvedli v sobotu 23.5.2009 na Staročeských májích v Hlavenci či 13.6.2009 na Vyšším Hrádku u příležitosti 3.ročníku akce "Vítej léto".
Podívejte se na fotografie z nácviku. Pokud máte zájem se k nám přidat, neváhejte!
fotogalerie
Soutěž Zlatá srnčí trofej
V pátek 15.května se děti z mysliveckého kroužku zúčastnili okresního kola soutěže pro mladé myslivce Zlatá srnčí trofej. Na tuto soutěž se pod vedením pana Josefa Demjana velice pilně připravovaly, a tak nám všem jejich výsledky udělaly velkou radost. V kategorii starších dětí obsadila Petra Chadrabová 3. místo, v kategorii dětí mladších pak zabodoval na 4.místě  Radek Demjan. Ostatní hlavenecké děti se  umístily na stupíncích od 6. do 11. místa a porazily spoustu svých soupeřů. Slavnostní předání cen proběhlo v sobotu na brandýském zámku. Za odměnu děti navštíví ve středu 3.června ZOO koutek v Radonicích.  
SMS Infokanál „Obecní rozhlas do kapsy"
Vážení spoluobčané,
od pondělí 11.května 2009 můžete využívat novou službu SMS Infokanál „Obecní rozhlas do kapsy". Tato nová služba umožňuje zasílání důležitých informací z obecního úřadu na zaregistrovaná čísla vašich mobilních telefonů formou krátkých textových zpráv (SMS).Takto rozesílané zprávy si vás najdou prakticky kdekoli, což je výhodné zejména pro ty z vás, kteří trávíte většinu dne mimo naši obec.
Tento systém je pro vás zcela zdarma, veškeré náklady hradí obec.
podrobné informace
Staročeské máje v Hlavenci 2009
V hlaveneckém remízku budeme si na blízku III

Dne 1. května v rámci veřejného úklidu obce proběhla již po třetí akce obnovy remízků v katastru Hlavence. Tentokrát byly osázeny meze V Americe. Cekem bylo vysazeno 35 ks stromků (ptáčnic, hlohů, oskeruší a třešní). Stromky byly zality, opatřeny dřevěným kůlem a chráničkou proti okusu. Ke kořenům byl přidán půdní kondicionér, který dřevinám dodá potřebné živiny a který má také schopnost absorpce vody. Teď už si musíme jen přát, aby dřevinky zdárně rostly. Tímto také děkujeme všem milým lidem, kteří se na výsadbě stromků s láskou podíleli.
N tuto akci získala obec finanční grant ve výši 5200 Kč od Nadace Partnerství.
fotogalerie
Korálkové odpoledne
Slíbené korálkové odpoledne pro malé i velké slečny proběhlo v sobotu 2.května 2009. Pod vedením Pavly Jeníčkové http://koralekshoppavla.vltava2000.cz se v rukou děvčat různé druhy barevných  korálků rychle měnily v krásné náhrdelníky, náušnice i náramky. Celé odpoledne Pavla  navrhovala šperky podle očí, vlasů a oblíbeného oblečení maminek či babiček, tak jak je vidí samy děti, a pak se jen navlíkalo a navlíkalo. Nestačily jsme se divit, jak jsou holky šikovné. Vyrobily opravdu krásné dárky k blížícímu se Svátku matek. A aby nebyly maminky příliš ochuzeny, v závěru jsme se s Pavlou domluvily, že podobnou akci uspořádáme na podzim pro dospělé. 
fotogalerie
Čarodějnický rej 2009,  Sportovní odpoledne
 1. máj v Hlavenci byl nejenom lásky čas, ale i čas sportu a práce. Po úklidu obce a sázení stromků se zúčastnil velký počet dětí následného Sportovního odpoledne, které bylo sestaveno opět ze sportovních disciplín – běh na 60 a 100 m, ručkování po laně, skok v pytlích atd. Všestranným vítězem se stal Marek Filikar. Součástí tohoto odpoledne byla i tradiční stavba domečků z lesního materiálu, která ukazuje, jak úžasnou mají děti fantazii. Fotografie všech těchto přírodních staveb jsou vystaveny v hostinci U Jelena.
fotogalerie
SPOLEČNÝ ÚKLID OBCE
Na 1.máje proběhl již tradičně společný úklid obce a jejího okolí včetně místních komunikací i lesních cest. Stejně jako v předešlých letech, tak i letos, jsme se nestačili divit, co jsou lidé schopni vyvézt do lesa či na pole, kolik plastových lahví vyhodí z okna svého auta. Ti, kteří tento nehorázný nepořádek uklízeli, jistě žádný odpad do lesa nevyvezou. Systém sběru a odvozu komunálního odpadu je dnes téměř v každé obci vyřešen, a tak nikdo nemusí svůj odpad likvidovat nedovoleným způsobem.
Odpadem jsme naplnili dva kontejnery s objemem 10 m3. Nakonec jsme si jen tiše posteskli, že jsme národem čuňat a že se sejdeme na úklidu opět v příštím roce. Pokud chceme mít Hlavenec čistý, nic jiného nám nezbývá.

Po úklidu pak následovalo sportovní odpoledne pro děti,ale i pro dospělé. Děti se vyřádily při oblíbených soutěžích a dospělí si zahráli volejbal. 1.máj byl v Hlavenci vydařeným svátkem.

fotogalerie

MATEŘSKÉ CENTRUM HLAVENEČEK
Pozvánka od Mateřského centra  „Hlaveneček“

Zveme všechny maminy na odpolední hrátky a procházky
od 30. dubna 2009 každý čtvrtek ve 13:30 hod
sraz: na dětském hřišti v Hlavenci
PS: Jen za hezkého počasí (nesmí lejt). Procházky s kočárky, vozidly, tříkolkami atd.
1. května - odvoz odpadu
1.května VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
(kontejnery budou přistaveny od 30.4. do 2.5. na dvoře u Smotlachů č.p.3
1.května SBĚR KOVOVÉHO ODPADU
– pořádá SDH Hlavenec (nechte prosím ležet kovový odpad před vraty)
„V hlaveneckém remízku budeme si nablízku“
SK Nohejbal Hlavenec za podpory obce Hlavenec, SDH a Rybářů
pořádá 1. máje 2009 veřejný ÚKLID OBCE  a přilehlých komunikací
a již třetí ročník akce obnovy remízků ve volném prostranství katastru obce Hlavenec „V hlaveneckém remízku budeme si nablízku“, pro letošní rok byl vybrán
remízek „ V Americe“, kde vysázíme přibližně 35 ks dřevin, převážně ptaček, hlohů a oskeruší. Na tuto akci obec získala grant Nadace Partnerství.
Odpoledne je pro děti (ale i dospělé) na hřišti u Vrtišků připraven sportovní program, občerstvení pro děti zdarma.
Srdečně zveme všechny velké i malé Hlavenečáky. Sraz v 9 00 hod u kapličky.
ČARODĚJNICKÝ REJ

P O Z V Á N K A
Hasiči z Hlavence pořádají ČARODĚJNICKÝ REJ pro malé i velké čaroděje a čarodějky  ve čtvrtek 30. dubna od 18.00 v hostinci U Jelena.
Po setmění je naplánován tradiční lampionový průvod.
 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE V MALOVÁNÍ PRO DĚTI
Dětský karneval 2009
Dámská část hasičského sboru v Hlavenci uspořádala v sobotu 18. dubna první letošní akci pro děti – Dětský karneval, kterého se zúčastnilo 60 dětí. Program plný tance a zajímavých soutěží pohltil malé i velké účastníky. Díky sponzorům mohlo získat každé dítě nejenom zajímavé ceny, ale i velké množství vitamínů. Paní hostinská připravila pro všechny přítomné děti i jahodové poháry. Poslední malí účastníci tohoto sobotního odpoledne opouštěli sál hostince U Jelena v 18.00.
výsledky výtvarné soutěže
KORÁLKOVÉ ODPOLEDNE
Milé slečny i malé holčičky,
v sobotu dne 2.5.2009 pro Vás Pavla Jeníčková připravila korálkové odpoledne.
Sejdeme se v klubovně ve 13 hod a budeme společně navrhovat a vyrábět náušnice, náramky či krásné náhrdelníky. Blíží se svátek matek, a tak můžete udělat malým dárkem radost všem maminkám.

Nezapomeňte na dobrou náladu.
(Přihlašte se, prosím, na tel. 723 889 277)
VELIKONOCE
V Hlavenci se snažíme udržet staré velikonoční tradice. Na Zelený čtvrtek a Velký pátek odlétly zvony do Říma, a tak je nahradili hlavenečtí kluci se svými řehtačkami. V pondělí na pomlázku pak vyrazili nejen malí, ale i velcí koledníci. Letošní hlavenecké velikonoce se povedly i díky krásnému slunečnému počasí.

fotogalerie
CESTOVATELSKÝ HLAVENEC
4. dubna proběhlo sobotní povídání s polárníkem Václavem Sůrou.
Ten v Hlavenci mimo jiné představil a pokřtil logo své budoucí výpravy "Devold Bajkal 2010".
 
SÁZENÍ LESNÍCH STROMKŮ
Poslední dvě soboty 28.března a 4. dubna strávili hlaveneční hasiči při sázení lesních stromků. Moc pěkně jim to šlo a užili si sluníčko a dobrou náladu.

fotogalerie

Hlavenecký občasník
První číslo hlaveneckého občasníku pro rok 2009:
roč. 5, číslo 1, březen 2009
 
CESTOVATELSKÝ VEČER S VÁCLAVEM SŮROU
Se známým českým polárníkem VÁCLAVEM SŮROU na arktické souostroví Špicberky v sobotu 4. dubna 2009  v 18,00 hodin
v hostinci U Jelena v Hlavenci
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVAse uskuteční v pátek dne 3. dubna 2009 v 19.00 hod
v sále hostince U Jelena v Hlavenci.
Květinkový ples
Fotografie z květinkového plesu 2009 v Hlavenci
 
RYBÁŘSKÉ PLESY
O tomto víkendu byla již tradičními rybářskými plesy ukončena bohatá plesová sezóna v Hlavenci.
Děkujeme všem rybářům ale i nerybářům za bezchybnou přípravu a organizaci plesů. Všichni tanečníci si jistě užili příjemně uvolněnou atmosféru a domů si odnesli v tombole vyhrané rybí pochoutky.
Těšíme se na Vás opět v lednu 2010 - začínáme mysliveckým plesem.
Fotografie
SOUTĚŽ V MALOVÁNÍ PRO DĚTI A KARNEVAL
SOUTĚŽ V MALOVÁNÍ PRO DĚTI
TÉMA: JARO (jarní příroda, zvyky atd.) VĚKOVÉ KATEGORIE: PŘEDŠKOLÁCI 6- 9 LET    10-13 LET    14-16 LET
UZÁVĚRKA SOUTĚŽE: 14.4.2009
KARNEVAL PRO DĚTI V HLAVENCI V SOBOTU 18.4.2009 VE 14.00 HOSTINEC U JELENA
 

PLES CECEMÍNSKA

OBJÍŽĎKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY

Objížďkové jízdní řády Pražské integrované dopravy na dobu uzavírky mostů mezi Starou Boleslaví a Brandýsem nad Labem (uzavírka potrvá od 7.března 2009 do poloviny září 2009).

Podrobné aktualizované informace a jízdní řády ke stažení na internetových stránkách DSO Cecemínsko: http://www.ceceminsko.cz/doprava.htm
 

INFORMACE PRO OBČANY

Ve středu 11.března bude obecní úřad z důvodu dovolené uzavřen.

 

RYBÁŘSKÉ PLESY

Rybáři Hlavenec Vás srdečně zvou na své již tradiční Rybářské plesy:
 • v pátek  20.března od 20.00 hod v hostinci U Jelena a
 • v sobotu 21.března od 20.00 hod v hostinci U Jelena.

V pátek  Vás přivítá kapela CONTO Český Brod  a v sobotu skupina DEKAMERON Čelákovice. Čeká na Vás bohatá rybí tombola. Vstupné 100 Kč.
 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KOSTELNÍ HLAVNO

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Kostelní Hlavno oznamuje, že
dne 25. 3. 2009 se koná od 15.30 hodin zápis dětí do mateřské školy.
Přinést s sebou rodný list dítěte a platný občanský průkaz zákonného zástupce.

JEDEME NA BUBEN


I v letošním roce chystá obecní zastupitelstvo Letní tábor, tentokrát už nejen myslivecký. Zúčastnit se mohou všechny hlavenecké děti, které se aktivně zapojují do života v obci. Pojedeme v neděli 2.srpna na základnu Domu dětí a mládeže ve Stodě, která se nachází u řeky Mže nedaleko Hracholuské přehrady vedle zříceniny hradu Buben. Na tomto místě strávíme celý týden, čeká na nás spousta dobrodružství, zábavy a her, noční výprava i projížďka parníkem po přehradě. Těšíme se, že se nám na Bubnu bude líbit stejně jako v loňském roce na farmě Čapí letka. Tak neváhejte a pojeďte s námi ! Jarča a Ája
 

Nadace Partnerství


Obec Hlavenec uspěla mezi více než 80 žádostmi o grant.
Nadace Partnerství podpořila projekt „V hlaveneckém remízku budeme si na blízku III“, během kterého letos obnovíme remízek V Americe. Nadace na projekt přispěla plnou požadovanou částkou 5.250 Kč. Všechny rozdělené peníze v jarním kole malých grantů pocházejí tentokrát z veřejné sbírky Strom Života. Výsadby tedy podpořili všichni, kdo hlasovali v anketě Strom roku 2008, adoptovali strom nebo patří k pravidelným dárcům programu.

Těšíme se na Vaši účast 1.května – Úklid obce a „V hlaveneckém remízku budeme si nablízku III – V Americe“
 

Sněhura

Fotogalerie z divadelního představení veršované pohádky Františka Hrubína z knihy "České pohádky" v dramatizaci Květoslavy Brindlové v podání ochotníků v pátek
20. února 2009 v hostinci U Jelena v Hlavenci.

Fotografie

Uzavření mostů mezi Starou Boleslaví a Brandýsem nad Labem

Informace o uzavírce mostů:
Od 7.března 2009 do poloviny září 2009
budou uzavřeny mosty mezi Starou Boleslaví a Brandýsem nad Labem

více informací na www.brandysko.cz

Oslava MDŽ

Pohádka o Sněhurce

Divadelní představení veršované pohádky Františka Hrubína z knihy "České pohádky" v dramatizaci Květoslavy Brindlové.
Dvě verze pohádky v podání dětí a dospělých ochotníků
v pátek 20. února 2009 od 19.00 hodin v hostinci U Jelena v Hlavenci,
vstupné dobrovolné.


Pozvánka

 

Květinkový ples 2009

 
Projekty 2009

INFORMACE PRO OBČANY

 • Restaurování pomníku Karla VI.
  podané žádosti o dotace  z různých programů ve výši 533 000 Kč,
  předpoklad vložených vlastních prostředků 400 000 Kč
   
 • Pevné stání pro kontejnery na tříděný odpad 
  celkové náklady 80 000Kč 
  dotace v rámci soutěže vesnice roku 2008 40 000Kč
 • Výsadby stromů granty Nadace partnerství
  celkové náklady 30 000 Kč
  dotace 20 000Kč
Projekty 2008
 • dokončena oprava místní komunikace
  celkové náklady 3 500 000 Kč
  dotace 400 000Kč
 • dokončena oprava hasičské nádrže
  náklady 400 000 Kč
  dotace 134 000 Kč
 • Obnova ovocného sadu Na Hájence Grant Nadace partnerství
  celkové náklady 30 000Kč
  dotace 20 000 Kč
Hasičský ples

Sbor dobrovolných hasičů v Hlavenci Vás zve na Hasičský ples, který se koná v sobotu 17.ledna 2009 ve 20.00 hod v hostinci U Jelena.
K tanci bude hrát skupina Impuls. Vstupné 100.-Kč.
Čeká na Vás bohatá tombola.

Příjemnou zábavu přejí hlavenečtí hasiči.

Myslivecký ples
Představujeme Vám bezvadnou partu pořádných chlapů, Myslivecké sdružení "HUBERT" Kostelní Hlavno. V sobotu 10.ledna tato parta uspořádala krásný Myslivecký ples s velmi bohatou tombolou. Všichni jsme si krásně zatančili s kapelou Conto z Českého Brodu a příjemně jsme se pobavili až do časných ranních hodin.
Už se těšíme na příští myslivecký ples !

Fotografie
Zájezd do divadla
Ve čtvrtek 26.února 2009 jedeme do divadla v Mladé Boleslavi  www.mdmb.cz
na představení Karla Poláčka Muži v offsidu.

S herci tohoto divadla hru nastudoval režisér Ondřej Havelka.
Pokud máte zájem se s námi jet pobavit, přihlašte se, prosím, co nejdříve.
 
Myslivecký ples
Myslivecké sdružení "HUBERT" Kostelní Hlavno pořádá v sobotu 10.ledna 2009 od 20.00 hod
v hostinci U Jelena v Hlavenci 
Myslivecký ples.

K tanci hraje hudební skupina Conto Český Brod. Srdečně zveme všechny přátele myslivosti, čeká na Vás bohatá tombola z našich polí a keřů.
Vážení spoluobčané,
děkujeme Vám za podporu v naší práci v uplynulém roce a přejeme Vám do právě přicházejícího roku nového
pevné zdraví, radost a pohodu. Věříme, že naše spolupráce bude i nadále pokračovat. Obecní zastupitelstvo