Historie úřední desky    Elektronická úřední deska Obecního úřadu Hlavenec, archiv 2008  
 

 


 

 
DOKUMENT vyvěšeno dne zveřejněno do
  Kostelní Hlavno - tlaková kanalizace 31.12.2008 5.2.2009
  Kostelní Hlavno - vodovod, příloha 31.12.2008 5.2.0009
  Zahájení územního řízení - změna umístění stavby - stoka A ČOV Hlavenec 18.12.2008 5.1.2009
  Komplexní pozemková úprava Lhota u Dřís 10.12.2008 10.1.2009
  Provizorní rozpočet obce Hlavenec na rok 2009 30.11.2008 15.12.2008
  Zápis č.8/2008 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hlavenec konaného dne 10.11.2008 na Obecním úřadě v Hlavenci 18.11.2008 5.1.2009
  Nabídka pozemků Pozemkového fondu ČR - ÚP Mladá Boleslav   11.11.2008
Rozpočet DSO Cecemínsko na rok 2009 11.11.2008 5.1.2009
Pozemkový fond ČR - nabídka pozemků 10.11.2008 11.11.2008
Lesy ČR, a.s. - žádost o povolení k odběru podzemní vody z kopaných studní 3.11.2008 2.12.2008
 Výsledky voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje - Volební okrsek Hlavenec 20.10.2008 5.1.2009
G-servis Praha, spol. s r.o. - povolení činnosti - vrtné práce 16.10.2008 5.1.2009
Rozhodnutí o umístění stavby - vodovodní řad PVC DN 100 s napojením na vodojem 15.10.2008 15.11.2008
  Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Středočeského kraje  1.10.2008 20.10.2008
  VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
se uskuteční v pondělí dne 6.10.2008 v 19.00 hod v kanceláři Obecního úřadu v Hlavenci.
26.9.2008 6.10.2008
  Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení projednání návrhu zadání Změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. 24.9.2008 24.10.2008
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - vodovodní řad a výtlaková kanalizace  na pozemku ve správě AČR
  strana 1, strana 2
2.9.2008 2.10.2008
  Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR. 4.8.2008 10.11.2008
  Oznámení o zahájení projednání návrhu zadání změny č.2 ÚPO Hlavenec 1.8.2008 1.9.2008
  Oznámení o zahájení projednání návrhu zadání změny č.1 ÚPO Hlavenec 23.7.2008 23.8.2008
  Celní úřad Praha D1 - oznámení o uložení písemnosti - Tomáš Kopecký 14.7.2008 29.7.2008
 PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU O PRÁZDNINÁCH 2008 30.6.2008 1.9.2008
Zápis č.4/2008 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hlavenec konaného dne 2.6.2008 na Obecním úřadě v Hlavenci 30.6.2008 30.7.2008
Odbor ŽP MěÚ Brandýs nad Labem - povolení k odběru podzemní vody - čp. 123, Hlavenec 11.6.2008 20.6.2008
Odbor ŽP MěÚ Brandýs nad Labem  - pozvánka k ústnímu jednání Pembroke SB, s.r.o. 14.5.2008 14.6.2008
  Nabídka pozemků Pozemkového fondu ČR - ÚP Mladá Boleslav   5.5.2008 4.8.2008
VYHLÁŠKA - Odbor ŽP MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, o povolení odběru podzemní vody ze tří studní - ZES Kostelní Hlavno, 30.4.2008 9.5.2008
FÚ Brandýs nad Labem-St.Boleslav - VYMĚŘENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTI NA ROK 2008 -hromadný předpisný seznam bude vyložen k veřejnému nahlédnutí na OÚ Hlavenec ve dnech 11.4.-12.5.2008 v úředních hodinách.
11.4. 2008

12.5. 2008
Pozvánka k ústnímu jednání Investor Vojenská ubytovací a stavební správa - odběr podzemní vody ze stávajících studní na pozemcích ppč 376/4 a 376/1 v k.ú. Hlavenec   2.4. 2008 10.4.2008
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení projednání návrhu zadání územního plánu Sudovo Hlavno. 12.3. 2008 12.4.2008
Pozvánka k ústnímu jednání o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dne 21.března 2008 tajemník úřadu 12.3. 2008 20.3. 2008
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
se uskuteční v pátek dne 4.4.2008 v 19.00 hod v sále hostince U Jelena.
12.3. 2008 5.4. 2008
Pozvánka k ústnímu jednání - investor Ing. Jiří Lukeš - malá domovní ČOV 20.2.2008 29.2.2008
Obecně závazná vyhláška obce HLAVENEC č.2/2008 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  20.2.2008 31.3.2008
Obecně závazná vyhláška obce HLAVENEC č. 1/2008, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Hlavenec o místních poplatcích, ze dne 31. 1. 1998 24.1.2008 8.2.2008
Obecně závazná vyhláška obce HLAVENEC č. 3/2008 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 24.1.2008 8.2.2008

Cecemínsko - Závěrečný účet za rok 2007
txt, 22 kB], txt, 91 kB]

13.2. 2008 15.3.2008 
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení projednání návrhu zadání změny č. 1 ÚPSÚ Lhota. 6.2. 2008 6.3.2008 
Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR 5.2. 2008 5.5.2008
Zápis č.10/2007 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hlavenec konaného dne 21.12.2007 na Obecním úřadě v Hlavenci 22.1. 2008  31.1.2008
Firma Pembroke SB, a.s. - pozvánka k ústnímu jednání na 25.1.2008 - rekonstrukce a intentizifikace stávající domovní čistírny odpadních vod na pozemku č.parc. 376/7 10.1.2008 25.1.2008
 
  Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce:  
 

Obec Hlavenec  2001-2016